INDEX
                  
 
STEKENE EN ZIJNE KERK
Annaert, Frans Jozef, Stekene en zijne kerk,
Gent: Siffer 1898-242blz, +6 plgr,
Anastatatische druk: Stekene: Luc Van Hoye 1982
Deel 1 : Index 
Deel 2: Personenregister  p.16 - 32
Guy De Brant
debrantguy@pandora.be
Index, Stekene en zijne kerk
Aardappelplaag, 1845 234
Absdale, inundatie, 1672 159
Abt Boudelo, koningsschieting, 1516 94
Altaar Antonius van Padua, 1898 41
Altaar H. Geest, 1548 30
Altaar H. Jozef & H. Anna, 1720 40
Altaar H. Kruis, 1898 40
Altaar H. Kruis 38
Altaar H. Maagd, 1898 41
Altaar H.H. Cathar. Barb., 1548 30
Altaar O.L.Vrouw 35
Altaar O.L.Vrouw, 1548 30
Altaar Sint-Joris, 1549 39
Altaar Sint-Sebastiaan, 1548 39
Altaar Sint-Sebastiaan, 1898 43
Altaar Zoeten Naam Jezus 37
Altaar Zoeten Naam Jezus, 1548 30
Altaar-hoog, 1612 32
Ambrosiusgilde, koorbanken 49
Ampullen, zilver, pastoor Ligiers 67
Antwerpen, beleg, 1584 146
Arenbergpolder, ingedijkt, 1688 164
Armhuis, kapel, 1857 236
Assignaten 210
Ath, doortocht Fransen, 1675 161
Bareel, schans, 1701 173
Barreel-tractaat, 1715 184
Bataillon Vlaanderen, 1702 176
Batallion Hertog van Bisache, 1702 174
Beeld H. Antonius van Padua 68
Beeld H. Jozef 68
Beeld HH. Herten van Jezus en Maria 68
Beeldenstorm, 1566 143
Beeldenstorm, 1578 145
Belastbare gemeten, 1700 172
Belasting grond, 1711 182
Belasting van kerk en armbestuur, 1755 191
Belasting, scheepvaart, 1566 143
Belfort 75
Beoostenblij, inundatie, 1672 159
Berg, watersnood, 1785 185
Besloten tijd, 1797 211
Besmettelijke ziekte, rode loop, 1783 196
Besmettelijke ziekte, rode loop, 1741 187
Besmettelijke ziekte, Waasland, 1488 140
Besmettelijke ziekte, 1606 149
Besmettelijke ziekte, 1632 152
Besmettelijke ziekte, cholera, 1866 237
Besmettelijke ziekte, pest, 1660 157
Besmettelijke ziekte, pest, 1666 158
Besmettelijke ziekte, pest, St-Pauwels, 1557 142
Besmettelijke ziekte, rode loop, 1741 187
Bestuur, wereldlijk 131
Biechtstoelen 46
Bisdom Gent, 1559 142
Boekweit, Joos Van Ghistele 139
Boerenkrijg, 1798 213
Boerenwacht><Franse plunderaars, 1675 160
Bomen ruimen, dopsstraat, 1764 192
Boogschieten, 1727 185
Bormte, schandpaal 135
Bosbrand, 1713 182
Bosdorp, Hansken van Steeneskerkhof 135
Boudelo, 1199 137
Boudelo, Koebrug, 1717 184
Boudelo, plundering, 1578 145
Boudelo, vlucht Keulen, 1572 144
Boudeloabdij, plundering, 1381 138
Boudeloabdij, plundering, 1452 139
Boudelokapel 89
Brabantsche Omwenteling 199
Brabantsche Omwenteling, 1789 200
Brand na vuurwerk, 1875 238
Brandschatting, 1668 158
Brandschatting, 1677 162
Broeders Hieronymieten, 1877 238
Broederschap, Allerheiligste Sacrament 97
Broederschap, H. Barbara 97
Broederschap, H. Hart van Jezus 97
Broederschap, H. Rozenkrans 96
Broederschap, H. Schapulier 96
Broederschap, St Huybrecht 91
Broederschap, St-Ambrosius, eed van trouw, 1784 202
Broederschap, St-Angelus, eed van trouw, 1784 202
Broederschap, St-Joris, eed van trouw, 1784 202
Broederschap, St-Sebastiaan, eed van trouw, 1784 202
Broederschap, Zoeten Naam, eed van trouw, 1784 202
Broederschappen 91
Broederschappen, afschaffing, 1786 198
Broek- of Koestraat, grenspalen, 1772 184
Burchtakker 15
Burgemeesters 133
Burgerwacht, 1789 201
Burgerwacht, 1830 231
Calvarieberg, 1625 29
Calvarieberg 85
Ciborie, zilver 1636 66
Clinge, Dorpsdijk, recollecten, 1647 155
Clinge, inundatie, 1672 159
Clinge, linie, 1701 172
Clinge, watersnood, 1682 163
Communiebank 45
Communiebank 53
Compagnie Wittenberg, 1554 156
Companie Wittenberg, 1654 156
Congregatie H. Agnes, jonge meisjes 97
Congregatie O.L.Vrouw, voor jonge dochters 97
Conscrits 221
Dakherstelling, 1726 71
Daknam, 1668 158
Dekenij van Waas en Hulst 117
Den laatste stuiver, Klein Sinaai 89
Destelbergen, inval Fransen, 1675 160
Dijkbreuk Heymeuleken & St-Andries, 1715 183
Dijkbreuk Heymeuleken, 1693 167
Dijkbreuk Heymeuleken, 1714 183
Dijkbreuk, Zwartenberg, 1691 167
Distelbloem 91
Dominee, Stekene, 1578 145
Doopvont 51
Dragonders graaf Egmont, 1747 189
Eed van de schepenen 132
Eed van trouw, 1797 210
Elleboog, schans, 1701 173
Engelsen, landing Walcheren, 1809 221
Erfenisoorlog, 1700 172
Families 113
Feest kerkwijding 102
Feest Kruisvinding 102
Ferdinandus, inundatie, 1672 159
Ferdinanduspolder, dijkbreuk, 1690 165
Ferdinanduspolder, inundatie, 1784 197
Fort Bedmar, linie, 1701 172
Fort de Perel, linie, 1701 172
Fort Hellestraat, 1590 150
Fort Kiekenhaag, 1590 145
Fort Koewacht, 1590 145
Fort Marie, linie, 1700 172
Fort Markt, geslecht, 1611 150
Fort Masereels, 1590 145
Fort Roodenhuize, afbraak, 1683 163
Fort Roodenhuize, inval Fransen, 1678 163
Fort Sint-Jan, 1590 145
Fort Sint-Jan, 1701 173
Fort Sint-Jan, 1703 176
Fort Sint-Jan, 1706 180
Fort Stekenebrug, 1590 145
Fort Vrijdagmarkt, 1590 145
Fort, afbraak fort aan de kerk, 1611 150
Fort, Heyfort, 1675 161
Forten Stekene bemand, 1590 148
Franciscus Xaverius, genootschap 97
Franse leger, doortocht, 1673 159
Franse overheersing, 1792 204
Franse priesters, 1794 102
Gaaiprang 96
Gaaischieting, kerktoren, 1727 185
Gavergat, schans, 1701 173
Gaverstraatje, 1739 186
Gebruiken, lijfkoeken, Pasen 105
Gebruiken, wijn communiecanten 104
Gebruiken, Witte donderdag, voetwassing 103
Gedenksteen, 1407 72
Geldstukken, snoeien, 1749 190
Gemeentehuis, bouw, 1882 238
Gemeente-of schepenhuis 134
Gemeentepapieren, 1725 185
Gemeentepapieren, 1744 187
Gemeentepapieren, Hulst, 1695 169
Gemeentepapieren, Lokeren, 1703 179
Gemeentepapieren, Sint-Niklaas, 1706 180
Gemeenterekeningen, 1697 171
Genootschap Franciscus Xaverius 97
Genootschap Vincentius a Paulo 97
Gent, Brabantseomwenteling, 1789 200
Gent, inval Fransen, 1675 160
Gent, inval Fransen, 1678 163
Gent, versterking, 1686 164
Gentenaars, 1487 139
Gentenaars, 1488 140
Gentenaars, plundering Stekene, 1452 138
Geus, Cornelis Herdewel, 1565 143
Geus, Jan Herdewel, 1568 144
Geuzen, 1572, 1575 & 1578 144
Geuzen, 1592 149
Gewaden 67
Gilde Sint-Antonius, veeverzekering 98
Gilde Sint-Jozef, kas onderlinge bijstand 98
Gilde St-Ambrosius, bijentelers 96
Gilde St-Angelus, houtbinders 96
Gilde zoete naam Jezus 91
Gilden 91
Godslamp, 1897 67
Graanmarkt, 1758 191
Graanmarkt, 1772 193
Grafzerken 55
Grenspalen, 1722 184
Grensscheiding St-Jansteen, 1660 157
Grevelingen, 1556 142
Groenendijk, linie, 1701 172
Guezerij,1564 143
H. Graf-kapel 52
Hagelschade, 1745 188
Hamer, stenenbrug, 1712 182
Hamerheikant, smokkelen, 1719 184
Hansken van Steene’s kerkhof 135
Heikant, brug, 1865 236
Heikant, gevecht Franse soldaten, 1794 207
Hellestraat, 1701 173
Hellestraat, 1784 197
Hellestraat, smokkelen, 1719 184
Hellestraat, watersnood, 1715 183
Herberg Belle vue 134
Herberg De gouden leeuw, 1798 212
Herberg de Oude Roos, Colsens Andries 92
Herberg de Roos, Verschelden Gillis 92
Herberg de Ster, Temmerman Jan 92
Herberg den Keizer, Merckaert Wwe. 92
Herberg den Trompet 92
Herberg Drie Koningen, Cornelis De Cock, 1549 104
Herberg Sint Huybrecht, De Jonghe Karel 92
Herberg St Huybrecht, Ysebrant, 1701 175
Herberg Vier eemers, Vermeire Jacob 92
Heusden, inval Fransen, 1675 160
Heyfort, 1675 161
Heymeuleken, dijkbreuk, 1693 167
Heymeuleken, dijkbreuk, 1713 183
Heymeuleken, grenspalen, 1772 184
Heymeuleken, sluis Ferdinanduspolder, 1673 160
Heymeuleken, watersnood, 1715 183
Heynsdijk, watersnood, 1682 163
Hof te Voorde, St-Pauwels, 1590 148
Hongersnood, 1586 148
Hongersnood, 1699 171
Hongersnood, 1817 230
Hontenisse, watersnood, 1682 163
Hoofdcijns 108
Hospitaal, 1296 138
Hulst, 1670 159
Hulst, belegering, 1673 153
Hulst, brand 143
Hulst, iname Hollanders, 1645 155
Hulst, inname door Hollanders, 1591 148
Hulst, inname door Spanjaarden, 1596 149
Hulst, Kappelebrug, 1625 151
Hulst, kerkbrand, 1663 157
Hulst, oorlogsdreiging, 1641 151
Hulst, versterking, 1601 149
Hulster Nieuwland, inundatie, 1672 159
Huwelijk Frans van Exaerde met Josijne Hauwe 140
Huycke, 1701 172
Inundaties, Zeeuws-Vlaanderen, 1672 159
Inwooners 14
Jaarmarkt 112
Jaarmarkt, 1777 194
Kaai, 1779 195
Kaart, Nederlanden, 1772 194
Kaartboek, 1668 160
Kalf, 1701 172
Kallo, dijkbreuk, 1682 163
Kallo, linie, 1701 172
Kallo, slag bij, 1638 153
Kantschool, 1851 235
Kapel Hellestraat, 1852 90
Kapel O.L.Vrouw ter Eecken, 1625 151
Kapel Zeshoek 101
Kapel, H. Antonius van Padua, Kiekenhaag 90
Kapel, Jubilékapel 89
Kapellen 88
Kappellebrug, 1627 152
Kappellebrug, 1703 178
Kas onderlinge bijstand, Sint-Jozefgilde 98
Kasseiweg Drieschouwen, 1823 231
Kasseiweg Heikant naar Kiekenhaag, 1876 238
Kasseiweg Koewacht, 1865 236
Kasseiweg Moerbeke, 1862 236
Kasseiweg naar Sint-Gillis, 1837 233
Kasseiweg, 1526 140
Kasseiweg, Bormte – Kemzeke, 1875 237
Kasseiweg, Kwakkel – Puyvelde, 1875 237
Kasteel van Voorhout, 1590 148
Kemelstraat, grenspalen, 1772 184
Kemzeke, 1117 137
Kemzeke, 1701 174
Kemzeke, 1702 176
Kemzeke, 1703 178
Kemzeke, hagelschade, 1745 188
Kemzeke, kerktoren, blikseminslag, 1752 190
Kemzeke, omgang Stekene, 1549 99
Kemzeke, onderpastoor, 1792 204
Kemzeke, oorlogsdreiging, 1626 151
Kemzeke, relikwie, 1187 137
Kemzeke, stichting, 1117 136
Kemzeke, stormschade, 1745 188
Kemzeke, toren ingestort, 1845 234
Kemzeke, vierschaar, vaart, 1315 138
Kemzeke, vlas, 1787 198
Kennes Petrus, adjoint, 1814 225
Kerk brand, 1624 151
Kerk van 1200 18
Kerk van 1550 19
Kerk verhuurd, 1600 113
Kerk vernieling, inval geuzen, 1592 77
Kerk, inbraak, 1623 151
Kerk, inbraak, 1768 193
Kerk, plundering, 1578 145
Kerk, uitwendige 69
Kerkaccijns, 1606 149
Kerkaccyns, 1606 106
Kerkbaljuw of hondslager, 1613 150
Kerkbrand, 1549 20
Kerkbrand, 1624 151
Kerkhof 84
Kerkhof, 1792 204
Kerkhof, 1812 222
Kerkhof, 1815 230
Kerkhof, kasseiweg, 1752 190
Kerkhof, wijding nieuw kerkhof, 1894 239
Kerkinbraak, 1749 190
Kerkmeesters 125
Kerkorgel 49
Kerkraad 125
Kerkraad, leden 128
Kerkraad,voorzitters 129
Kerkschatten, 1744 187
Kerkschatten, Antwerpen, 1744 187
Kerkschatten, vlucht Dendermonde, 1641 154
Kerkschatten, vlucht naar Hulst & Antwerpen, 1645 154
Kerksieraden 66
Kerkstichel 85
Kerkstoelen, 1822 49
Kerktoren, kruis scheefgewaaid, 1752 190
Kerkvloer 53
Kiekenhaag, 1702 175
Kiekenhaag, 1702 175
Kiekenhaag, 1706 180
Kiekenhaag, 1741 189
Kiekenhaag, brug, 1627 152
Kiekenhaag, brug, 1735 186
Kiekenhaag, brug, 1865 236
Kiekenhaag, brug, linie, 1701 173
Kiekenhaag, generaal Spar, 1703 178
Kiekenhaag, veldslag linie, 1703 177
Kieldrecht, watersnood, 1682 163
Kievittenhof, grenspalen, 1772 184
Klok, vlucht naar Dendermonde, 1644 154
Klokken 76
Klooster zusters, bouw, 1867 237
Kloosters, afschaffing, 1784 196
Kloosters, afschaffing, 1796 210
Klopjacht, vagebonden, 1634 153
Koebrug, 1717 184
Koebrug, 1778 195
Koebrug, 1833 232
Koebrug, 1853 235
Koebrug, Boudelo, 1717 184
Koebrug, linie, 1701 173
Koestraat, grenspalen, 1772 184
Koewacht, fort Masereel, 1590 148
Koewacht, parochie, 1719 184
Koewacht, smokkelen, 1699 171
Koewacht, weg naar, 1855 236
Koor afsluiten 1560 28
Koor St-Joris 19
Kosters van Stekene 130
Krijgsbelasting, 1646 155
Krijgsbelasting, 1676 162
Krijgslasten, 1675 161
Krijgslogementen, 1653 156
Kroonenhoek, linie, 1701 172
Kroonluchters 67
Kruis, zilver, 1663 66
Kruisweg, grote 100
Kruisweg, kleine 101
Laarne, inval Fransen, 1675 160
Lamsweerde, watersnood, 1682 163
Langelede, gemeentepapieren, 1725 185
Lasten van ’t jaar 1697 171
Lastenvermindering, 1715 183
Lijsdonckhof, 1745 188
Linie, 1701 172
Linie, afbraak, 1712 182
Linie, heropbouw, 1704 178
Locristy, inval Fransen, 1675 160
Locristy, soldatengoederen, 1696 170
Lokeren, 1668 158
Lokeren, 1702 176
Lokeren, inval Fransen, 1675 160
Lokeren, pionierswerk, 1675 161
Lokeren, plundering Fransen, 1676 161
Lokeren, plundering, 1646 155
Lokeren, verwoesting kerk, 1645 154
Lokeren, vierschaar, vaart, 1315 138
Lokeren, wolven, 1587 148
Lolledraeyers, smokkelaars, 1751 190
Markt, dinsdag, 1660 157
Markt, wekelijkse 110
Markt, zaterdagse, 1513 140
Meier, verpachting ambt 133
Meiers 133
Meisjesschool, bouw, 1879 238
Meisjesschool, stichting, 1860 236
Mendonck, inval Fransen, 1676 162
Mest verkoop, 1646 155
Meulestraat, 1702 175
Moerbeke, 1668 158
Moerbeke, 1701 172
Moerbeke, inundatie, 1672 159
Moerbeke, inval Fransen, 1676 162
Moerbeke, Jozef Sturm, 1791 204
Moerbeke, krijgslogementen, 1653 156
Moerbeke, oorlogsdreiging, 1626 151
Moerbeke, pionierswerk, 1675 161
Moerbeke, vierschaar, vaart, 1315 138
Moerbeke, vlas, 1785 198
Moerbeke, volksopstand, 1481 139
Moerbeke, watersnood, 1675 161
Moerbeke, wolf, 1560 143
Moervaart, 1627 152
Moervaart, 1778 194
Monstrans, verborgen, 1794 204
Monstrans, vlucht, 1645 139
Monstrans, zilver, 1638 66
Muurschilderingen 52
Nachtwacht, hannekenuyt, 1759 191
Nationale garde, 1809 221
O.L.Vrouwbeeld 36
O.L.Vrouwkapel 90
Officieren landmeters, 1772 194
Onderpastoors van Stekene 121
Onderwijs, 1746 188
Onderwijs, 1775 194
Onderwijs, latijnse les, 1728 185
Onweer, 1661 157
Onweer, 1698 171
Onweer, 1698 171
Onweer, 1855 236
Oorlog, Marmietenoorlog, 1784 197
Oorlogsdreiging, 1626 151
Oorlogsdreiging, 1630 152
Oorlogsdreiging, 1670 159
Oorlogsschade, 1706 181
Oorlogsschatting door Fransen, 1676 162
Oorlogsschatting door Fransen, 1677 162
Oorlogsschatting door Fransen, 1745 188
Oorlogsschatting, 1678 163
Oorlogsschatting, 1679 163
Oorlogsschatting, 1691 166
Oorlogsschatting, 1697 171
Oorlogsschatting, 1697 171
Oorlogsschatting, 1706 180
Oorlogsschatting, 1708 181
Oorlogsschatting, 1745 188
Oorlogsschatting, 1747 190
Oorlogsschatting, 1794 207
Oorsprong Stekene 9
Opeising voedsel, Fransen, 1794 206
Opeising, leger,  1814 222
Orgel 49
Paarden, aankoop leger, 1689 164
Papdijk of grave-Jansdijk 137
Parmavaart 147
Parochiepapieren, 1691 166
Pastorij 86
Pastorij, verkoop, 1798 88
Pastorij, verkoop, 1804 220
Pastorij, verpachting, 1801 219
Pioneers, 1674 160
Pioneers, 1683 163
Pioneers, 1690 166
Plundering door Fransen, 1673 159
Plundering door Fransen, 1676 162
Plundering door Hollanders, 1645 154
Plundering door Spaanse soldaten, 1668 158
Plundering door Spanjaarden, 1680 163
Plundering Stekene door geuzen, 1578 145
Plundering Stekene door Spanjaarden, 1570 144
Plundering Stekene, 1452 138
Plundering Waasland, 1492 140
Plundering, Hollanders, 1703 178
Plundering, kerk, Hollanders, 1592 149
Plundering, Stekene, Hollanders, 1591 148
Potaarde, kapel 89
Potaardekapel 101
Potaardstraat, 1844 233
Potter & Broekaert 10
Preeckeecke, kapel 89
Preekhei,  1566 143
Preekstoel 46
Prijs eetwaren, 1481 139
Prijs eetwaren, 1532 141
Prijs eetwaren, 1545 141
Prijs eetwaren, 1547 142
Prijs eetwaren, 1586 148
Prijs eetwaren, 1661 157
Prijs eetwaren, 1698 171
Prijs eetwaren, 1709 181
Prijs eetwaren, 1817 230
Prijs eetwaren, graanprijzen, 1759 191
Prijs eetwaren, graanprijzen, 1794 207
Prijs eetwaren, graanprijzen, 1795 209
Prijs, brood, tarwe, rogge, vlas enz. 115
Prins van Oranje, legerkamp Stekene, 1646 155
Proces tegen tiendenheffers, 1710 79
Proces tegen tiendenheffers 23
Processiën, omgangen 99
Prostantse dominee Remëus de Monier, 1578 145
Recht van ghemicke en clapbouc 108
Recollecten, Clinge 79
Recollecten, Hulst – Sint-Niklaas 156
Recollecten, Sint-Niklaas, 1706 180
Regiment Acronius, Duits, 1763 192
Regiment Acronius, Hollandse dienst, 1763 192
Regiment Boulonius, 1701 174
Regiment Courrières, 1703 175
Regiment de Lannoy, 1719 184
Regiment Erfprins van Oranje, 1779 195
Regiment Esterhazy, 1795 209
Regiment Louwendael, kolonel Bulow, 1747 189
Regiment Randwijck, 1766 193
Regiment Randwyck, 1766 193
Regiment Septimanie, 1747 189
Regiment Stolberg, 1759 192
Regiment Stuart, 1794 206
Regiment Van Stolberg, Hollandse dienst, 1759 192
Regiment Amazaga, 1703 177
Regiment Amenzaga, 1703 179
Regiment Baron van Courrières, 1702 175
Regiment Baroy, 1702 175
Regiment Beaumont (Hol), 1694 167
Regiment Bernille, 1706 179
Regiment Beyma (Hol), 1691 166
Regiment Beyma (Hol), 1692 166
Regiment Beyma (Hol), 1694 167
Regiment Boubonais, 1702 174
Regiment Boufflers, 1705 179
Regiment Brancaccio, ruiterij, 1701 173
Regiment Bresse, 1703 179
Regiment Bugey, 1704 179
Regiment Busseville, 1703 179
Regiment Castala, 1705 179
Regiment Chartres, 1701 173
Regiment Coillard (Schots), 1696 170
Regiment Courières le Blou, 1703 176
Regiment Courrières, 1704 179
Regiment Cursay, 1704 179
Regiment d’Aunis, 1703 177
Regiment d’Autragues, 1704 179
Regiment d’Oignies, 1705 179
Regiment de Groene, 1705 179
Regiment de la Roche-Thulon, 1705 179
Regiment de May, Zwitsers, 1702 174
Regiment Doy, 1654 156
Regiment du Biez,  1705 179
Regiment du Maine, 1703 179
Regiment Dumont, 1704 179
Regiment Elberfelt (Munster), 1708 179
Regiment Elzas, 1702 174
Regiment Fagel, 1709 179
Regiment Fallais Noyelles, 1695 168
Regiment Flayd, 1696 170
Regiment Frauly, 1703 177
Regiment Furter, 1706 179
Regiment Germain Beauprez, 1704 179
Regiment Graaf du Buisson, 1705 179
Regiment Greder Switser, 1702 174
Regiment Greder, 1703 179
Regiment Gremberghe, 1703 177
Regiment Greny, 1703 179
Regiment Grimaldi, 1702 174
Regiment Grobbendonck, 1702 175
Regiment Grosbois, 1705 179
Regiment Henckelum, 1709 179
Regiment Hitzinga, 1706 179
Regiment Holstein Beck, 1708 179
Regiment Holsteyn Norbourg, 1708 179
Regiment Jacob, 1703 179
Regiment Kirchem, 1704 179
Regiment Laudenberg, 1706 179
Regiment Lovini, 1706 179
Regiment Luxembourg, 1702 175
Regiment Maerschalck, 1704 179
Regiment Mancherio, 1703 179
Regiment Mirmont, dragonders, 1696 170
Regiment Mirominie, 1703 179
Regiment Montrevel, ruiterij, 1702 174
Regiment Moreaux, 1705 179
Regiment Nassau, 1703 179
Regiment Oostvriese (Munster), 1708 179
Regiment Orleanais, 1701 173
Regiment Plessen, 1708 179
Regiment Poteghem, 1705 179
Regiment Prins Joris van Denemarken, 1707 179
Regiment Provence, 1701 173
Regiment Reby (Eng), 1696 170
Regiment Reyngrave, 1703 177
Regiment Reyngrave, 1703 179
Regiment Reynolds, 1696 170
Regiment Ribaucourt, ruiterij, 1702 174
Regiment Risbourg, 1703 179
Regiment Risbourg, dragonders, 1702 174
Regiment Ross, 1696 170
Regiment Roustillion, 1705 179
Regiment Sars, 1703 179
Regiment Sisterman, 1706 179
Regiment Steenhuyse, 1707 179
Regiment Swansbel, 1694 168
Regiment Thoy, 1702 174
Regiment Toulouse, 1703 179
Regiment Valenzar, 1703 179
Regiment Vilars, 1702 174
Regiment Wemmel, 1705 179
Regiment Westerloo, 1703 179
Reliqwie H. Kruis, 1664 157
Reliqwieën H. Coleta, 1808 220
Restauratie kerk, 1994 25
Riedepolder ingedijkt, 1611 150
Riedepolder, 1740 187
Riedepolder, dijkbreuk, 1690 165
Riedepolder, heringedijkt, 1682 163
Riedepolder, heringedijkt, 1715 184
Riedepolder, overstroming, 1584 146
Rieme, pionierswerk, 1675 161
Roodenhuize, 1701 172
Russische soldaten, 1814 224
Sacristij 1685 22
Sacristij 71
Saffelare, inval Fransen, 1676 162
Sandersbrug 152
Sandersbrug, 1702 175
Sandersbrug, 1706 180
Sandersbrug, 1737 186
Sandersbrug, 1737 186
Sandersbrug, linie, 1701 173
Sandersbrug, linie, 1701 173
Sas Van Gent, 1689 165
Sas van Gent, 1703 177
Sasschevaart, 1691 166
Schadron Osaconne, 1702 174
Schandpaal 135
Schans  Steengelaag, 1701 173
Schans de Bareel, 1701 173
Schans de Elleboog, 1701 173
Schans de Kapel, 1701 173
Schans St-Jozef, 1701 173
Schans, Gavergat, 1701 173
Schepenen, eed 132
Schepenhuis, 134
Scherp om grijpen, schilderij 37
Schilderij hoogaltaar 1609 31
Schilderij roof Hollanders 1645 33
Schilderij Roose 1645 33
Schilderij van Roose, geroofd,1645 154
Schilt van Engeland, Kemzeke, 1549 99
Schip, resten Meulestraat, 1857 236
Schipbreuk, Stoppeldijk, 1697 130
Schippers, 1771 193
School Broeders, 1879 238
School, 1746 188
School, 1775 194
School, gemeenteschool, 1866 237
Sinaai, 1701 172
Sinaai, blikseminslag kerk, 1846 234
Sinaai, Boudewijn Saman, 1584 147
Sinaai, inundatie, 1672 159
Sinaai, Lijsdonck, 1745 188
Sinaai, plundering Fransen, 1676 161
Sinaai, vierschaar, vaart, 1315 138
Sinaai, vlas, 1785 198
Sint-Ambrosiusgilde, bijentelers 96
Sint-Andries, watersnood, 1715 183
Sint-Angelusbroeders, houtbinders 96
Sint-Gillis, vlas, 1728 198
Sint-Huybrecht, herberg, 1703 175
Sint-Janssteen, 1701 173
Sint-Janssteen, grenspalen, 1772 184
Sint-Jansteen, 1488 140
Sint-Jansteen, watersnood, 1682 163
Sint-Jorisgilde koorbanken 49
Sint-Jorisgilde 94
Sint-Joriskoor, 1785 29
Sint-Joriskoor, 1549 20
Sint-Jozef, schans, 1701 173
Sint-Niklaas, 1703 176
Sint-Niklaas, 1703 178
Sint-Niklaas, Brabantse Omwenteling, 1789 200
Sint-Niklaas, brand, 1689 165
Sint-Niklaas, den Engel, 1787 199
Sint-Niklaas, oproer, 1798 199
Sint-Nikolaaskerk, 1606 144
Sint-Pauwels kerkbrand, 1488 139
Sint-Pauwels, 1702 174
Sint-Pauwels, 1702 176
Sint-Pauwels, 1703 178
Sint-Pauwels, besmettelijke ziekte, 1488 140
Sint-Pauwels, Hof te Voorde, 1590 148
Sint-Pauwels, pest, 1557 142
Sint-Pauwels, vlas, 1728 198
Sint-Sebastaansgilde koorbanken 49
Sint-Sebastiaan 43
Sint-Sebastiaankoor, 1785 29
Sint-Sebastiaansgilde 94
Sint-Sebastiaanskoor, 1612 150
Slachtoffers Boerenkrijg, 26 okt. 1798 216
Smokkelaars boekweit, 1699 171
Smokkelaars, 1752 190
Smokkelen, dood tolbeambte, 1787 199
Smokkelen, Jan de Langhe, 1720 184
Smokkelen, Pieter van Haute, 1719 184
Smokkelen, regiment de Lannoy, 1719 184
Soldaten Fransen, 1675 160
Soldaten, 1704 179
Soldaten, Deense, Franse, Spaanse, 1693 167
Soldaten, Engelsen, Hollanders, 1694 168
Soldaten, Franse, 1675 160
Soldaten, Franse, Spaanse, Hollanders, 1675 161
Soldaten, Franse, Spaanse, Hollanders, 1690 166
Soldaten, Italiaanse en Spaanse, 1629 152
Soldaten, Italiaanse, 1668 158
Soldaten, krijgslogementen, 1653 156
Soldaten, Spaanse, 1570 144
Soldaten, Spaanse, 1661 157
Soldaten, Spaanse, 1676 161
Soldaten, Spaanse, 1680 168
Soldatenpaarden, 1695 168
Speelhof, 1784 197
Speelhof, watersnood, 1785 185
Spoorweg, aanleg, 1872 237
Steenbrug, 1676 162
Steenebrug, 1673 160
Steenebrug, linie 1701 173
Steenebrug, linie, 1703 177
Steenebrug, linie, 1704 180
Steenebrug, watersnood, 1785 185
Steengelaag, schans, 1701 173
Stekelburg 15
Stekelburg 137
Stenenbrug, 1853 235
Stephanus koorbanken 49
Stoppeldijk, schipbreuk, 1696 170
Storm en springvloed, 1530 140
Storm, 1662 157
Stormschade, 1712 182
Stormschade, 1745 188
Stormschade, hagel, 1698 171
Stormweer 1606 149
Stormweer, 1611 150
Stormweer, 1735 186
Straatlantaarnen, 1850 235
Strooptocht door Franse soldaten, 1747 189
Tabel 1408, huizen 12
Tabel 1408, inwoners 12
Tabel 1408, zaailand 12
Tabernakel 44
Tichelbakkerij, 1315 138
Tichelbakkerijen, ordonatiën 109
Tiendenheffers, proces, 1689 23
Tolbeamten, vlas, 1787 198
Toponomie Stekene 15
Toren herstelling 1611 21
Toren 74
Torenuurwerk 83
Tractaat Treven, 1615 145
Tromp, watersnood, 1785 185
Trompe, linie, 1701 172
Trompe, smokkelen, 1719 184
Vaart, 1548 141
Vaart, 1556 142
Vaart, 1627 152
Vaart, 1660 157
Vaart, 1739 186
Vaart, 1778 194
Vaart, 1791 204
Vaart, 1823 231
Vaart, 1853 235
Vaart, belasting, 1566 144
Vaart, dichtslibben, 1759 191
Vaart, Gent-Hulst, 1315 138
Vaart, Parma, 1584 147
Vaart, Pieter van Hende’s vaart, 1689 165
Vaart, vervuild 138
Vaart, Vijtvaart, Pieter van Hendesvaart, 1779 195
Vagebonden, 1660 157
Vagebonden, 1687 164
Vagebonden, klopjacht, 1634 153
Vagebonden, klopjacht, 1745 188
Vagebonden, klopjacht, 1760 192
Vagebonden, plakaat 30 april 1660 157
Veepest, 1717 184
Veeverzekering, Sint-Antoniusgilde 98
Veeziekte, 1714 183
Veeziekte, 1732 186
Veeziekte, 1760 192
Veldslag Kiekenhaag, 1703 177
Veldwachter, rondemeester, 1769 193
Vierschaar 131
Vierschaar, 1594 149
Vincentius a Paulo, genootschap 97
Visserij, hospitaal, 1296 138
Visserij, verpachten 138
Vlaams hoofd, watersnood, 1682 163
Vlas, 1765 192
Vlas, 1787 198
Vluchtelingen, 1794 205
Volksopstand, 1481 139
Volksopstand, voedsel, 1740 187
Voorhoute, kasteel, plundering, 1452 139
Vormsel, 1767 193
Vormsel, 1773 194
Vormsel, 1781 196
Vormsel, 1788 200
Vormsel, 1806 220
Vormsel, 1817 231
Vormsel, 1830 232
Vrasene, toren, 1606 149
Vrasene, vierschaar, vaart, 1315 138
Vrede van Aken, 1668 159
Vrede van Aken, 1748 184
Vrede van Rijswijck, 1697 170
Vrede van Utrecht, 1713 182
Vriesweer, 1594 149
Vriesweer, 1608 150
Vriesweer, 1480 139
Vriesweer, 1564 143
Vriesweer, 1565 143
Vriesweer, 1594 149
Vriesweer, 1608 150
Vriesweer, 1658 156
Vriesweer, 1684 164
Vriesweer, 1709 181
Vriesweer, 1740 186
Vriesweer, 1784 196
Vriesweer, 1788 200
Vrijwilligerkorps, 1789 201
Waasland, heropening kerken, 1584 146
Waasland, herovering door Farnese, 1583 145
Waasland, 1168 138
Waasland, herwijding kerken, 1584 146
Waasland, plundering, 1492 140
Waasmunster, 1117 137
Waasmunster, 1703 178
Waasmunster, vierschaar, vaart, 1315 138
Wachtebeke, inval Fransen, 1676 162
Wachten, bewaking, 1694 167
Wachten, gewapende, 1695 168
Wachten, gewapende, 1710 181
Wapenschild Stekene, 1819 231
Watersnood & storm, 1682 163
Watersnood, 1315 138
Watersnood, 1530 141
Watersnood, 1570 144
Watersnood, 1584 146
Watersnood, 1640 154
Watersnood, 1649 156
Watersnood, 1675 161
Watersnood, 1682 163
Watersnood, 1715 183
Watersnood, 1725 185
Watersnood, 1739 186
Watersnood, springvloed, 1690 165
Weerbare mannen Waasland, tabel 13
Weerbare mannen, 1480 139
Weerbare mannen, 1552 & 1558 142
Weerbare mannen, 1667 158
Weerbare mannen, 1668 158
Weerbare mannen, 1673 159
Weerbare mannen, 1675 160
Weerbare mannen, 1690 166
Weerbare mannen, 1695 169
Weerbare mannen, 1701 174
Weerbare mannen, 1702 175
Weerbare mannen, 1689 165
Wetteren, pionierswerk, 1675 161
Wierookvat, zilver 67
Wilde landen, grenspalen, 1772 184
Witte Kaproenen, 1381 138
Wolf 141
Wolf 142
Wolven, klopjacht, 1585 & 1587 148
Wynckel, inval Fransen, 1676 162
Zetels, zitbanken 48
Zilverwerk kerk, verborgen, 1794 208
Zondagschool 88
Zuiddorpe, 1703 177
Zwartenberg, sluis, 1691 167