Heemkring d'EUZIE Stekene
 
  

Stekene; Kemzeke; Klein-Sinaai; Koewacht; Hellestraat.

d'EUZIE
De Heemkundige Kring d’EUZIE werd opgericht in 1981 en nam de juridische vorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk in 1993 onder het identificatienummer 5099/93. De statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 1 april 1993.

De 'euzie'-- in algemene omgangs taal de 'ozing'-- is het onderste deel van het dak dat een eind over de muur uitsteekt en waarvan de regen afdruipt.  Zij was karakteristiek voor alle gebouwen in onze contreien, zowel voor woonhuis, stallingen als schuren.  Bij de schuren dorst de euzie respectabele afmetingen aannemen.  Deze overspringende daken werden en worden nog steeds gebruikt als extra bergplaats voor de plukladders, eggen, maïskolven, konijnenvellen en dergelijke.  De wandelaar door de regen verrast, vond er een dankbare schuilplaats.  De heemkring van groot Stekene wil slechts een euzie zijn, een afdakje om ons verleden een schuilplaats te geven. ( Herman Heyse †1992)


 

Wat kan je hier zoal vinden?

Schrijf  U in op de gratis nieuwsbrief. Zie onderaan deze pagina.

NIEUW:

Herman Heyselezing 24 september 

“Leerstof aan de wand”

Stokkaarten en wandplaten uit de Stekense scholen.

Uit onze rijke verzameling van schoolplaten  loopt in ons museum een tentoonstelling. Het geeft een keure van voorstellingen en gebeurtenissen die in de scholen decennia geleden werden gebruikt om te onderwijzen. Gelijkaardige prenten kunnen ook op internet gezien en gevonden worden maar dat is bijlange hetzelfde niet. Oog in oog met deze grote platen beseft men pas dat ze van hun charme en zeggingskracht niets verloren hebben.  Deze platen werden gebruikt in schoolklassen met 50 tot 60 leerlingen. Het zijn iconen van de samenleving die zonder te bewegen toch dingen laten zien die er niet zijn. Ze blijven boeien, en zeggen zoveel meer dan honderd woorden. Ieder schoolplaat heeft zijn verhaal, is't waar, is't niet waar, om het even, maar juist daarom, want de muren in die schoolklassen hingen vol en bleven inwerken op de aanwezige kinderen en dat in een wereld zonder radio, TV of internet. Wie wou kon er zelfs in wegdromen. En waarom niet! Het grote verschil met bewegende beelden, bewegende beelden zijn beter geschikt om de waarheid te verbergen, vooral wat buiten beeld is gebeurd.

Eind april, wordt de tentoonstelling uitgebreid in zorgcentra Vlashof en Zoetenaard. In september ook in de H.Kruiskerk met bijbeltaferelen.

Onze tentoonstelling is gratis toegankelijk  iedere zondag van 10u tot 12u, en iedere donderdag van 13u30 tot 17u., behalve op de feestdagen en in de maanden juli en augustus,

Spoorwegwegel 1, 9100 Stekene


Tijdschrift d'Euzie

editie september 2022

INHOUD


Voorwoord - Op de kaart
Jan De Bruyne

De brouwerijen
Willy Van Mele-Verbeke

Industriële gebouwen in Kemzeke
John Buyse

O.L. Vrouw van Lourdeskapel in originele staat hersteld na restauratie van een jaar.
Luc De Smet

 

In de voetsporen van een Kemzeekse Jager te Voet 1913-1919 (11)
Rien Van Driessen, Harry en Hilde Van Driessen-Meersschaert

 
Motorcross

Patrik Geerinck

 
Fiches van enkele Stekenaren uit concentratiekamp Buchenwald (1)

Hugo De Looze

 
Getuigenis van Omer Plaquet
Didier Steylaert

 
Gazet van Stekene
Robert Goossens & Patrik Geerinck

 
De Suisse
Jackie Thiron

 

KreuzenEuzie 

 

Voor de gedrukte versie van het tijdschrift betalen de inwoners van Stekene 15 €.
Wie buiten Stekene woont, krijgt het tijdschrift per post en betaalt 19 €.
Ereleden betalen minstens 30 €.
Wie lid is kan bovendien ons tijdschrift gratis digitaal raadplegen.
Wie d’Euzie enkel digitaal wil lezen, waar ook ter wereld, betaalt slechts 15 € per
jaar.
Voor de link naar de digitale versie dient wel een simpele aanvraag per e-mail
verstuurd te worden naar lucdebrant@deuzie.be
.

Zie hiervoor in ; INFO

 

Stekense kapellenroute
BEGRAAFPLAATSEN in STEKENE

 

Graag Uw bijzondere aandacht

De wegel werd geopend door het gemeentebestuur.

Onderzoek/historiek gemeenteweg Korte Dweersstraat nabij

Boscafé bijzonder perceel sectie D nr. 872


Mysteries ontrafeld: wie kreeg man uit Stekene écht aan de lijn toen hij Will Tura probeerde te bellen in jaren 60? 

 

 

 

 

 

GENEALOGIE

 

 

 

 

 

TENTOONSTELLING

Affiche

 

 

De stamboom van Pastoor Annaert.

1073 blz met namen en plaatsen van vele gezinnen. Een deel werd gepubliceerd, maar het zou nog vele jaren duren eer die volledig ter beschikking is. De vorsers kunnen reeds in het hele bestand op zoek. De digitale alfabetische lijst wordt geleidelijk aangevuld. Veel succes. 

Documentatiecentrum

Ons museum en documentatiecentrum is gevestigd in het "Oud-Station", Spoorwegwegel 1   9190 Stekene.

Open: Iedere zondagmorgend van 10.00 u tot 12.00u.     Uitgezonderd op feestdagen en in de maanden juli en augustus.

Buiten de openingsuren kan het bezocht worden na afspraak.

 

 

 

Plan Stekene

Conservering.

Er wordt door een aantal vrijwilligers gewerkt aan de conservering van  XIXde eeuwse schilderijen.

 Stekens Piepelmuziekje.

Kléan heeft ons hun uitvoering doorgezonden.  Zij speelden dit op 17 april 2004 op het Balleynbal in Belsele. Dit nummer werd verlengd met de Vlaamse Berendans of Krebbel. Bewerking door Aendrik De Brant. 

 

 

Een volledig overzicht met index van alle artikels ooit in het tijdschrift d'EUZIE verschenen.

Een aantal artikels zijn online gezet.

 

 

 

Je hoeft niet alles ineens te lezen, we verwachten je voor een nieuw bezoek.

Nieuwsbrief  Lees hier Oude brieven

Soms zenden we een brief met nieuws over de kring of andere zinvolle activiteiten.

Vul je emailadres in
om onze nieuwsbrief te ontvangen!
AanmeldenAfmelden
Powered by YourMailinglistProvider.com 

 

 


LogoOntwerp Ivo Dewulf.

 

 

Zoek mij?
In het frame aan de linker zijde vind je een zoekformullier, dat enkel in deze website zoekt. 

Dit is de beste manier om iets te vinden.

Deze website telt 40.000 pagina's, waarbij sommige pagina's 100 bladzijden bevatten.

 
Schrijf ons


Heb je toch niet gevonden wat je zocht?

Op zoek naar verre voorouders; soms vinden wij wel iets.

Heb je zelf bronnen, een document over onze gemeente, een oude foto, een drukwerk, een onbekend voorwerp????

Heb je zelf iets gevonden of onderzocht?? opzoekingen gedaan??

Heb je iets gehoord, of gezien???

---------------------------------------

Historiek H.Kruiskerk

(video)

© Dr. Gert Laekeman

---------------------------------------

MUSEUM

Affiche

Ons museum  is gratis toegankelijk  iedere zondag van 10u tot 12u, en iedere donderdag van 13u30 tot 17u., behalve op de feestdagen en in de maanden juli en augustus,

Spoorwegwegel 1, 9100 Stekene

Voor afspraak kan U terecht bij:

Guy De Brant 037798648

"debrantguy @pandora.be"
 


Affiche

 

  www.deuzie.be

 

 

 

 

        

Soms zenden we een brief met nieuws over de kring of  andere zinvolle activiteiten.

Privacyverklaring Heemkundige Kring d' Euzie

Nieuwsbrief:  Lees hier Oude brieven

Vul je emailadres in
om onze nieuwsbrief te ontvangen!
AanmeldenAfmelden
Powered by YourMailinglistProvider.com

 

Google
 
                                                                             

www.deuzie.be © <lucdebrant@deuzie.be>