Heemkring d'EUZIE

Stekene Kemzeke Klein-Sinaai Koewacht Hellestraat

Conservering van twee schilderijen.

08 november 2005

 

Vrijwilligers gevraagd

Na de restauratie van de H. Kruiskerk, in 1898, was er geen plaats meer om vier grote schilderijen op te hangen. Ze lagen jarenlang opgerold en ingepakt op de zolder van de pastorie. Twee ervan zijn intussen gerestaureerd en kregen een plaats in de kerk. De twee overige schilderijen zijn dringend aan restauratie toe. Zoniet zullen zij verloren gaan.

Omdat restauratie van twee grote schilderijen onbetaalbaar is, wil de heemkundige kring d’Euzie in samenwerking met restaurateur Marina Mertens de twee schilderijen conserveren.

Met conserveren bedoelen wij een verdere aftakeling van de schilderijen te voorkomen door:

1) Fixatie: losse verfdeeltjes met washars vastkleven aan het schilderij.

2) Het herstellen van scheuren.

 

Het is de bedoeling om met een aantal vrijwilligers de schilderijen te conserveren. Het gemeentebestuur heeft hiervoor een lokaal in het Oud-Station ter beschikking gesteld.

Practisch

Wij zoeken een aantal vrijwilligers die zich enkele uren kunnen vrijmaken om onze twee schilderijen te conserveren. Voor alle duidelijkheid: kunnen tekenen of schilderen is geen vereiste. Wel een beetje handigheid en veel geduld.

Marina Mertens zal de conservatietechnieken aanleren samen met haae echtgenoot Derboven Theo Wij hopen te kunnen starten in de maand januari. Er zal gewerkt worden op zondagvoormiddag tussen 9h en 12h en op dinsdag- of woensdagavond van 19h tot 22h. De weekdag wordt bepaald in samenspraak met de vrijwilligers.

Wij hopen op voldoende medewerkers zodat met een beurtrol kan gewerkt worden.

Mensen die interesse hebben om aan het project mee te werken kunnen contact opnemen met Guy De Brant, 03/779 97 23 of via e-mail debrantguy@pandora.be

 

OLVH.JPG (1377776 bytes)

          

Op bovenstaande foto zien we 

O.L.V. Hemelvaart

Schilderij vervaardigd in 1829 door Jan Jozef De Loose in 1829.

In 1828 werd een nieuw altaar geplaatst. De schilderij was een gift van Ludovica Truyman. De Lijst rond het schilderij bevatte de tekst; Als de ceder ben ik verheven op den Libaan. 

 

Kruis.JPG (403400 bytes)

       

H. Cruysaltaar

Het schilderij werd in 1843 door S. Van Houte geschilderd naar een ontwerp van G. Van Damme uit Dendermonde. Het stelt een gekruisigde Christus voor, geflankeerd door de heiligen Petrus en Augustinus. Het bevond zich boven het het Heilig-Cruysaltaar, dat toen in zuiderkoor stond en waarvan nog een foto is bewaard gebleven, kort voor de afbraak. Volgens Annaert van geen enkele waarde.

 

Tot hier toe is Van Houte, alhoewel bekwaam niet opgenomen in de lijst van gekende schilders. Hij woonde in Sint-Niklaas, maar dat is ook alles wat wij van hem weten.

 

Medewerkers

Lijst van de medewerkers: 2006

Bijloos Alfons 

Cappaert Crinne

De Meulenaer Ann

De Paepe Christine

Dilleman Godelieve

De Smet Chris

De Smet Jackie

De Smet Kim

Goossens Robert

Gorremans Jan

Hollaert Myriam

Schelfout Lutgart

Truyen Viviane

Van Den Eynden Ursula

Van De Wiele Daniël

Vanderlinden Thérese

 

Hier vind je in toekomst dan ook nog meer nieuws.

Conservatie.

Na de inleiding op 14 januari 2006 is men in februari van start gegaan met het schilderij van "Het H.Cruysaltaar".

Rond de werktafel hebben onze specialisten post gevat. Het lijdendvoorwerp ligt voor hen uitgerold, en wordt met zachte hand gefixeerd. Doormiddel van zijdepapier en bijenwas, worden de losse verfschilfers afgeschermd van de ruwe, vijandigede buitenwereld.

Geduld is niet voldoende. De eerste pogingen lijken wel op een een fiasco uit te draaien. Wie heeft zoiets uitgedacht? Hoe is het mogelijk dat deze eenvoudige handelingen zoveel aandacht vragen.

Geduld is niet voldoende maar vasthoudenheid, drie werf.

 

fotoverslag

 

Bij het afsluiten van dit eerste project werd het schilderij van "het Heilig Cruys" in januari 2007 terug naar de kerk gebracht, waar het beschermd is voor de komende 200 jaar.

 

tweede fotoverslag

 

 

 

JJDeL.JPG (2447434 bytes)

Jan Jozef De Looze geboren in Zele op 21 september 1769. Als zoon van een bakker zal hij als schilder zijn stempel drukken op het kunstonderwijs in het waasland. Hij is ook de vader van Basil, die prachtige taferelen maakte over het dagelijksleven.

Het schilderij met O.L.Vrouw Hemelvaart, werd geschilder in Stekene. Hij verbleef gedurende 11 dagen in de gemeente. Nadien kwam hij dan terug om de lijst te beschilderen.

Jan Jozef De Loose sterft op 4 februari 1849 te Sint Niklaas.