Heemkring d'EUZIE Stekene
 
  

Stekene; Kemzeke; Klein-Sinaai; Koewacht; Hellestraat.

d'EUZIE
De Heemkundige Kring d’EUZIE werd opgericht in 1981 en nam de juridische vorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk in 1993 onder het identificatienummer 5099/93. De laatste statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 november 2023.

De 'euzie'-- in algemene omgangs taal de 'ozing'-- is het onderste deel van het dak dat een eind over de muur uitsteekt en waarvan de regen afdruipt.  Zij was karakteristiek voor alle gebouwen in onze contreien, zowel voor woonhuis, stallingen als schuren.  Bij de schuren dorst de euzie respectabele afmetingen aannemen.  Deze overspringende daken werden en worden nog steeds gebruikt als extra bergplaats voor de plukladders, eggen, maïskolven, konijnenvellen en dergelijke.  De wandelaar door de regen verrast, vond er een dankbare schuilplaats.  De heemkring van groot Stekene wil slechts een euzie zijn, een afdakje om ons verleden een schuilplaats te geven. ( Herman Heyse †1992)


 

Wat kan je hier zoal vinden?


     

 

HEEMKUNDIGE KRING D’EUZIE STELT VOOR

Herman Heyselezing 2024
Op 17 februari 2024

"'inschrijvingen@deuzie.be"'


HH lezing
Hoe het boek tot stand kwam kan je lezen in onderstaande link.Schrijf  U in op de gratis nieuwsbrief. Zie onderaan deze pagina.Tijdschrift d'Euzie

editie december 2024

INHOUD


Voorwoord - Zoek het verband
Jan De Bruyne

De gemeenteraadsverkiezingen van 1938 in Stekene
Johan Van Duyse

De dodenmars - Een stadslegende?
Luc De Brant

Waarheid en Verdichtsel over de ‘Redster van Stekene' (deel 2)
John Buyse

Stekene in de oude cartografie (30)
Cartograaf Eugène-Henri Fricx (1644-1730)
Guy De Brant en Edy Hofman

In de voetsporen van een Kemzeekse Jager te Voet 1913-1919 - deel 14 Rien Van Driessen, Harry en Hilde Van Driessen-Meersschaert

Het blijft in de familie
Willem Persoon


Voorschriften Vlaamsche beleefdheid: uitgaaf voor meisjes – deel 1
Christine De Paepe


KreuzenEuzie

Luc De Brant

 

Voor de gedrukte versie van het tijdschrift betalen de inwoners van Stekene 19 €.
Wie buiten Stekene woont, krijgt het tijdschrift per post en betaalt  25 €.
Ereleden betalen minstens 35 €.
Wie lid is kan bovendien ons tijdschrift gratis digitaal raadplegen.
Wie d’Euzie enkel digitaal wil lezen, waar ook ter wereld, betaalt slechts 19 € per
jaar.
Voor de link naar de digitale versie dient wel een simpele aanvraag per e-mail
verstuurd te worden naar lucdebrant@deuzie.be
.

Zie hiervoor in ; INFO 

Stekense kapellenrouteBEGRAAFPLAATSEN in STEKENE

 


 

GENEALOGIE

 

 

 

 

 

TENTOONSTELLING

Affiche

 

 

De stamboom van Pastoor Annaert.

1073 blz met namen en plaatsen van vele gezinnen. Een deel werd gepubliceerd, maar het zou nog vele jaren duren eer die volledig ter beschikking is. De vorsers kunnen reeds in het hele bestand op zoek. De digitale alfabetische lijst wordt geleidelijk aangevuld. Veel succes. 

Documentatiecentrum

Ons museum en documentatiecentrum is gevestigd in het "Oud-Station", Spoorwegwegel 1   9190 Stekene.

Open: Iedere zondagmorgend van 10.00 u tot 12.00u.     Uitgezonderd op feestdagen en in de maanden juli en augustus.

Buiten de openingsuren kan het bezocht worden na afspraak.

 

 

 

Plan Stekene

Conservering.

Er wordt door een aantal vrijwilligers gewerkt aan de conservering van  XIXde eeuwse schilderijen.

 Stekens Piepelmuziekje.

Kléan heeft ons hun uitvoering doorgezonden.  Zij speelden dit op 17 april 2004 op het Balleynbal in Belsele. Dit nummer werd verlengd met de Vlaamse Berendans of Krebbel. Bewerking door Aendrik De Brant. 

 

 

Een volledig overzicht met index van alle artikels ooit in het tijdschrift d'EUZIE verschenen.

Een aantal artikels zijn online gezet.

 

 

 

Je hoeft niet alles ineens te lezen, we verwachten je voor een nieuw bezoek.

Nieuwsbrief  Lees hier Oude brieven

Soms zenden we een brief met nieuws over de kring of andere zinvolle activiteiten.

Vul je emailadres in
om onze nieuwsbrief te ontvangen!
AanmeldenAfmelden
Powered by YourMailinglistProvider.com 

 

 


LogoOntwerp Ivo Dewulf.

 

 

Zoek mij?
In het frame aan de linker zijde vind je een zoekformullier, dat enkel in deze website zoekt. 

Dit is de beste manier om iets te vinden.

Deze website telt 40.000 pagina's, waarbij sommige pagina's 100 bladzijden bevatten.

 
Schrijf ons


Heb je toch niet gevonden wat je zocht?

Op zoek naar verre voorouders; soms vinden wij wel iets.

Heb je zelf bronnen, een document over onze gemeente, een oude foto, een drukwerk, een onbekend voorwerp????

Heb je zelf iets gevonden of onderzocht?? opzoekingen gedaan??

Heb je iets gehoord, of gezien???

---------------------------------------

Historiek H.Kruiskerk

(video)

© Dr. Gert Laekeman

---------------------------------------

Stekens historisch erfgoed

Inventaris Stekene    168 blz.

----------------------------------------

MUSEUM

Affiche


 HET museum is toegankelijk  iedere zondag van 10u tot 12u, en iedere donderdag van 13u30 tot 16.30u, behalve op de feestdagen.

Inkom gratis.

Het museum is ook open tijdens de vacantie of schoolverlof

Spoorwegwegel 1, 9100 Stekene

Voor afspraak kan U terecht bij:

Guy De Brant 037799723

"debrantguy @pandora.be"
 


Affiche

 

  www.deuzie.be

 

 

 

 

        

Soms zenden we een brief met nieuws over de kring of  andere zinvolle activiteiten.

Privacyverklaring Heemkundige Kring d' Euzie

Nieuwsbrief:  Lees hier Oude brieven

Vul je emailadres in
om onze nieuwsbrief te ontvangen!
AanmeldenAfmelden
Powered by YourMailinglistProvider.com

 

Google
 
                                                                             

www.deuzie.be © <lucdebrant@deuzie.be>