De Heemkundige Kring d’EUZIE werd opgericht in 1981 en nam in 1993 de
juridische vorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk onder het
identificatienummer 5099/93. De laatste statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad
van 28 november 2023.


abonnementen


d’EUZIE verschijnt viermaal per jaar.
Een abonnement kost 19 euro voor de inwoners van de
gemeente Stekene, te storten op onze bankrekening
IBAN: BE43068-2127960-01.


Wie buiten de gemeente Stekene woont zal het tijdschrift
toegestuurd krijgen per post en betaalt 25 euro.
Ereleden betalen minstens 35 euro.
Men is dan automatisch lid van de heemkundige kring.

 

Digitaal abonnement: 19 euro.

Een digitaal abonnement kost 19 euro (gratis voor de leden), en is te verkrijgen via
een eenvoudige aanvraag op emailadres  

  "lucdebrant@deuzie.be"


redactie

Patrik Geerinck

Harry Van Driessen
 

secretariaat en ruiladres


Verkenstraat 25 - 9190 Stekene
telefoon: 03 779 89 81
e-mail: "j.thiron@skynet.be"
 

website


http://www.deuzie.be
Webbeheerder: Luc De Brant
 

bankrekening


Belfius 068-2127960-01
Heemkundige kring d’EUZIE
Boswegel 5, Stekene
IBAN nr. BE43 0682 1279 6001
Bic of Swift code: GKCCBEBB
ledenadministratie
Boswegel 5 - 9190 Stekene
telefoon: 037796093
e-mail: "rob.goossens@skynet.be"
 

losse nummers


Losse nummers, ook van de vorige jaargangen, zijn verkrijgbaar zolang
de voorraad strekt, op bovenstaand adres of in het documentatiecentrum.
aan 4 € per nummer voor leden.

aan 6 € per nummer voot niet leden


Auters

Enkel de auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun teksten,
de gebruikte foto's en de herkomst ervan.
© Overname van teksten toegestaan mits vermelding van de auteur en het tijdschrift.
  

verantwoordelijke uitgever
 

Robert Goossens "rob.goossens@skynet.be"

 

in memoriam


Herman Heyse (†1992), stichtend erevoorzitter,
Lucien De Schrijver (†1993)
Ivo Dewulf (†2003),

Chris Van Remoortel (†2010)

Luc Dullaert ( †2014)

stichtende bestuursleden.


 

Heemkundige Kring


d’EUZIE vzw
www.deuzie.be
De Heemkundige Kring d’EUZIE werd opgericht in 1981 en nam in 1993 de
juridische vorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk onder het
identificatienummer 5099/93. De statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad
van 1 april 1993.


bestuur

 

Edy Hofman voorzitter– "edy.hofman@telenet.be" – '03 779 63 97'

Patrik Geerinck redacteur- "patrik.geerinck@telenet.be" '037798762'
John Buyse, erevoorzitter – "john.buyse@pandora.be" – '03 779 79 62'
Guy De Brant, archivaris – "debrantguy@pandora.be" – '03 779 97 23'
Luc De Brant, webbeheerder – "lucdebrant@deuzie.be" – '048 613 1828'
Jan De Bruyne, ondervoorzitter – "jan.d.bruyne@skynet.be" – '03 779 52 17'
Stany De Rechter – "stany.derechter@stekene.be" – '03 779 72 38'
Boudewijn Dhondt, – "bo.dhondt@pandora.be" – '03 779 76 42'

Gilbert De Smedt- "dsmdt@skynet.be" '03 779 99 29'
Tony De Wilde "info@klein-sinaai.be" - '0495 55 70 54'

Maarten D'hamers "treesenmaarten@live.be"  '03 296 45 47'

Robert Goossens penningmeester  – "rob.goossens@skynet.be" 03 779 60 93
Arthur Massé – "arthur.masse@telenet.be" – '03 828 48 58'
Willem Persoon – "willem.persoon@pandora.be" – '0495 25 23 53'

Linda Schelfout  "lindaschelfout@hotmail.com"  '0485'4120'39'
Jackie Thiron, secretaris – "j.thiron@skynet.be" – 03 779 89 81
Luc Tirez, erevoorzitter – "
luctirez@gmail.com" – '0485 02 75 76'
Rita Van de Vijvere – "jos.blanckaert@skynet.be" – '03 779 82 79'

Johan Van Duyse,- "johan.vanduyse@hotmail.com"--'0476552894'
Eddy Van Goethem,  – "eddyvangoethem@skynet.be" – '03 779 80 99'
Luc Van Hoye – "vanhoye@skynet.be" – '03 790 10 80'

Harry Van Driessen, redacteur, "harryvandriessen@hotmail.com" '0472624216'

Marie-Ange Heirbaut, "marieange.heirbout@hotmail.com"

 

 

 


 

vaste medewerkers


Jos Blanckaert,  Theo Derboven,  Rudi Malfliet, Paul Merckx,
Marina Mertens, Thérèse Van der Linden, Myriam Hollaert,  Felix Van der Steichel,
Paul Vereecken(+), Seppe De Boever, Christine De Paepe, Stephan De Vleesschauwer
,
Eddy Van Goethem,
Hugo Van Himste(+), Paul Merckx, Walter Vercruysse


documentatiecentrum en museum


Documentatiecentrum en museum van d’EUZIE zijn gehuisvest op de eerste
verdieping van het Oud-Station, Spoorwegwegel 1,  9190 Stekene.
In het museum organiseert d’EUZIE elk jaar verschillende tentoonstellingen.
Het museum en het documentatiecentrum zijn toegankelijk voor
het publiek elkedonderdag tussen 13.30 u en 17 uur en  elke
zondag tussen 10 en 12 uur (gesloten op wettelijke feestdagen), of op afspraak bij
Guy De Brant.
De toegang is gratis.

 

Privacyverklaring Heemkundige Kring d'Euzie


WETTELIJK DEPOT: 3635/1983