Heemkring d'EUZIE Stekene
 
  

Stekene; Kemzeke; Klein-Sinaai; Koewacht; Hellestraat.

d'EUZIE
De Heemkundige Kring d’EUZIE werd opgericht in 1981 en nam de juridische vorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk in 1993 onder het identificatienummer 5099/93. De laatste statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 november 2023.

De 'euzie'-- in algemene omgangs taal de 'ozing'-- is het onderste deel van het dak dat een eind over de muur uitsteekt en waarvan de regen afdruipt.  Zij was karakteristiek voor alle gebouwen in onze contreien, zowel voor woonhuis, stallingen als schuren.  Bij de schuren dorst de euzie respectabele afmetingen aannemen.  Deze overspringende daken werden en worden nog steeds gebruikt als extra bergplaats voor de plukladders, eggen, maïskolven, konijnenvellen en dergelijke.  De wandelaar door de regen verrast, vond er een dankbare schuilplaats.  De heemkring van groot Stekene wil slechts een euzie zijn, een afdakje om ons verleden een schuilplaats te geven. ( Herman Heyse †1992)


 

Wat kan je hier zoal vinden?


Naar aanleiding van Boudelo 2024

 

Bezoek: Boudelo terug THUIS

 

Onlangs opende het museum van de Heemkring d’Euzie een nieuwe tentoonstelling. Wat een opwarmertje zou worden, voor het project “Beleef Boudelo” dat half juni van start gaat, werd zowaar door haar veelzijdigheid een schoolvoorbeeld. Al zeggen we het zelf. In deze tentoonstelling kan je kennis maken met een abdij die haar stempel heeft nagelaten in de ontwikkeling van deze samenleving en het landschap in het Waasland.   

Wie dacht dat het verhaal van de abdij eindigde, na de vernieling, de verstrooiing, de inbeslagneming en ontbinding door de Franse revolutionairen in 1796 heeft het mis voor. Het verhaal van de vorsers, onderzoekers, archeologen is al een boek op zich. Want gelukkig werd hier wel met zorg omgegaan, niet alleen door enkele nerts, maar samen met vele enthousiaste medewerkers die hun bevindingen conserveerden voor het nageslacht.

In het oud station krijgt de bezoeker een duidelijk beeld van de ligging en ontwikkeling van de abdij aan de hand van kaarten. Zelfs op de oudste kaart van Vlaanderen (1452) is de abdij even prominent aanwezig als de steden Gent en Brugge. De invloed van deze abdij in Vlaanderen wordt nog eens in andere voorwerpen aangetoond zoals boeken, zegels, oorkonden etc…

broeder   

 

Ook het steengoed mocht niet ontbreken in deze tentoonstelling, want door de vernieling van de abdij in de 16de eeuw bleef ons heel wat vloertegels bewaard. En dat is juist zo bijzonder. Middeleeuwse vloeren zijn echt zeldzaam en wat er hier te zien is, is op zich al merkwaardig. Weet dat de vloeren, samen met de Stekense tichel een belangrijk Vlaams export-product was. Dit tussen het andere steengoed, waterspuwer, engelkopjes (oudste beeldjes van Stekene), en kloostermoppen.

Kloostermoppen zijn geen kloostergrappen maar grote bakstenen, die uit hun kleren gegroeid zijn.

Weet je nog wat een Romeinse sol is, of een Vlaamse mijt en groot? Zij maken deel uit van de bodemvondsten die zeer gedetailleerd geshowd worden tussen de potscherven en pijlpunten.

Terwijl je de filmbeelden en reportages volgt uit de laatste decenia, kijkt wellicht een broeder mee over uw schouders…


Het museum is toegankelijk  iedere zondag van 10u tot 12u, en iedere donderdag van 13u30 tot 16.30u, behalve op de feestdagen.

Inkom gratis.


Inhoud maart 2024

Voorwoord - Vriendjes lief, ge lacht u slap

Jan De Bruyne

Wie van de drie (of vier)? Mijn naam is Ré Spekkoek
Johan Van Duyse

Voorschriften Vlaamsche beleefdheid: uitgaaf voor meisjes - deel 2

Christine De Paepe

Boudelo, Stekene en de vaart
Luc Tirez

Restauratie van een oude affiche afkomstig uit de Stekense drukkerij van Pieter De Windt
Robert Goossens

Rijksarchief krijgt twee oorkonden van Boudelo (1220)
John Buyse

Reiniging en restauratie van het schilderij van Louis Tytgadt
Robert Goossens & Harry Van Driessen

Bidprentjes uit het Euziearchief - Familie Van Hecke – Vijdt (deel 1)
Guy De Brant

In memoriam Arthur Massé.

Een geboren verhalenverteller

De gemeenteraadsverkiezingen van 1938 in Stekene - Ze waren niet zo lief voor elkaar… (deel 4)
Johan Van Duyse

KreuzenEuzie
Luc De BrantVoor de gedrukte versie van het tijdschrift betalen de inwoners van Stekene 19 €.
Wie buiten Stekene woont, krijgt het tijdschrift per post en betaalt  25 €.
Ereleden betalen minstens 35 €.
Wie lid is kan bovendien ons tijdschrift gratis digitaal raadplegen.
Wie d’Euzie enkel digitaal wil lezen, waar ook ter wereld, betaalt slechts 19 € per
jaar.
Voor de link naar de digitale versie dient wel een simpele aanvraag per e-mail
verstuurd te worden naar lucdebrant@deuzie.be
.

Zie hiervoor in ; INFO
Hoe het boek tot stand kwam kan je lezen in onderstaande link.Schrijf  U in op de gratis nieuwsbrief. Zie onderaan deze pagina.
 


 

Stekense kapellenrouteBEGRAAFPLAATSEN in STEKENE

 


 

GENEALOGIE

 

 

 

 

 

TENTOONSTELLING

Affiche

 

 

De stamboom van Pastoor Annaert.

1073 blz met namen en plaatsen van vele gezinnen. Een deel werd gepubliceerd, maar het zou nog vele jaren duren eer die volledig ter beschikking is. De vorsers kunnen reeds in het hele bestand op zoek. De digitale alfabetische lijst wordt geleidelijk aangevuld. Veel succes. 

Documentatiecentrum

Ons museum en documentatiecentrum is gevestigd in het "Oud-Station", Spoorwegwegel 1   9190 Stekene.

Open: Iedere zondagmorgend van 10.00 u tot 12.00u.     Uitgezonderd op feestdagen en in de maanden juli en augustus.

Buiten de openingsuren kan het bezocht worden na afspraak.

 

 

 

Plan Stekene

Conservering.

Er wordt door een aantal vrijwilligers gewerkt aan de conservering van  XIXde eeuwse schilderijen.

 Stekens Piepelmuziekje.

Kléan heeft ons hun uitvoering doorgezonden.  Zij speelden dit op 17 april 2004 op het Balleynbal in Belsele. Dit nummer werd verlengd met de Vlaamse Berendans of Krebbel. Bewerking door Aendrik De Brant. 

 

 

Een volledig overzicht met index van alle artikels ooit in het tijdschrift d'EUZIE verschenen.

Een aantal artikels zijn online gezet.

 

 

 

Je hoeft niet alles ineens te lezen, we verwachten je voor een nieuw bezoek.

Nieuwsbrief  Lees hier Oude brieven

Soms zenden we een brief met nieuws over de kring of andere zinvolle activiteiten.

Vul je emailadres in
om onze nieuwsbrief te ontvangen!
AanmeldenAfmelden
Powered by YourMailinglistProvider.com 

 

 


LogoOntwerp Ivo Dewulf.

 

 

Zoek mij?
In het frame aan de linker zijde vind je een zoekformullier, dat enkel in deze website zoekt. 

Dit is de beste manier om iets te vinden.

Deze website telt 40.000 pagina's, waarbij sommige pagina's 100 bladzijden bevatten.

 
Schrijf ons


Heb je toch niet gevonden wat je zocht?

Op zoek naar verre voorouders; soms vinden wij wel iets.

Heb je zelf bronnen, een document over onze gemeente, een oude foto, een drukwerk, een onbekend voorwerp????

Heb je zelf iets gevonden of onderzocht?? opzoekingen gedaan??

Heb je iets gehoord, of gezien???

---------------------------------------

Historiek H.Kruiskerk

(video)

© Dr. Gert Laekeman

Klokken H.Kruiskerk

© Tim Martens---------------------------------------

Kemzieks is een dialect.

Het woordenboek.

---------------------------------------

Stekens historisch erfgoed

Inventaris Stekene    168 blz.

----------------------------------------

MUSEUM

Affiche


Het museum is toegankelijk  iedere zondag van 10u tot 12u, en iedere donderdag van 13u30 tot 16.30u, behalve op de feestdagen.

Inkom gratis.

Het museum is ook open tijdens de vacantie of schoolverlof

Spoorwegwegel 1, 9100 Stekene

Voor afspraak kan U terecht bij:

Guy De Brant 037799723

"debrantguy @pandora.be"
  

  www.deuzie.be

 

 

 

 

        

Soms zenden we een brief met nieuws over de kring of  andere zinvolle activiteiten.

Privacyverklaring Heemkundige Kring d' Euzie

Nieuwsbrief:  Lees hier Oude brieven

Vul je emailadres in
om onze nieuwsbrief te ontvangen!
AanmeldenAfmelden
Powered by YourMailinglistProvider.com

 

Google
 
                                                                             

www.deuzie.be © <lucdebrant@deuzie.be>