Artikels uit het tijdschrift d'Euzie

 

 

 

 

overname van artikelen  volgens de wettelijke regelingen zie privacyverklaring.

 

01.1.1.Bij het eerste nummer...  p.1 (nr 1) HEYSE, Herman.

      Motivatie van de naamkeuze "d' Euzie" bij de stichting van de heemkundige kring voor Groot-Stekene.

     

02.3.3.   Soldaten van Napoleon 1.  pagina 91-96.(nr 39.)   DE BRANT Luc   

 

    Lijst met de namen van mannen uit Kemzeke en Stekene die gestorven zijn in het leger van Napoleon, vanaf 1806

 

 

02.4.6. DE BRANT Luc:  Soldaten van Napoleon 2. p 127-131 (nr 50)

       

                         Lijst van de weerspannige dienstplichtigen uit Kemzeke en Stekene.

 

 

16.1&2.01.         TIREZ, Luc : Het is hem in het lijf   p.1-2 (436)

     

                  Inleiding bij het 1ste en 2de nummer jrg. 16,         maart 1997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1&2.07.  PERSOON, Wim :    De Kachel op de Paal   p.75     (442)

 

                                               Smokkelverhaal.

 

             

 

16.4.08.    MASSE, Arthur : M’nheer   p.192-203

 

                Beschouwingen over het paard M’nheer, paard van de familie Massé voor WO II (460)

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1en2.01.   TIREZ, Luc:      De kerk in het midden   p.1-2  (nr  462)

                       

                     Inleiding bij het dubbelnummer over de H. Kruiskerk.

 

                       Ter gelegenheid van de voltooiing van de restauraties. 1ste en 2de nummer jrg. 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1en2.09.     TIREZ, Luc :

     

                      Honderd jaar geleden : De verbouwingen aan de Helig-Kruiskerk   p.63-86

                     De verbouwing van de kerk naar ontwerp van architect J. Goethals en verbouwd door Camiel Cortebeek. Met

 

                      ontwerptekening van een biechtstoel door J. Goethals.    (nr 470)

 

17.1en2.11.               DEWULF, Ivo :          Pastoors begraven in Stekene   p.89-91

     

                       Beschrijving van de rustplaats van : Cyrillus Paquay, Joannes De Kesel, E. Van Cauwelaert, Omer De Bruyne,

 

                        Emiel Van Hulle, Aloďs Geeraert, Theo Rombaut, Petrus Longeville en Frans Annaert.  (nr 472)

17-1-2-16    Luc Dullaert, E.H. Omer Vermeersch Luc De Brant

                   Pastoors en Onderpastoors sinds 1898

 

 

 

 

 

 

 

17.3.01  TIREZ, Luc : 1998   p.161

 

             Inleiding bij het 3de nummer jrg. 17    (480)

 

 

 

17.3.03         DE BRANT Luc :                      De Boerenkrijg in het Waasland.

                

 

 

18.1.06.              THIRON, Jackie :      Het handboek van de familie Van Goethem te Stekene   p.25-34

 

                Handboek van de familie Van Goethem 1788 tot 1815. Wordt bewaard in het gemeentehuis van Stekene.(nr 497)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.2.02

       TIREZ, Luc : Liber memorialis :

      De notities van pastoor Cyriel Damiaan Paquay (1893 – 1899)   p.38-51

      Cyriel Paquay, pastoor te Stekene van 1893 tot aan zijn dood in 1911. (nr 500)

 

 

 

18.2.03.  VAN DRIESSEN, Harry : Vlaamse volksnamen van planten deel 2 :

 

             "Mooie kerstlelies en begijnkappen" dachten depaters en zij kweekten duivelinnen en spinnenkoppen in hun tuin   p.52-54

    

                                                 Illustraties, Hilde Meersschaert  (nr 501)

 

 

 

 

 

 

 

 

18.3.02.  VAN DRIESSEN, Harry : Vlaamse volksnamen van planten deel 3 :

 

              Beginnen donkerwolken op te doemen, stook dan vlug uw donderbloemen!   p.85-86

     

                                                  Illustraties, Hilde Meersschaert    (nr: 506)

 

 

18.4.03.  CERPENTIER, Valére : Witte wanten   p.101-102

          

                Over de handschoenen van een Duits officier in 1940. (512)

 

 

 

18.4.06.  VAN DRIESSEN, Harry : Vlaamse volksnamen van planten deel 4 :

 

                    "da kruid ken ik" sprak den duvel…en hij vaagde zijn gat met nen tingel!   p.113-114

    

                                          Illustraties, Hilde Meersschaert (515)

 

 

 

 

 

 

 

19.1.01  TIREZ, Luc : Vooruitgang of digitaal analfabetisme   p.1

             Inleiding bij het 1ste nummer jrg. 19    (518)

 

 

 

19.1.08  VAN DRIESSEN, Harry : Vlaamse volksnamen van planten deel 5 :

 

                   "Zwaaien met je tovervorken… geeft je een nieuw jaar zonder zorgen!"   p.23-25

    

                                                   Illustraties, Hilde Meersschaert   (522)

 

 

             

 

 

 

      

19.2.02. De Brant , Luc: Het wapen van Stekene.  Betekenis, Heraldiek & Iconografie.

    

                               19de jaargang nr 2.2. p30-35.

    

                         Een bijdrage over de herkomst en betekenis van dit wapenschild.  

 

 

 

 

        

 

 

19.2.03 Dhondt Boudewijn.

             

         De Achttiendaagse Veldtocht   Mei 1940

                   Handschrift Albert Dhondt +

 

 

 

 

 

 

19.3.03  VAN DRIESSEN, Harry : Vlaamse volksnamen van planten deel 6  : "TROOST … voor al wie al eens op de sukkel is!"   p.70-72

      Illustraties, Hilde Meersschaert

 

 

 

19.3.05  Van Dooren, Georges: Beroepen in Stekene 1796.     

 

 

19.4.01 De Bruyne, Jan:  Voorwoord - Het derde millennium       p 93.

 

 

19.4.05 Van Driessen Harry en Hilde Meerschaert (tekeningen):

                 Vlaamse volksnamen van planten - deel 7     p112-115

                       “Ons-Heren-Traantjes met wat wijn, verdrijft des adders fel venijn”

 

 

19.4.07 De Brant,Guy:

           Personenregister Stekene en Zijne Kerk door Pastoor Annaert    ......................................................... 117

 

 

 

 

 

 

20-1-01  De Brant Luc

               De Stekense Wolf, Inleiding.

 

 

 

 

20-1-03  Tirez Luc

               Libermemorialis H.Kruiskerk Stekene deel 2

   

 

 

 

20-1-04       VAN GOETHEM, Albert : Vliegtuigcrash te Stekene op 9 oktober 1943   p.24-27

              Over het neerstorten van een Havilland Mosquito van de RAF.

 

              De beide piloten, Edgar William Peter Court en Jack Braithwaite Sands kwamen om het leven.

 

 

 

 

 

20-1-06 De Brant Luc.

                   De Doelse Kogge. 

                   Gevonden in Deurganckdok door de Archeologische dienst van Het   Waasland

 

 

 

 

20-2-06 Van Driessen Harry en Hilde Meerschaert (tekeningen):

                  Vlaamse volksnamen van planten deel 8

 

 

 

 

 

20-3-02  Boudewijn Dhondt

               Victor Leemans 

               Terugblik bij een geboortedag          

                    

 

 

 

 

 

20-4-09   Van Driessen Harry en Hilde Meerschaert (tekeningen):

                  Vlaamse volksnamen van planten deel 9

 

 

 

 

 

21-1-01 Jan De Bruyne.

               20 jaar heemkring.

 

 

 

21-1-03 Buyse John.

                   Medailles van Sint-Helena te Stekene.

                   Soldaten in dienst van Frankrijk of Napoleon Bonaparte.

 

 

 

 

21-2-05 Van Driessen Harry en Hilde Meerschaert (tekeningen):

                   Vlaamse volksnamen van planten deel 10 

 

 

 

 

21-3-04 Van Driessen Harry en Hilde Meerschaert (tekeningen):

                  Vlaamse volksnamen van planten deel 11

 

 

 

 

21-3-02    Albert Van Hoey – nr. 75623

Van Antwerpen 9 augustus 1944 …naar Buchenwald

 

 

21-3-06 De Brant Luc.

                 Halloween, Allerheiligen, Samhein.

 

 

 

   

21-4-06 Van Driessen Harry en Hilde Meerschaert (tekeningen):

                  Vlaamse volksnamen van planten deel 12

 

 

22-1-03 VAN DRIESEN, Harry : Vlaamse volksnamen van planten deel 13 :

           Vlaamse volksnamen van planten deel 13

“Heksenkruid, bescherm ons vee tegen ziekte en kwaad, bescherm het vee van vroeg tot laat” p.23-25

Tekeningen: Hilde Meersschaert.

 

 

22-3-07 VAN DRIESEN, Harry :  

                    Vlaamse volksnamen van planten deel 14

Vlaamse volksnamen van planten deel 14 :”Hoendervruchtjes maken de hanen extra fel – zo leggen de kippen wonderwel” p.60-62

Tekeningen: Hilde Meersschaert.

 

 

 

 

22-4-05 VAN DRIESEN, Harry : Vlaamse volksnamen van planten deel 15 :

Vogellijm…’De lijster graaft haar eigen graf’ p.88-90

Tekeningen: Hilde Meersschaert.

 

 

 

23-1-03 Buyse John   Stekense landverhuizers

 

 

 

 

 

23-1-05   Harry Van Driessen: Vlaamse volksnamen van planten – deel 16

‘Een taksken van den palm gebroken en op ’t korenland gestoken,

zo geve weer aan strooi en aar, de hemel ons een vruchtbaar jaar’ 

Hilde Meersschaert (tekeningen)

 

23-04-05 Ten oorlog ( achtiendaagse veldtocht )

                   Hubert Mels 

23-4-09 Harry Van Driessen:   Vlaamse volksnamen – 17 

               tekeningen Hilde Meersschaert

  "Niet zelden zorgt den druvelaar voor twist tussen ’t echtelijk paar" 

 24-1-06    Boudewijn Dhondt : Een voornaam kiezen

                    "of hoe Oculi d’Hondt aan zijn voornaam kwam"

 

24-2-06: : Vlaamse volksnamen van planten deel 18 :

               ‘Een even-geveerde esscher die men vindt alhier, brengt de liefde als een klavertje vier’ p. 60-62

                  VAN DRIESEN, Harry     Illustratie, Hilde Meersschaert

 

24-3-06  : Vlaamse volksnamen van planten deel 19 :

                ‘Een blad van den steekappel achter de kiesen, doet mensschen slaepen of hun verstand een tijd lang verliesen’ p. 82-84

               VAN DRIESEN, Harry      Illustratie, Hilde Meersschaert

 

24-03-09     Klapdorp   Het dorp dat ging vliegen.

                Marc De Meireleir

 

24-4-06:           Vlaamse volksnamen van planten deel 20 :
                        
                         ‘Men ghebruycke het kerckcruud bij het vieren, om de vloeren van de kercken daarmede te bestroyen ende te vercieren’ p. 116-118

                         VAN DRIESEN, Harry Illustratie, Hilde Meersschaert


25-01-12         Het massaspel van 1981 : Hoe het groeide   p. 51-63

                        PERSOON, Willem


25-03-06            Vlaamse volksnamen van planten – deel 21

                           ‘Spijsen met flierazijn geblust, maken goeden eetens-lust’

                             Harry Van Driessen en Hilde Meersschaert (tekeningen)

 

25-3-08               Genadeverzoeken.  De tragiek van genadeverzoeken ...blz 158   ( smokkelen )

                            Armand Cabus

 

25-4-08               Ter Kamer De belevenissen van Parlementslid Frans Van Brussel in het Parlement. 1898-1921.

                             Luc De Brant

 

26-01-04               Genealogisch overzicht van de familie Garey.

                          Guido Garey.

 

26-02                 John Buyse

                           Sint Jacob de Meerdere en de kerk van Kemzeke.

              Vier delen.

              

 

26-02-03               De kerkbaljuw had een hondenstiel ( 1613)

                             Jakie Thiron

 

26-03-04                Volksgeneeskunde in de 17de - 18de Eeuw  Een uitvoerig recept.

                             Jackie Thiron en Gert Laekeman

 

28          1958       Lourdestocht ... Belofte vervuld.

                           Albert Van Hoey

 

36-4-6              Versneden verleden.       Perkament en oude boeken    John Buyse

 

38-03-01               Voorwoord - We hadden het bijna vl...    Jan De Bruyne

 

38-03-12              KreuzenEuzie      Luc De Brant 

 

38-04-01             Suske Wiet            Jan De Bruyne

 

38-04-06            Tussen hoop en hersenletsel – Boekbespreking:     Patrik Geerinck

 

38-04-11             KreuzenEuzie                     Luc De Brant 

 

39-01-01

 

 

39-01-

39-04-01           Voorwoord: Jan De Bruyne

39-04-10           Kreuzeneuzie40-01-01              Voorwoord - Bij het eerste nummer - Jan De Bruyne

40-01-10              KreuzenEuzie

40-02-01               Voorwoord - Not my cup of tea   Jan De Bruyne

40-02-11               KreuzenEuzie

40


41-01-01               Voorwoord - En deze keer vieren wij het jubileum ... van d'Euzie zelf!     Jan De Bruyne

41-01-04               Bij het eerste nummer    Herman Heyse

41-01-10               Prestigieuze Visser-Neerlandiaprijs voor het Reynaertgenootschap    Jan De Bruyne

41-01-13              KreuzenEuzie41-02-01               Voorwoord - De tijd van toen  Jan De Bruyne

41-02-02 

                                     Stekene op pellicule

Tijdens erfgoed dag op 24 april werd deze film vertoond.

Fragment

41-02-07              De Patacons of Schildekens       Kris Van Remoortel

41-02-10              De scheerschool   Luc De Schrijver

41-02-12             41-03-01         Voorwoord - Op de kaart        Jan De Bruyne 

41-03-02            De brouwerijen        Willy Van Mele-Verbeke 

41-03-10             De Suisse              Jackie Thiron

41-03-11            KreuzenEuzie

41