[0 kop.htm]


KreuzenEUZIE
Blijf op de hoogte van wat reilt en zeilt in Stekene. 
16-10-2021 Er komt wel water, waar water geweest is.
 
Inhoud September-nummer

 

Voorwoord - Op het juiste spoor
Jan De Bruyne
 
Van bierbrouwerij naar kunstmeststoffen
Robert Goossens
 
Portemonneeken leggen
Christiana Geerinckx
 
Speuren naar sporen
Edy Hofman
 
In memoriam Dirk Bracke
Maarten D'hamers
 
Contrabande. Bijdrage over het smokkelen van vodden en lompen in de 19de eeuw. 
Luc De Brant
 
Draai dan 797204
Luc De Brant & Patrik Geerinck
 
De slag bij de Kiekenhaag 1703
Guy De Brant
 
Stekene in de oude cartografie (27) Anna Beek
Guy De Brant & Edy Hofman
 
KreuzenEuzie
 
 
Voor de gedrukte versie van het tijdschrift betalen de inwoners van Stekene 15 €.
Wie buiten Stekene woont, krijgt het tijdschrift per post en betaalt 19 €.
Ereleden betalen minstens 30 €.
Wie lid is kan bovendien ons tijdschrift gratis digitaal raadplegen.
Wie d’Euzie enkel digitaal wil lezen, waar ook ter wereld, betaalt slechts 15 € per
jaar.
Voor de link naar de digitale versie dient wel een simpele aanvraag per e-mail
verstuurd te worden naar lucdebrant@deuzie.be .
Zie hiervoor in ; INFO

 

40 Jaar Covers d’Euzie


 
In de H.Kruiskerk had op zondag 29 augustus de opening plaats van een tentoonstelling met de vele covers van het heemkundig tijdschrift d’Euzie.
Deze tentoonstelling had maanden in het Oud-station achter gesloten deuren het einde van de pandemie afgewacht. En nu het weer mogelijk werd, moest ze plaats maken voor een nieuwe al even boeiende activiteit: 150 jaar spoorweg in Stekene.
 
En ja, waarover gaat het eigenlijk?
Het woord ‘d’euzie’ geraakte in onbruik, er zijn nog nauwelijks mensen die weten wat het betekent, geen school te lande waar we het nog kunnen leren.
Een ‘euzie’ is nog steeds aanwezig als bouwelement, zowel gebruikt bij woningen als bij stallingen. Vaker gebruikt men eerder het woord ‘afdak’ of ‘oversteek’. In ieder geval onder een euzie kan je het één en ‘t ander in het droge zetten. In het half-deur een paardenkop, met daarnaast een karrewiel, een leér, mais kroppen of klompen. Meer nog, het kan ook een schuilplaats zijn voor de verraste wandelaars tijdens een felle regenbui. De Heilig Kruiskerk in Stekene biedt ruimte om langs de euzies te kuieren en te mijmeren.


 
Al de euzies in de Heilig Kruiskerk zijn stuk voor stuk pareltjes. De eerste 20 jaar zorgde Ir. Ivo Dewulf voor het voorblad, met tekeningen van bestaande gebouwen in onze gemeente. Na zijn overlijden deed Boudewijn Dhondt dit op een even briljante wijze. Het werd dan ook de hoogste tijd om onze waardering bij monde van de voorzitter Edy Hofman over te brengen en te hopen dat Boudewijn ons iedere jaar opnieuw wil blijven verrassen met een echte Stekense euzie.
We krijgen als bezoekers de originele tekening te zien, met de foto van het pand en uiteindelijk de cover. We zijn getuige van deze bijzondere kunstwerkjes van Stekense bodem. Dit alles is gratis dagelijks te bezoeken in de H.Kruiskerk te Stekene, alle dagen van 10u tot17u.
 
Luc De Brant

Affiche

 


 

 


 

Verwacht te Stekene

 

Boekvoorstelling; Johan Van Duyse op 18 oktober.

 

31 oktober Halloween

1 november Kerkhofblommen

 

Arte Amanti: Op 7 november in de H.Kruiskerk.

Paardenzegen; 14 november

2022 Reinaert de vos.

 

 

 

 


Aanbevolen

 

Tijdens het weekend van de archeologie werd er op de site van Boudelo toelichting gegeven over de historische ligging van een oud binnenmeer.

Boudelomeer

 

Familiekunde Vlaanderen, VVF startte op haar website met een handleiding voor beginnende vorsers. Het lijkt niet vanzelfsprekend waar je moet beginnen. Hierbij kan eenieder het nodige vinden.

Familiegeschiedenis is het startpunt voor iedereen die geïnteresseerd is in het familieverleden.

Familiegeschiedenis

 

 

Facebook d'Euzie

 

 

 

 Tentoonstelling

Affiche

 

 

Enkel op afspraak.

Onze tentoonstelling is gratis toegankelijk   iedere zondag van 10u tot 12u, en iedere donderdag van 13u30 tot 17u., behalve op de feestdagen en in de maanden juli en augustus,

 

Spoorwegwegel 1, 9100 Stekene

 


redactie: Luc De Brant

  www.deuzie.be <"lucdebrant@deuzie.be">

[0 teller.htm]