Heemkring   Stekene                

Stekene  Kemzeke   Koewacht KL-Sinaai  Hellestraat

 

Google
 

                                                                             

www.deuzie.be © <lucdebrant@deuzie.be>

 

    INDEX OP DE PUBLIKATIES VAN DE HEEMKUNDIGE KRING D'EUZIE  

Tijdschrift van de Heemkundige kring Stekene.

 

 

Deel 1 Jrg 1 tot 20

Deel 2 Jrg 21 tot nu

Overzicht Publikaties d'Euzie

Guy De Brant

 

 

    Jaargang 21 (2002) tot jaargang 39 (2020)

 

De jaargangen van 01 tot en met 20  1982 tot 2001

 

 Buitengewone uitgaven.

Trefwoordenlijst inhoud d’EUZIE

Personenindex tijdschrift d'EUZIE

 

opgesteld door

Jos Blanckaert, Luc Tirez en Guy De Brant

 


                 

Overzicht Publikaties d'Euzie

 

Jaargang 21 (2002)

 

584        DE BRUYNE, Jan : 20 Jaar   p.1

              Inleiding bij het 1ste nummer jrg 21

              Illustratie omslag euzie Lange Dweersstraat, 31 door Ivo Dewulf

 

585        THIRON, Jackie :

              Het kunstpatrimonium van de gemeente Stekene : Een inventaris    p.2-19

              Inventaris van de kunstwerken in eigendom van de gemeente.

 

586        BUYSE, John : Medailles van Sint-Helena te Stekene   p.20-25

              Houders van de medaille van Sint-Helena te Stekene, uitgereikt door Napoleon III in 1857 aan de nog in leven zijnde oudgedienden van Napoleon.

 

587        BUYSE, John :

              Oudste teruggevonden rouwbrief uit Stekene bijna 200 jaar oud   p.26-29

              Rouwbrief van pastoor Vanden Berghe overleden te Stekene op 19 juli 1812.

 

588        Gedenkplaten een probleem   p.30

              Over opschriften en formaten van gedenkplaten, met als illustratie de enorme gedenkplaat bij de gemeentepomp van Kemzeke.

 

589        KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p.31-32

              Ereleden 2001. Schenkers 2001. In Memoriam Maarten Miechielssens en Roger Wille. Tentoonstelling Rudolphe Steel. Resultaat van opzoeking. Errata bij de foto 'Vrij en Blij'. Bezoek aan Stekene. Erfgoedweekend 2002. Participatie van d’EUZIE aan MUWA, MUsea WAasland. Openingsuren ocumentatiecentrum Marcellijn Dewulf.

 

590        DE BRUYNE, Jan : Over oude en gebruiken, en de commercie   p.33

              Inleiding bij het 2de nummer jrg. 21

 

591        DHONDT, Boudewijn; PERSOON, Willem :

              Stekene had zijn eigen cinema's : Roeckes: dat was "de RIO"   p.34-50

              Geschiedenis van de  cinema "RIO" te Stekene. Fragment van de stamreeks van de familie De Roeck.

 

592        MASSE, Athur : De bengel en de cinema's   p.51-54

              Over de cinema's te Stekene: De Belgica, Rio, NOVA en Gildenhuis.

 

593        PERSOON, Wim : De Orchidee : Het is een bloem om voor te leven   p.55-56

              Gesprek met bloemist Roger Wille. Overgenomen uit de weekend-editie van Gazet van Antwerpen – Gazet van Mechelen van 3 en 4 maart 1990.

 

594        VAN DRIESSEN, Harry : Vlaamse volksnamen van planten deel 10 :

              "…dat alle sloeren naar de helle voeren…"   p.57-59

              Tekeningen: Hilde Meersschaert.

 

595        THIRON, Jackie :

              Kapel van de Heilige Antonius op Voorhout met afbraak bedreigd   p.60-61

              Bezwaarschrift tegen de bouwaanvraag om de kapel af te breken en opnieuw te bouwen in een op te richten garage.

 

596        DEWULF, Ivo : Uit het "Stekens" woordenboek : Vogels (2)   p.62

              Meirloan, franse lijster,keesken – keezen, pieterkeuninkske, 'n oukstre, annewuiten.

 

597        KreuzenEuzie : Nieuwskrantje   p.63-64

              Herdenking 700 jaar Guldensporenslag. De penningkohieren van Kemzeke. In memoriam Emeric Calle. Landbouwmuseum. Geschenk aan de gemeente. Open Monumentendag 2002. Opzoeking foto Verenigde Vrienden. Openingsuren documentatiecentrum. 150 jaar Antoniuskapel. Anton Van Wilderode-viering. Doe mee met de muwa. Tentoonstelling over de Waase familie Persoon.

 

598        DE BRUYNE, Jan : Symbolen   p.65

              Inleiding bij het 3de nummer jrg. 21

 

599        VAN HOEY, Albert : Van Antwerpen 9 augustus… naar Buchenwald   p.63-77

              Persoonlijke getuigenis over zijn transport en zijn verblijf in Buchenwald (Deel 2).

              Voor deel 1 zie nr 575.Diverse illustraties, o.a. José Fosty.

 

600        MASSE, Arthur : d’Aa Meubels – Omtrent de familie Nobels   p.78-82

              Portret van de gezusters Celestina en Helena Nobels.

 

601        VAN DRIESSEN, Harry : Vlaamse volksnamen van planten deel 11 : “Bikkebezen eten en de muilpijn dra vergeten”   p.83-85

              Tekeningen: Hilde Meersschaert

 

602        BUYSE, John : Stichtend bestuurlid Lucien De Schrijver   p.86-87

              Bibliografie van Lucien De Schrijver, (1910-1993), medestichter van d’EUZIE, en de toneelkring “De Distelbloem”.

 

603        DE SCHRIJVER, Lucien : Stekene gisteren en vandaag : De Brugstraat   p.88-89

              Bijdrage over de Brugstraat en de Zwanenhoek, eerder verschenen in het Stekense Reclameblad.

 

604        DE SCHRIJVER, Lucien : De eerste Stekense fotograaf   p.90-91

              Over Léon Mat, fotograaf te Stekene. Eerder verschenen in het Stekense Reclameblad. Illustratie uit Oorlogskroniek van dr. Van Haelst.

 

605        DE BRANT, Luc : Halloween? Allerheiligen? Samhein?   p.92-94

              Oorsprong, betekenis en gebruiken bij Allerheiligen.

 

606        DHONDT, Boudewijn : Van Stekenese vlaaien en pompkoek   p.95

              Het recept van de Stekense vlaaien.

 

607        KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p.96

              Kunstmap ‘De Stekense Vaart’ van kunstkring Jaques Gorus. In Memoriam zuster Jovita, Celina Quatacker (1903-2002). Tentoonstelling “Persoonlijk” over de Wase familie Persoon. Errata. Documentatiecentrum Marcellijn Dewulf. Foto uit de sigarenkist.

 

608        DE BRUYNE, Jan : Er zijn nog zekerheden   p.97

              Inleiding bij het 4de nummer jrg. 21

              Over het politiereglement betreffende het hygiënisch en veilig houden van honden.

              Illustratie: Ivo Dewulf.

 

609        THIRON, Jackie : Bijdrage tot de geschiedenis van de pastorij van Stekene p.98-109

              Pastorij van Stekene, gebouwd in 1785 naar de plannen van Jan Baptist Kerckhove uit Lokeren.

 

610        PERSOON, Wim : Er was geen ‘BELGA-meisje’ in Stekene : We waren er zeker van, maar we doolden   p.110-114

              Germaine Mat, balletdanseres in de Muntschouwburg, dochter van de Stekense fotograaf  Leon Mat, jarenlang aanzien als de “Miss Belga” op de pakjes Belga-sigaretten. Relaas over de ontluistering van een hardnekkige Stekense legende.

 

611        DE BRANT, Luc : De Cedronbeek en de kruisweg :Ttoponymie   p.115-117

              De Cedronbeek te Stekene kreeg haar naam door een statie uit de kruisweg van 1718.

 

612        MASSE, Arthur : Stille nacht, wei-nacht   p.118

              Kerstverhaal uit 1942.

 

613        VAN DRIESSEN, Harry : Vlaamse volksnamen van planten deel 12 : “De zomergraaf met zijne halfvastenbloemen doet de winter zo verdoemen”   p.119-121

              Tekeningen: Hilde Meersschaert

 

614        DEWULF, Ivo : Uit het” Stekens” woordenboek : Insecten   p.122-123

              Botersnappe, uu’rnijpre, veirkesluize, motte, ronkre, wapse appelbie, ne meul’neir, bossemuure, nen oss’le, pieternalleken, rupse rapse, oliebeeste.

 

615        PIETERS, Marcel : Een stoutmoedige aanslag te Kemzeke in 1863   p.124

              Uit de Gazette van Gent uit 1863, over de aanhouding van wildstroper Mortier uit Stekene.

 

616        TIREZ, Luc : Oude vlag terug in Stekene   p.125-126

              Marc De Schrijver schenkt de vlag van de “Kruisboogmaatschappij ‘De Vereenigde vrienden’ Stekene Heikant 1877 – 1898” aan de heemkundige kring.

 

617        KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p.127-128

              In Memoriam E.H. Robert De Pauw (1914-2002). Ereleden 2002. Schenkers 2002. Gedenksteen bij het kruis in de Zwarte Heistraat, waar in 1943 een Mosquito-bommenwerper neerviel.. Kunstmap “De Stekense Vaart”. Oproep voor bruikleengeving voor de tentoonstelling over de Stekense vaart. Herman Heyselezing 2003. Documentatiecentrum. Foto over de opening van de tentoonstelling ‘Persoonlijk’.


Jaargang 22 (2003)

 

618        DE BRUYNE, Jan : Voorbeeldfunctie   p. 1

              Inleiding bij het 1ste nummer jrg 22

              Illustratie “Moodre mij mes & mijne pree”, Boudewijn Dhondt.

              Illustratie omslag, euzie Oost-Eindeken, 40 door Ivo Dewulf

 

619        DULLAERT, Luc : De Stekense sigarenindustrie : “Wie is de sigaar?”   p.2-22

              De Stekense sigarenfabrieken De Smedt-Caoba Puntos, Henri Cortebeek-Vogels, Pompeja-Thuysbaert en de Sigaren-thuisarbeid, met lijst van sigarenmakers uit de bevolkingsregisters van 1910-1920.

              Illustratie: Boudewijn Dhondt.

 

620        VAN DRIESSEN, Harry : Vlaamse volksnamen van planten deel 13 :

              “Heksenkruid, bescherm ons vee tegen ziekte en kwaad, bescherm het vee van vroeg tot laat”   p.23-25

              Tekeningen: Hilde Meersschaert.

 

621        MASSE, Arthur : Teerdagbij de Sint Sebastiaansgilde : Herinneringen aan de Koningsschieting en de Piepel.   P. 26-29

              Illustratie: Boudewijn Dhondt.

 

622        De hoofdcijnsboeken van het Land van Waas.   P.30

              De hoofdcijnsboeken van het Waasland, bewerkt op cd-rom door J.P. Vaneygen.

 

623        DEWULF, Ivo : Uit het Stekens woordenboek : Aangezicht (1)   p.31

              Katen, uuksle, geschaluind, mottigoard, galaar,boekarosse.

 

624        KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p.32

              Dubbeltentoonstelling, “De Stekense vaart” & De Stekense Piepel”. Website van d’EUZIE: Staten van Goed van de parochie Stekene, bewerkt door Mevr. Frieda Buysse-Huet.. Documentatiecentrum. Parochiefeesten. Open kerk. Folkavond. Lezing door Mark Eyskens en Beatijs Van Craenenbroeck.

 

625        DE BRUYNE, Jan : Een Gouden Jubileum   p.6

              Inleiding bij het themanummer over 50 jaar Chiro van Kemzeke.

              2de nummer jrg. 22

              Illustratie omslag, Meisjesheem Chiro Kemzeke: Hilde Meerschaert.

 

626        PELLEMAN, Edwin; VAN DRIESSEN, Harry : 50 Jaar Chiro van Kemzeke   p.1-96

              Met talrijke medewerkers. Speciale uitgave.

              Het ontstaan en de geschiedenis van Chiro jongensgroep‘Sint-Gerolf’ en meisjesgroep ‘Sint-Lutgart’ van Kemzeke.

 

627        DE BRUYNE, Jan : Van God en Klein Pierke   p.33

              Inleiding bij het 3de nummer jrg. 22

 

628        TIREZ, Luc : Petrus Rudolf Steel, fotograaf   p.34-49

              Rudolf Steel fotograaf, (Stekene 1885 - Sint-Niklaas 1966). Fotograaf in Stekene van 1905 tot 1944. Bijdrage met talrijke foto’s.

 

629        MASSE, Arthur : Mieken Leer   p.50-52

              Mieken Leer of Maria Coleta Janssens, (Stekene 1879-1962) had een schoen- en boekenwinkel in de Kerkstraat te Stekene.

 

630        MASSE, Arthur : Rond de Haard   p.53

 

631        DULLAERT, Luc : Rouwen in de Hellestraat : Ssst…der is iemand duu’d   p.54-57

              Gebruiken bij een overlijden tijdens de jaren 1950-1960.

 

632        PERSOON, Willem : ‘De vrouw die komt zeggen dat ge dood zijt’   p.58-59

              Rouwgebruik: aankondiging van overlijden van deur tot deur.

              Illustatie: Boudewijn Dhondt

 

633        VAN DRIESSEN, Harry :

              Vlaamse volksnamen van planten deel 14 :”Hoendervruchtjes maken de hanen extra fel – zo leggen de kippen wonderwel”   p.60-62

              Tekeningen: Hilde Meersschaert.

 

634        DEWULF, Ivo : Uit het Stekens woordenboek : Aangezicht (2)   p.63

              Sneuverik, vallinge, snotkeise, murre, smeiringe krijgen, gavve, ne rattekop, puchels.

 

635        KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p.64

              Van God en Klein Pierke. Website Anton van Wilderode. Koningschieting Sint-Sebastiaan. 75 jaar polder Sinaai - Daknam. Verzameling doodsprentjes.

 

636        BUYSE, John : Denkend aan Ivo Dewulf   p.65-69

              Over de inbreng van Ivo Dewulf (Sint-Niklaas 1930 – Stekene 2003) in de HK d’Euzie. Met Bibliografie.

              Inleiding bij het 4de nummer jrg. 22

              Illustratie: Boudewijn Dhondt

 

637      THIRON, Jackie : Bijdrage tot de geschiedenis van de Heerlijkheid Waasmunster-Sombeke : Restauratie van de schandpaal   p.70-79

            Beknopte geschiedenis van de heerlijkheid Sombeke en de restauratie van de schandpaal van Sombeke, nu in de Smoorstraat 12 te Sombeke.

 

638      DE GREYT, Wim :

            75 jaar Polder Sinaai-Daknam : Een historisch overzicht   p.80-83

            Toespraak door ontvanger-griffier Wim De Greyt, gehouden op 19 september 2003 bij het 75-jarig jubeleum van de Polder Sinaai-Daknam.

 

639      VAN DOOREN, Georges : Het wapenschild van Kemzeke : Enkele wetenswaardigheden en een fantastisch verhaal over dromedarissen, kamelen en kemels   p.84-87

            Verklaring van het Wapenschild van Kemzeke. Het huidige wapenschild werd toegekend in 1819 “zijnde een schild van lazuur beladen met een kameel van goud”.Gevolgd door een verhaal, van hoe het zou kunnen geweest zijn.

            Illustatie: Boudewijn Dhondt

 

640        VAN DRIESSEN, Harry : Vlaamse volksnamen van planten deel 15 :

              Vogellijm…’De lijster graaft haar eigen graf’   p.88-90

              Tekeningen: Hilde Meersschaert.

 

641      MASSE, Arthur : Kerstfeest in het 7de studiejaar   p. 91

            Kerstverhaal uit 1944.

 

642      BUYSE, John : Twee brieven van Jozef Weyns : Uit het documentatiecentrum Marcellijn Dewulf   p.92-93

            Brieven gericht aan Marcellijn Dewulf. De eerste uit 1970 gat o.a. over het bier- en het herbergnummer van ‘Ons Heem’, de tweede uit 1972 is een dankbrief voor een overdruk, een verwijzing naar het onderwerp “handvat en bodem” en een bericht over de vooruitgang van het boek “Volkshuisraad”.

 

643      CERPENTIER, Valére : Herinneringen aan de Vaart   p.94-95

            Herinneringen aan de Vaart van Stekene: vissen op de vaart en het vernielen van de Kiekenhaagse brug in mei 1944.

 

644      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p.96

            Ereleden 2003. In Memoriam Siegfried Rooms. Schenkers 2003. Herman Heyse lezing 2004. Vereremerking van Frans Windhey, tijdens de viering 75 jaar polder Sinaai-Daknam.


Jaargang 23 (2004)

 

645      DE BRANT, Luc : Alles is gratis : d’Euzie op het internet   p.1

            Inleiding bij het 1ste nummer jrg. 23

            Ilustratie omslag, euzie Wittingstraat door Ivo Dewulf

 

646      DULLAERT, Luc :

            De Zwarte Van Overloop : Hotelier – velomaker – werktuigkundige   p.2-13

            Joseph Van Overloop ° Stekene 1854, werktuihgkundige en uitvinder. Geemigreerd naar Amerika in 1912.

 

647      BUYSE, John :

            Bidprentjes van Stekense landverhuizers naar Noord-Amerika   p.14-19

            Vierentwintig bidprentjes van Stekenaren die in Amerika overleden zijn.

 

648      DHONDT, Boudewijn : Een brief uit Canada   p.20-22

            Brief van Victorine Teirbrood, in 1947 verstuurd naar Alfons en Irma Van der Linden.

 

649      VAN DRIESSEN, Harry : Vlaamse volksnamen van planten deel 16 :

            ‘Een taksken van den palm gebroken en op ’t korenland gestoken, zo geve weer aan strooi en aar, de hemel ons een vruchtbaar jaar’   p.22-24

            Tekeningen:Hilde Meerschaert

 

650      MASSE, Arthur : De ‘speeltuin’ van Jan Van Nielandt   p.25-27

            Jan Van Nielandt °Stekene 1889, bezat een houtzagerij en een café in de Kerkstraat.

            Illustratie: Boudewijn Dhondt

 

651      BUYSE, John :

            Vernieling spoorbaan Moerbeke – Sint-Gillis op 9 november 1918   p.28-29

            Vijf foto’s van de spoorbaan, vernield door het Duitse leger in 1918.

 

652      DHONDT, Boudewijn : Uit de oude doos : Bestuur ACW-Stekene 1950   p.30

 

653      DEWULF, Ivo : Uit het Stekens woordenboek   p.31

            Rompels, pazewolle, sukkelasse, smoorder, spuchelen, schrietote.

 

654      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p.32

            De familie Dewulf. In Memoriam, Gentiel De Smet, Juliaan De Block, Valère Cerpentier. Open kerk. Folkdag. Kléan. Bezoek Stekene.

 

655      DE BRUYNE, Jan : Het is gevuld   p.33

            Inleiding bij het 2de nummer jrg. 23

 

656      THIRON, Jackie :

            Bijdrage tot de geschiedenis van de Parochiepomp van Stekene   p.34-50

            Parochiepomp van Stekene, geplaatst in 1872, en gerestaureerd in 2001.

 

657      DHONDT, Boudewijn : Gustaaf De Paepe : Zwaargewichtbokser   p.50-60

            Gustaaf De Paepe, ° Stekene 1925, kampioen van de Beide Vlaanderen in 1948 & 1949 bij de liefhebbers.

 

658      BUYSE, John : Laatste muurringen van Stekene?   p.61

            Stadionstraat 90, Stadionstraat 91.

 

659      PERSOON, Wim : Zondigen tegen het Tweede Gebod : Enkelvoudige en samengestelde Stekense vloeken   p.62-65

 

660      MASSE, Arthur : Rond de Stekense ‘haven’   p.66-70

            Jeugdherinneringen van Arthur Massé over de Stekense Vaart.

 

661      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p.71-72

            Honderdjarige, Martha Van Clapdurp. Herman Heyselezing. In Memoriam, Lucien Wagenaer, Albert De Maesschalck. Lidgeld. Aanvragen aan d’Euzie. Pieter De Windt. Sint-Jansvuur. ‘Stekense Vaart’ in Koninklijke Bibliotheek. De familie Dewulf. 11 juli 2004.

 

662      BOON, Marc : Broederschool Stekene viert zijn 125-jarig bestaan   p.73

            Inleiding bij het 3de nummer jrg. 23

 

663      DE BRANT, Luc : Geschiedenis van de Broederschool in Stekene   p.74-97

            Broederschool Stekene opgericht in 1877.

 

664      RYSSEN, Geert : Secundair onderwijs in de Stekense Broederschool   p.   98-101

            Secondair onderwijs, vanaf 1960 te Stekene

 

665      VAN DE PUTTE, Herman : Cor Jesu   p.102-104

            Cor Jesu, secondair onderwijs voor meisjes, opgericht in 1960

 

666      De gebouwen van de Broederschool : luchtfoto en situatieschets   p.105-107

 

667      GILLIS, Patrick; VAN DAELE, Willem :

            Over broeder Angelicus en andere fenomenen   p.108-112

            Broeder Angelicus, Albert Smet, ° Belsele. Broeder te Stekene van 1941.

 

668      MASSE, Arthur : Mijn eerste studiejaar (1938-1939)   p.113-120

            Over het eerste studiejaar van Arthur Massé in de klas van Albert Merckx.

            Illustratie: Ivo Dewulf

 

669      REUNES, Danny : Paul De Greyt geïnterviewd   p.121-123

            Paul De Greyt, Sinaai, Technisch leraar van 1964 tot 2001.

 

670      Lijst van oud-leerkrachten van de broederschool   p.124-126

 

671      KreuzenEuzie : Nieuwskrantje   p.127-128

            In Memoriam, Theo Coenen. Derde voordrachtwedstijd Roger Vervaet. 25 j. Ruysscheveldekoor. Voorouders van Generaal Georges Washington Goethals (1858-1928). Bezoek uit Kokomo, Indiana. Gaston Ruelens. Reynaert-beeldencyclus te Stekene.

 

 

672      BAERT, Paul : Kerstavond 1944   p.129

            Inleiding bij het 4de nummer jrg. 23

 

673      VAN HULLE, Jozef :

            Zwervend over de wegen van Artois : Oorlogservaringen mei – juni 1940   p.130-144

            Oorlogsbelevenissen van een 19 jarige, in mei 1940, met de beschrijving van de zoektocht naar het recruteringscenter van het Belgisch leger.

 

674      VAN HOEY, Albert : Bevrijding en Vrede   p.145-150

            Overzicht van vier jaar bezetting en vredeswens.

 

675      DE BRANT, Guy : Vliegtuigcrash P38 Lightning te Stekene op 24 januari 1944 : Berging van het vliegtuigwrak op 26 september 2004   p.151-155

            Het relaas van een luchtgevecht boven Stekene en de berging van het vliegtuigwrak

 

676      MELS, Hubert : Ten oorlog   p.156-157

            Uitgeschreven dialectopname van Hubert Mels, opgenomen door Rita De Vliegher voor haar licentiaatverhandeling’Syntaksis van het Stekens dialect’ academiejaar 1971-1972

 

677      ONGENA, José : Het Ruysscheveldekoor : 25 jaar smaakmaker van het koorleven in Stekene   p.158-166

            Ruysscheveldekoor, gestart in 1979 onder leiding van Tony De Ruysscher.

 

678      VAN HULLE, Jozef : Eeuwelinge Martha Van Clapdurp   p.167-168

            Maria van Clapdurp, geboren te Stekene op 12 juli 1904

 

679      DE BRANT, Guy : Kwartierstaat Van Clapdurp   p.169

 

680      VAN DRIESSEN, Harry : Vlaamse volksnamen van planten deel 17 :

            Niet zelden zorgt den druvelaar voor twist tussen ’t echtelijk paar   p.170-172

            Tekeningen:Hilde Meerschaert

 

681      THIRON, Jackie : Wijze raad van toen   p.173

            Uittreksel uit ‘De volksbode van ’t Land van Waas’ uit 1920

 

682      DEWULF, Ivo : Uit het Stekens woordenboek : aangezicht   p.174

            Bloozart, scharminkle, gremelen, toatergat-babbelasse, troeten, gidderasse.

 

683      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p.175-176

            Ereleden 2004. In memoriam, Madeleine Van Hooste, Yolanda Veldeman. Schenkingen aan de kring 2004. Voordrachtwedstrijd. 13de Herman Heyse lezing. Reintje Vos stelt voor. E-Nieuwsbrief. Errata. Nacht van de Geschiedenis. Cultuurprijs 2004. Restauraties bekroond. Schuttersvlag.


Jaargang 24 (2005)

 

684      THIRON, Jackie :

            Het twistkapelletje van Stekene : De Sint-Antoniuskapel op de Voorhout   p.1

            Over de vernieling en de afbraak van de Sint-Antoniuskapel door de eigenaar.

            Inleiding bij het 1ste nummer jrg. 24

            Illustratie omslag, euzie Bergstraat 4 door Boudewijn Dhondt

 

685      BUYSE, John : De rijkste Stekenaars   p. 2-11

            Over de mensen die in 1889 te Stekene het meeste belastingen betaalden. Uitgebreid met een kiezerslijst van 1889 met een vermelding van de directe belastingen.

 

686      DULLAERT, Luc : Gebroeders Delhaize & Cie : In de grooten goede koop   p.12-16

            Over de komst van een Delhaize winkel te Stekene in 1906.

 

687      BUYSE, John, DHONDT, Boudewijn : Doopakte van James Laroche France  p.17-19

            J.L. France een Stekense neger, geboren in 1865 te Brits Guyana.

 

688      BUYSE, John : Stekenaars op Ellis Eiland   p.20-24

            Lijst met namen van mensen uit Stekene, Kemseke, Klein-Sinaai en Belgisch Koewacht die via Ellis Eiland naar Amerika uitgeweken zijn.

 

689      DHONDT, Boudewijn :

            Een voornaam kiezen of hoe Oculi d’Hondt aan zijn voornaam kwam   p. 25-27

            Oculi d’Hondt ° Zaamslag 19 maart 1854.

 

690      MASSE, Arthur : Handboogschieten kinderspel?   P. 28-30

            Illustratie Boudewijn Dhondt.

 

691      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p. 31-32

            Drie op een rij. Nacht van de Geschiedenis. Cultuurprijs 2004. In memoriam Amedé Mels. Oproep. De Poort van Boudelo. Zebrapad in Dorpstraat.

 

692      DE BRUYNE, Jan : Er zit nog toekomst in gechiedenis   p. 33

            Inleiding bij het 2de nummer jrg. 24

 

693      THIRON, Jackie : Bijdrage tot de Geschiedenis van ‘Den Engel’, het oorlogsmonument van Stekene : De geschiedenis van V.O.S.-Stekene   p. 34-51

 

694      D’HOOGE, Bert :

            Van Eerdenburgh / Van Eerdenbrugh : Een genealogische toevalstreffer   p. 52-56

            Stamreeks van Guilliam Van Herebrugge ° Mechelen 1598 tot Rosina Van Eerdenburg ° Graauw 1861 en † Stekene 1920.

 

695      De tapijtfabrikanten Van Eerdenbrugh   p.57-58

            Groepsfoto uit 1953 met jubelarissen van de tapijtfabriek Van Eerdenburg.

 

696      VAN DE VOORDE, Lorraine : Herinneringen aan Leon De Smedt, bakker   p.59

 

697      VAN DRIESSEN, Harry : Vlaamse volksnamen van planten deel 18 :

            Een even-geveerde esscher die men vindt alhie, brengt de liefde als een klavertje vier’   p. 60-62

            Illustratie, Hilde Meersschaert

 

698      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p.63-64

            In memoriam, Marieken Veldeman, Albert Anthuenis, Etienne Van Steen. Midzomerbarbecue. Vuurmaker. Beelden in de straat. Persoon-molen. Verlenging van de tentoonstelling ‘Stekene tijdens de Tweede Wereldoorlog’.

 

699      DE BRUYNE, Jan : De kracht van woorden   p. 65

            Inleiding bij het 3de nummer jrg. 24

 

700      VAN HULLE, Jos : Politiecommissaris Frans Van Hulle   p. 66-72

            Frans Van Hulle politiecommissaris te Stekene van 1920 tot 1947.

 

701      DE BRANT Guy : De monstrans van de Heilige-Kruiskerk 1635-1636   p.73-78

            Monstrans vervaardigd door de Antwerpse zilversmid Joos Lesteens. In bijlage de namen van de parochieanen die de monstrans mee hielpen betalen.

 

702      VAN HULLE, Jos : Lotelingen in het Belgisch leger   p. 79-81

            Over de basisuitrusting van loteling August Bernard Van Hulle in 1875.

 

703      VAN DRIESSEN, Harry : Vlaamse volksnamen van planten deel 19 :

            Een blad van den steekappel achter de kiesen, doet mensschen slaepen of hun verstand een tijd lang verliesen   p. 82-84

            Illustratie, Hilde Meersschaert

 

704      Mijmeringen’ door Hubert De Witte   p.85

            ‘Mijmeringen’ poëziebundel geschreven door Hubert De Witte en postuum uitgegeven in 1982.

 

705      DE BRANT, Guy : Een relict uit de Spaanse Succesieoorlog (1703) Opgevist uit de Stekense vaart   p. 86-89

            Over een projectiel afgevuurd door een houwitser die in 1999 uit de Stekense vaart werd opgevist.

 

706      DE MEIRELEIR, Marc : Klapdorp : Het dorp dat ging vliegen   p. 90-91

            Bedenkingen over het toponiem Klapdorp.

 

707      MASSE, Arthur : De Trouwpartij   p. 92-95

            Over de trouwpartij van Magdalena De Block met Theophiel Verschelden in 1939.

 

708      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p.96

            In memoriam, Albert Van Boxelaere. Inhuldiging Stekens poëziepad. Jan Van Steene. Verlenging tentoonstelling ‘Stekene tijdens de Tweede Wereldoorlog’. Pita et Pax.  

 

709      DE BRUYNE, Jan : GoedeVoornemens   p. 97

            Inleiding bij het 4de nummer jrg.24

 

710      VAN VOOREN, Christiaan :

            De familie Van Vooren : Drie eeuwen boerensmeden   p.98-105

            De familie Van Vooren, smeden te Assenede en vanaf 1919 aan de Bormte  te Stekene.

 

711      VAN DER LINDEN, Valère :

            De Klokkenroof in de Vredestoet van 1945   p. 106-110

            De dramatische gebeurtenissen tijdens de klokkenroof te Stekene op 12 november 1943. De uitbeelding van dit incident tijdens de Vredestoet van 3 juni 1945.

            In bijlage het politieverslag van commissaris André Callaert.

 

712      BUYSE, John : Westerwalds aardewerk te Stekene in 1818   p. 111

            Over de geboorte van Maria Bode te Stekene, dochter van Johann Bode wonende te Hulscheidt Duitsland. Een huis aan huis verkoper van Westerwalds aardewerk.

 

713      THIRON, Jackie : Schoolreglement uit de zeventiende eeuw   p. 112-115

            Het schoolreglement van de parochie Stekene opgesteld in 1654.

 

714      VAN DRIESSEN, Harry : Vlaamse volksnamen van planten deel 20  :

            ‘Men ghebruycke het kerckcruud bij het vieren, om de vloeren van de kercken daarmede te bestroyen ende te vercieren’   p. 116-118

            Illustratie, Hilde Meersschaert

 

715      HIEL, Theo : Het verhaal van Theoduul Stroobandt   p. 119-121

            Theoduul Stroobandt  geboren te  Stekene  in 1886, en gesneuveld te Elsene  op 10 oktober 1914. Theoduul staat vermeld op de oorlogsmonumenten van Kruibeke en Stekene.

 

716      DE SCHRIJVER, Lucien : Sjampetter Sjarel van Stekene   p. 122-123

            Over veldwachter Charel Ferket, geboren te Stekene op 17 januari 1863.

 

717      MASSE, Arthur : Bij Julia   p. 124- 126

            Over Julia De Cock, cafébazin van ‘De Wagenmakerij’.

 

718      DE BRANT, Guy : Conservatie van twee schilderijen uit de H. Kruiskerk : Vrijwilligers gevraagd   p. 127

            Over de schilderijen O.L.V. Hemelvaart van Jan Jozef De Loose en H. Cruysaltaar van S. Van Houte die dringend aan een conservatie toe zijn.

 

719      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p. 128

            Ereleden 2005. Schenkingen aan de kring in 2005.  In Memoriam : François Vaerewijck en Emma De Caluwé. 14de Herman Heyselezing. Huifkartochten. Culturele Raad. Heemkunde O-Vlaanderen.

 


Jaargang 25 (2006)

 

720      BUYSE, John :

            25 jaar na het massaspel ‘Jan Van Steene : Vanwege de erfgenamen.   p. 1

            Inleiding bij het 1ste nummer jrg. 25.

            Illustratie omslag, euzie brouwerij De Bock-Thuysbaert door Boudewijn Dhondt.

 

721      THIRON, Jackie : Strafrecht in het Land van Waas tot eind 18de eeuw   p. 2-5

 

722      THIRON, Jackie : Doodvonnissen in het Land van Waas 1630-1640   p. 6-25

 

723      BUYSE, John : Doodvonnis van Jan Van Steene : JVS niet levend verbrand   p. 26-32

            Jan Van Steene op de markt van Stekene terechtgesteld op 19 januari 1637.

 

724      PENNEMAN, Theo : Hertaling van het vonnis Jan Van Steene   p. 33-35

 

725      BUYSE, John : De ‘dames’ van Jan Van Steene   p. 36-39

            Over de vrouwen die in het proces van Jan Van Steene vernoemd werden.

 

726      BUYSE, John : Jan Van Steene in de parochieregisters   p. 40-43

 

727      THIRON, Jackie : Sfeerbeeld van Stekene rond 1634   p. 44

 

728      BUYSE, John : Woonhuis van Jan Van Steene te Stekene   p. 45-47

 

729      THIRON, Jackie : Hansken Van Steene’s  kerkhof   p. 48-49

            Over de plaats van het galgenveld te Stekene.

 

730      BUYSE, John : In de karsporen van Jan Van Steene   p.50

 

731      PERSOON, Willem : Het massaspel van 1981 : Hoe het groeide   p. 51-63

 

732      VAN DUYSE, Johan : Gesprekken met enkele sleutelfiguren   p. 64-80

            Gesprekken met: Miriam Hollaert, Jaak Van der Helst, Honoré Verhelst,Georges Van Liefferinge, Nic Melis, Paul De Greyt, Francine Franckaert, Laurent Geerinck en Wilfried Meerschaert. Illustraties van Boudewijn Dhondt en Ivo Dewulf.

 

733      VEREECKEN, Paul : De geluidsregie   p. 81-82

            Over de geluidsregie bij het massaspel ‘Jan Van Steene’ te Stekene.

 

734      PERSOON, Willem : Herinneringen en emoties   p. 83-87

            Terugdenkend aan het ‘Jan Van Steene massaspel’.

            Illustraties Ivo Dewulf

 

735      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p. 88

            In memoriam: Maria Baert, Asther Roels. Tentoonstelling 25 jaar Jan Van Steene. Lucien Persoon ‘Gezel van de Wase Raap’. Wase raap. Welgevormd. Conservatie.

 

736      DE BRUYNE, Jan : Goesting... in Cultuur   p. 89

            Inleiding bij het 2de nummer jrg. 25.

 

737      DE BRANT, Luc :

            De kerktoren van Kemzeke : de ramp van 21 augustus 1845   p. 90-100

            Over het instorten van de kerktoren van Kemzeke in 1845 en de voedselschaarste in die periode.

 

738      DE BRANT, Guy : Huizen kijken – 1 : Huis De Bock 1819-2005   p. 101-109

            Huis De Bock, Polenlaan 61 Stekene.

            Cartoon door Tony Van Drom.

 

739      VAN HULLE, Jos : Stekenaars bij de Limburgse P.O.W.-kampen   p. 110-114

            Over de Prisoner Of War kampen in 1945 en 1946 in Limburg.

 

740      MASSE, Arthur : De vooruitgang in de geneeskunde   p. 115-119

            Over een hospitalisatie in het hospitaal van Stekene in 1941.

            Illustratie: Boudewijn Dhondt.

 

741      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p. 120

            In memoriam, Omer Heyninck, Eddy Van Kerckhove en Ferdinand Gijselinck. DVD’s van de Herman Heyse lezing. Stiltepad. Parochieregisters op het Web. Jan Van Steenenummer. Vlaanderen feest 2006. Voordrachtwedstrijd. Gedichtenbundel.  

 

742      DE BRUYNE, Jan : Reynaert Van Stekene   p. 121

            Inleiding bij het 3de nummer jrg. 25.

 

743      VAN DER LINDEN, Alfons :

            Kroniek van de Parochie Hellestraat van 1909 tot 1986   p. 122-141

            Kroniek opgesteld door Alfons Van de Linden, onderwijzer en koster in de parochie van de Hellestraat. Illustratie, Boudewijn Dhondt.

 

744      JACOBS, Alain : De preekstoel in de H. Kruiskerk van Stekene van beeldhouwer Jozef Tuerlinckx   p. 142-145

            Tekst overgenomen uit de tentoonstellingscataloog ‘Welgevormd’. Een tentoonstelling van het Lamot-Erfgoedcentrum te Mechelen met beelden en tekeningen van Mechelse beeldhouwers uit de periode 1780-1850.

 

745      DE BRANT, Luc : Jozef Tuerlinck (Mechelen 1809-1873) : Beeldhouwer van de Stekense preekstoel   p.146-147

 

746      D’HOOGE, Honoré : Perron versus Piron te Stekene    p.148-150

            Over mensen met een gemeenschappelijke voorvader,  toch een verschillende familienaam dragen.

 

747      VAN DRIESSEN, Harry : Vlaamse volksnamen van planten deel 21: ‘Spijsen met flierazijn geblust, maken goeden eetens-lust’   p.151-153

            Illustratie, Hilde Meersschaert.

 

748      BUYSE, John : Vernieuwd Joseph Deprez-orgel in Klein_Sinaai  p.154-157

            Voorgeschiedenis van een Joseph Deprez-orgel dat hersteld werd. Verslag van de inhuldiging van het vernieuwde orgel op 8 december 2005.

 

749      CABUS, Armand : De tragiek van genadeverzoeken : Vaarzen smokkelen  : een trieste geschiedenis   p. 158

            Artikel overgenomen uit ‘DA Museumnieuws’ van het Nationaal Museum en Archief van Douane en Accijnzen.

 

750      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p.159-160

            In memoriam, Germaine De Rycke en  Romain Malfliet. Pervijse. Gazet van Stekene op CD-ROM. Jonge (schutters)Koning, Geert de Maeijer. Herdenkingskruis voor Modest Kieliszek. Woordenboek van het Belseels Dialect. Jan van Steene tentoonstelling. Coppensbrug over de vaart van Stekene.

 

751      BUYSE, John : Mag het iets meer zijn?   p. 161

            Inleiding bij het 4de nummer jrg. 25

 

752      VAN DE WOESTIJNE, Karel : Geen olijker kop in heel de Kamer   p. 162-163

            Over volksvertegenwoordiger Frans Van Brussel. Lid van de kamer van 1898 tot 1921.

 

753      VAN HAELST, Leon : Kwestie van ondervinding van vroegere jaren.   p.164-166

            Uittreksels uit het dagboek van Leon Van Haelst in de periode 1914-1916,  over Frans Van Brussel volksvertegenwoordiger. Illustratie: Leon Van Haelst.

 

754      DE KESEL, Camiel : Een kranig man!  p. 167-172

            Uittreksels uit het boek ‘De drang naar ’t verleden’ over Frans Van Brussel.

 

755      VAN BRUSSEL, Cyriel : Frans Van Brussel.  p.173-177

            Over volksvertegenwoordiger Frans Van Brussel. Artikel overgenomen uit de AOKW deel 76, 1973.

 

756      VAN BRUSSEL, Cyriel : Een merkwaardige verkiezing in 1898.  p.178-188

            Over volksvertegenwoordiger Frans Van Brussel. Artikel overgenomen uit de AOKW deel 79, 1976.

 

757      VAN DUYSE, Johan : De ‘great attraction’ van den dag : Van Brussels verkiezing 

            p. 189-195

            Over de verkiezing van Frans Van Brussel tot volksvertegenwoordiger in 1898.

 

758      DE BRANT, Luc : Ter Kamer : Frans van Brussel in de Gazet van Stekene. p.196-214

            Verslag in de Gazet Van Stekene over de tussenkomsten van Frans Van Brussel in de Kamer tussen 1898 en 1914.

            Illustratie: Boudewijn Dhondt.

 

759      DE BRANT, Guy : De fratsen van Frans. p. 215- 216

            Over volksvertegenwoordiger Frans Van Brussel.

 

760      DE BRANT, Guy : Eedaflegging koning Albert I.  p. 217-219

            Frans van Brussel op het schilderij “Eedaflegging koning Albert I” van Jules Cran.    Het schilderij bevindt zich in de tweede commissiezaal van het Paleis der Natie te Brussel.

 

761      THIRON, Jackie : De uitvaart van Frans Van Brussel.  p. 220-225

            Over de uitvaart van Frans Van Brussel op 23 maart 1923.

 

762      PENNEMAN, André : Frans van Brussel werd herdacht te Stekene. p.226-227

            Artikel overgenomen uit Het Vrije Waasland van vrijdag 3 augustus 1973.

 

763      VAN DUYSE, Johan : Meer dan 50 jaar later waren de verkiezingen van 1921 nog explosieve materie.  p. 228-230

            Briefwisseling tussen Cyriel Van Brussel en André Demedts.

 

764      DEMEDTS, André : Vijtig jaar geleden overleed  ‘Boerke’ Van Brussel : Frans Van Brussel , een volksvriend.  p. 231-232

            Artikel overgenomen uit Het Vrije Waasland van vrijdag 15 juni 1973.

 

765      BUYSE, John : Kwartiestaat Frans Van Brussel : landbouwer en volksvertegenwoordiger 1898-1921.  p. 233-234

 

766      DE BRANT, Guy : Afstammelingen van Frans Van Brussel.  p.235-254

            De afstammelingen van Frans van Brussel tot september 2006.

 

767      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje.  p. 255-256

            In memoriam Gilbert Van Poele. Ereleden 2006. Dank – schenkingen. 15de Herman Heyselezing. Nacht van de Geschiedenis. Gazet van Stekene op CD-rom. Herdenking Edmond Wuytack. Nieuwjaarsreceptie Gemeentelijk Culturele Raad. Het land van Reynaert. Viergeslacht, Thiron. Hellestraat.


 

Jaargang 26 (2007)

 

768      DE BRUYNE, Jan : Bezig met erfgoed : erg goed.  p. 1

            Inleiding bij het 1ste nummer jrg. 26.

            Illustratie omslag, euzie Voorhout 74 door Boudewijn Dhondt.

 

769      VERBEKE, Bie : Cultuurprijs 2006 voor d’Euzie.  p. 2-3

 

770      THIRON, Jackie : Het kaartenboek van Klein-Sinaai rond 1670.  p. 4-17

            Het kaartenboek van Klein-Sinaai opgemaakt rond 1670 door landmeter Anthonis Van Landeghem. Met vermelding van de toponiemen en de bewoners.

 

771      GAREY, Guido : Genealogisch ovrzicht van de familie Garey.  p. 18-20

            Pierre Joseph Garré geboren in 1734 te Estaire tot het gezin van Henri Garey, burgemeester te Stekene.

 

772      BUYSE, John : Portretschilderijen van Jeanne en Livin Garey.  p. 21

            Over de schenking van twee portretschilderijen van de familie Garey aan d’Euzie. De schilderijen zijn van de hand van Frans De Wilde.

 

773      VAN DRIESSEN, Harry : Vlaamse volksnamen van planten deel 22: ‘Hij bemint me, hij bemint me niet… toe liefdesbloempje liegt niet’   p. 22-24.

            Illustratie, Hilde Meersschaert.

 

774      DE BRANT, Luc : De teloorgang van ‘Leezes’.  p. 25

            Over de afbraak van café ‘A la Belle Vue’ in de volksmond ‘Leezes’

 

775      DE SMET, Kim : Conservatie van het altaarschilderij ‘Heilig Kruis’ door vrijwilligers o.l.v. Marina Mertens en Theo Derboven.  p. 26-30

 

776      DE SMET, Jackie : uit het Stekens woordenboek.  p. 31

            Aveseren, kannasseir, vloaring/vleuring, brasverken, iezenoar, blageur.

 

777      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje.  p. 32

            In memoriam : Georges Van Duyse, Martha Van Clapdurp. Uitstap naar de Westhoek met het Davidsfonds. Cultuurmarkt 6 mei 2007-04-14 Erratum. Stekense sterke verhalen. Reinaertboeken. Dag van de auteur.

 

778      De Stoutmoedige diefte van de burgemeesterszetel.  p. 33

            Inleiding bij het 2de nummer jrg. 26

            Illustratie, Boudewijn Dhondt

 

779      BUYSE, John : Op zoek naar Sint-Jakob de Meerdere in Kemzeke (1).  p. 34-37

            Over de Sint-Jakob verering te Kemzeke.

 

780      THIRON, Jackie : De kerkbaljuw had een hondenstiel.  p. 38-41

            Over de kerkbaljuws van de H. Kruiskerk.

            Illustratie, Boudewijn Dhondt.

 

781      HEYSE, Arnoud :

            Stekene-Terneuzen-Georgië Sandra Roelofs, ‘first lady’ van Georgië.  p. 42-44

            De Stekense roots van Sandra Roelofs, de presidentsvrouw van Georgië vanaf 2003.

 

782      BUYSE, John : Felix Timmermans in Stekene.  p. 45

 

783      PERSOON, Willem : Stekense seizoenarbeiders : een ras apart.  p. 46-49

            Een verhaal over Alfons Janssen, °Stekene 1892. Seizoenarbeider.

 

784      GOFFIN, Bruno : Brouwerij De Vogelaer gezond en wel.  p. 50

            Over de introductie van twee nieuwe bieren door brouwerij “De Arend” uit Hoboken

 

785      DE BRANT, Guy : Overdracht van twee oorlogsgeweren.  p. 51-53

            Over de schenking van twee oorlogsgeweren aan de heemkundige kring d’Euzie door de politie van Stekene. Het verhaal van het doodschieten van twee ontsnapte beren op het domein ‘De Wal’ in januari 1970.

 

786      DULLAERT, Luc : Op de schoot van de nonnekes.  p. 54-55

            De kleuterschool van de Hellestraat rond 1960.

 

787      DHONDT, Boudewijn : Het Rieten Valiesje door Arthur Massé.  p. 56-57

            Presentatie van het boek ‘Het Rieten Valiesje’. Het verhaal van Alfons van Vlierberghe, gestorven in een Duits strafkamp tijdens WO II.

 

788      BUYSE, John :

            Uit de collectie Nonneman : Vroegere bezitters van Reinaertboeken.  p. 58-59

            Artikel over de tentoonstelling naar aanleiding van de tiende verjaardag van het intergemeentelijke project’ Het Land van Reynaert’.

 

789      MASSE, Arthur : De revolver.  p. 60-61

            Een verhaal over een gevonden revolver tijdens de oorlogsjaren 1940.

 

790      DE SMET, Jackie : uit het Stekens woordenboek.  p. 62

            Apse, anke, arloozie, afgang, annekesnest, afplakker.

 

791      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje.  p.63-64

            Herman Heyselezing februari 2007. Nacht van de geschiedenis. 11 juli-viering. In memoriam Odilon Belpaeme en Maria De Colvenaer. Burgemeesterszetel. 1 april. Erfgoeddag. Cultuursteek. Sint-Jansvuur. E-POS II een bibliofiel verhaal.

 

792      THIRON, Jackie : De Stropers : Een natuurmonument.  p. 65

            Inleiding bij het 3de nummer jrg. 26

 

793      BUYSE, John : Op zoek naar Sint-Jakob de Meerdere in Kemzeke (2).  p. 66-75

            Over de Sint-Jakob vereering te Kemzeke.

 

794      TACK, Gommar :

            Meester De Pauw : Hij kende de volksziel tot in haar minste plooikes.  p. 76-88

            Désiré De Pauw, geboren te Steken 1873 en er overleden in 1946. Schoolmeester, en grondlegger van het christelijk syndicalisme te Stekene.

 

795      LAEKEMAN, Gert ; THIRON, Jackie :

            Volksgeneeskunde in de 17de – 18de eeuw.  p.89-94

            Recepten uit de volksgeneeskunde, bewaart in het Gemeentelijk Oud Archief van Stekene.

 

796      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje.  p. 95-96

            In memoriam, Albert De Smedt. Stallantaarns. Koningsschieting Sint-Sebastiaan. Voorstelling van het boek, ‘Steentijdvondsten in de Moervaartdepressie’. Huis van de Evolutie te Sint-Gillis. Erratum bij het artikel ‘Op schoot bij de nonnekes’.

 

797      DE BRUYNE, Jan : Laat je door ons leiden!   p. 97

            Over het plaatsen van een oriëntatietafel op het vijfdorpenpunt ter gelegenheid van 25 jaar d’Euzie. Inleiding bij het 4de nummer jrg. 26

 

798      DULLAERT, Luc : De stationschefs in Stekene.   p. 98-107

            De stationschefs te Stekene, vanaf 1872 tot 1952.

 

799      BUYSE, John : Terugblik op vijftien Herman Heyselezingen.  p.108-112 

 

800      BUYSE, John : Op zoek naar Sint-Jakob de Meerdere in Kemzeke (3).  p. 113-117

            Over de Sint-Jakob vereering te Kemzeke.

 

801      VAN DUYSE, Johan :

            De brave soldaat Edmond Wuytack uit ‘de groote oorlog’ herontdekt.   p. 118-120

            Edmond Wuytack geboren te Stekene op 10 april 1894, gesneuveld te Zuidschote op 29 december 1916.

 

802      VAN DRIESSEN, Harry : Vlaamse volksnamen van planten deel 23(slot) : ‘De dauw van meibloemetjes verdrijft die node zomersproetjes’.    p. 121-123

            Illustratie, Hilde Meersschaert.

 

803      MASSE, Arthur : Staaf Nauts : een Stekens volksfiguur   p. 124-127

            Gustaaf Nauts, geboren te Stekene op 30 april 1920 en er overleden op 8 januari 2006.

 

804      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje;   p. 128

            Maarten Bracke. Ereleden 2007. Schenkingen 2007. Herman Heyselezing 2008. ‘Sub Rosa’, een dichtbundel en ‘Luister en Teken’ een vertel- en doeboek, allebei door Willem Persoon.


 

Jaargang 27 (2008)

 

805      DE BRUYNE, Jan : Om in te kaderen.   p. 1

            Inleiding bij het 1ste nummer jrg. 27.

            Illustratie omslag, euzie Koebrugstraat 88 door Boudewijn Dhondt.

 

806      BUYSE, John : Op zoek naar Sint-Jakob de Meerdere in Kemzeke (slot).  p. 2 - 12

            Over de Sint-Jakob vereering te Kemzeke.

 

807      TIREZ, Luc :

      Herinneringen aan de jeugdjaren van pastoor Omer Vermeersch  p.13-16

      Omer Vermeersch pastoor te Stekene van 1979 tot 

 

808      VAN HULLE, Jos : Burgerbescherming en Rode Kruis te Stekene : Een stukje geschiedenis van 1940 tot 1960.   p. 17-22.

 

809      ONGENA, Ophelia : Een Stekense pastoor en de Belgische onafhankelijkheid : De stem van Joannes Baptiste Van de kerckhove op het Nationaal Congres.  p. 23-26

            Joannes Baptiste Van de Kerckhove pastoor te Stekene van oktober1832 tot aan zijn overlijden in december 1832.

 

810      MASSE, Arthur : Suikerbakkerij – Chocolaterie Massé.   p. 27-30

            Chocolaterie Massé, suikerbakker te Stekene.

 

811      DE SMET, Jackie : uit het Stekens woordenboek.  p.31

            Bassing. Bèkoar. Bijzepeird. Blink. Branzjelee. Brombeezie.

 

812      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje;   p. 32

            d’ Euzie schenkt Oriëntatietafel. Grootdictee der nederlandse taal : Jan De Bruyne. In Memoriam : pastoor Omer Vermeersch, René Martinet, Lucien Baes.

 

813      DE BRUYNE, Jan : Een lied voor Lore, en nog voor zo veel meer.   p. 33

            Inleiding bij het 2de nummer jrg. 27.

 

814      DHONDT, Boudewijn : De Vaktekenschool van Stekene.   p. 34-44

            Tekenschool van Stekene opgericht in 1907 en stopgezet in 1951.

 

815      PERSOON, Wim : De Stille Zanger uit Het Land van Waas : Tien jaar geleden overleed Anton van Wilderode.   p.45-49

            Anton van Wilderode, priester-dichter,  pseudoniem van Cyriel Coupé. Geboren te Moerbeke Waas op 28 juni 1918 en overleden te Sint-Niklaas op 15 juni 1998.

 

816      D’HOOGE, Bert : Chirurgijn Antoine Perron uit Parijs te Stekene.   p. 50-53

            Antoine Perron, geboren te Parijs in 1722 en stamvader van de familie Perron te Stekene.

 

817      BUYSE, John : ‘Ter Speelbergen’ van Jozef Weyns.   p. 54-57

            Jozef Weyns eerste conservator van Bokrijk en voorzitter van het Verbond voor Heemkringen.

 

818      BUYSE, John : Jozef Weyns en het rieten dak van Hugo Claus.   p.58-59

            Over een brief uit 1963 van Jozef Weyns aan Hugo Claus.

 

819      VAN HULLE, Jos : De Klokkenluiders.   p.60-61

            Over de klokkenluiders van de H. Kruiskerk te Stekene.

            Illustratie : Boudewijn Dhondt.

 

820      DE SMET, Jackie : Uit het Stekens woordenboek.   p. 62

            Bart koarten. Beirnassr vraâ. Duûbieleken. Bijze. Blomme. Bozze.

 

821      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje;   p. 63-64

            In memoriam : Lea Strobbe, Zuster Anita (Aline Lybaert), Zuster Ines (Agnes Berwouts). Rechtzetting. Herman Heyselezing 2008. Japanners dol op Hobokens bier. Betamax. Nacht van de geschiedenis.

 

822      DE BRUYNE, Jan : Soms vraag ik me wel eens af.   p. 65

            Inleiding bij het 3de nummer jrg. 27.

 

823      TIREZ, Luc : Visitatieverslag van Stekene anno 1611 door Karel Maes, bisschop van Gent.  p. 66 – 76

            Visitatieverslag van bisschop Karel Maes over de parochie Stekene. Cornelius Van Daele was op dat moment pastoor en Joannes Vanden Berghe deservitor.

 

824      THIRON, Jackie : ‘Angaende den Straeten ende Weghen’ : Straatschouwing te Kemzeke in 1722.   p. 77 – 83

            Straatschouwing te Kemzeke van 1722 met de namen van inwoners die hun straat niet goed onderhouden.

 

825      PERSOON, Willem :

            Allemaal ‘Heiligen’ in Stekene : Over Leo Van Goethem.   p. 84 – 88

            Leo Van Goethem, ° Stekene 27 februari 1895 en † Tessenderlo 7 december 1966. Doctor in de wijsbeheerte en letteren. Publiceerde over Stekense toponiemen.

 

826      THIRON, Jackie : Moet er nog zand zijn ? De wijk Den Berg in 1922.   p. 89 – 90

            Brieven uit de Gazet van Stekene over de slechte toestand van de wegen in de wijk Den Berg.

 

827      VAN DRIESSEN, Harry : Driesken Nijpers.   p. 91

            Drieske Nijpers of Andries De Clercq, alternatieve genezer.

 

828      LATEUR, Patrick : Huldiging Joris Van Parys n.a.v. de bekroning van zijn Buyssebiografie.   p. 92 – 93

            Toespraak van Patrick Lateur gehouden op de huldiging van Joris Van Parys op 14 juni 2008.

 

 

829      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje ;  p. 94 – 96

            In memoriam: Marcel Linthout, Elza De Jonghe – Zuster Marcella. Gedenkplaat Willem Melis. Vrij en Blij. Viering pastoor Vermeersch te Kemzeke. Belangrijke schenking. Open Monumentendag 2008. Klein-Sinaai nam afscheid van ‘De Zusters’. Sint-Sebastiaan.

 

830      DE BRUYNE, Jan : In goed gezelschap.   p. 97

            Inleiding bij het 4de nummer jrg. 27.

 

831      TIREZ, Luc : Visitatieverslag van Kemzeke anno 1611 door Karel Maes, bisschop van Gent.  p. 98 – 102

            Visitatieverslag van bisschop Karel Maes over de parochie Kemzeke. Michael Bausaert was op dat moment pastoor.

 

832      DULLAERT, Luc :

             Op zoek naar ‘Lieven Engel’ : Heel Stekene hangt oan mekoar.   p. 103-111

            Een kleine genealogie van de families  Engels, Gijselinck en Haeck van Stekene.

 

833      BEIRNAERT, Marcella; DHONDT, Boudewijn :

             De IJverige Missiebietjes.   p.112-119

            Over de missiezusters van de Zusters van de heilige a Paulo van Wachtebeke en hun ondersteunende werkgroep uit Stekene ‘de Missiebietjes”.

 

834      THIRON, Jackie : Beteugeling overmatig drankgebruik bij Wase schuttersgilden : Ordonnantie van 1690.   p. 120-122

            Een ordonatie over de beperking van de aangepaste belasting op alcholische dranken tijdens schuttersfeesten.

 

835      DHONDT, Boudewijn : A busy bee has no time for sorrow.    p. 123

            Over Jozef Goethals uit Baltimore USA, die genealogisch onderzoek doet naar zijn voorvader, Georges Washington Goethals de bouwer van het Panamakanaal.

 

836      MASSE, Arthur : Van pierbollen tot Sint-Jozef.   p. 124-126

            Het pierbollen. Illustratie Boudewijn Dhondt.

 

837      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje: p. 127-128

            In memoriam, Rogier Van Gassen en Andre De Blieck. Ereleden 2008. Schenkingen. Nacht van de geschiedenis. Erratum Van Goethem. Bestuursnieuws. Cadeautip. Herman Heyselezing. De teller loopt. Stekene op de boekenbeurs.

 


Jaargang 28 (2009)

 

838      DE BRUYNE, Jan : Voorwerpen liegen niet (of toch veel minder).   p.1

            Inleiding bij het 1ste  nummer jrg. 28.

 

839      PERSOON, Wim :  Op de Voorhouthoeve werd geschiedenis geschreven : Een kwart eeuw geleden overleed Willem Melis.   p. 2-9

            Willem Melis geboren te Kemzeke op 31 juli 1907 en overleden te Sint-Niklaas op 9 maart 1984. Politicus, eerst VERDINASO later CVP.

 

840      THIRON, Jackie :

            De Cauchye octrooi van de eerste kasseiweg door Stekene   p.11-12

            Over de aanvraag voor het aanleggen van een kasseiweg door het dorp in 1526.

 

841      BUYSE, John : Burgemeester Van Hecke bevorderde de wetenschappen   p. 13-15

            Bruno Van Hecke, burgemeester van Stekene van 1805 tot 1818

 

842      BUISMAN, Jan : De zinderende zomer van 1473. Uit ‘Duizend jaar weer; wind en water in de Lage Landen’   p. 16-19

            Uittreksels uit voornoemd werk over de periode 1473 in de omgeving Axel Stekene.

 

843      VAN DUYSE, Johan : Stekense Cultuurprijs voor Willem Persoon   p. 20-23

            Over de uitreiking van de Stekense cultuurprijs aan Willem Persoon.

 

844      BUYSE, John : Kapelletje van Sint Rochus   p.24-25

            Het staakkapelletje op het Oost-Eindeken.

 

845      MASSE, Arthur : Van verhuizen en inwonen   p.26-28

 

846      BUYSE, John : Nieuw woongebied aan de Sparrenhofdreef   p.29

 

847      DHONDT, Boudewijn : De Lourdesbedevaart van Albert Van Hoey in 1958   p.30-31

            De Lourdesbedevaart met de fiets van Albert Van Hoey, na zijn redding uit de Duitse kampen in WO II.

 

848      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje  p.30

            In memoriam: Viviane Dhondt. Nacht van de Geschiedenis. Geen zekerheden meer. Vier maal van Rupelmonde naar Stekene.

 

849      DE BRUYNE, Jan : Geschiedenis saai? Giet het in een..verhaal.  p. 33

            Inleiding bij het 2de  nummer jrg. 28.

 

850      DE MAEIJER, Jolien : Familie De Maeijer – Een grensgeval.   p.34-43

            Genealogie van de familie De Maeijer afkomstig van de Belgische en de Nederlandse Koewacht.

 

851      DE BRANT, Guy : De muntschat van Kemzeke.   p.44-47

            Over de muntschat die in 1959 te Kemzeke werd opgegraven met munten uit de periode van  Filips de Goede, hertog van Bourgondie.

 

852      BUYSE, John : Stekene in 1574.   p. 48-49

            Uittreksel uit een reisverslag van Dionysius De Harduyn 1530-1605.

 

853      DE MEIRELEIR, Marc : De Wase wolf in de 16de eeuw : de laatste veldslag van twee toppredatoren.   p.50-53

            Over de laatste waarnemingen van wolven in het Waasland.

 

854      BUYSE, John : De Trachtersclub.   p.54-56

            De trachterclub, vriendenclub uit Stekene inde jaren 1900-1916.

 

855      DE VLEESCHAUWER, Stephan : Werken aan de kerk van Klein-Sinaai.   p.57-58

            Restauratie van de kerk van Klein-Sinaai.

 

856      BUYSE, John : Vermakelijke smokkelhistorie te Koewacht.   p. 59

            Uittreksel uit ‘De Gazette van Temsche van 27 augustus 1933.

 

857      MASSE, Arthur : Kamiel Wanne.   p.60-61

            Kamiel Wanne, Kamiel Van de Moortel, Stekens volksfiguur.

 

858      DE SMET, Jackie : Uit het Stekens woordenboek.   p. 62

            Duvelkeskermèsse, danskuûrde, duûzenopendoendre, bulling, deurjougre, nen bros.

 

859      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje:    p. 63-64

            Nacht van de Geschiedenis. In Memoriam, Frank Cerpentier, Lea Rollier, Jozef van Hulleen Diane Gijselinck. Tentoonstelling. Amateurkunsten. Herman Heye-Lezing 2009. In vuur en vlam. Magie in de Meander.

 

860      DE BRUYNE, Jan : September, kermismaand.   p. 65

            Inleiding bij het 3de  nummer jrg. 28.

 

861      D’HOOGE, Frans :

            Graanmaalderij ‘De Vleeshouwer’ rond de eeuwwisseling.  p. 66-73

            De geschiedenis van graanhandel, maalderij De Vleeshouwer Kaaistraat te Stekene 1900 – 1931. Illustraties : Dr. Leon Van Haelst.

 

862      WANTE, Steve : Stekene en zijn boksers.   p. 74-78

            Over Stekense boksers : Gustaaf De Paepe, Robert De Block,  Florimond Creve, Georges Creve, Theofiel Van Rattingen, Marcel Verdurmen, Hubert De Nijs enJozef Van Tricht.

 

863      GOOSSENS, Robert : Schenkingen… voor de eeuwigheid? : een andere  kijk op onze museumcollectie.   p. 79-83

            Over het bestrijden van insekten in museumcollecties.

 

864      DE VLEESHAUWER, Stephan : Haan teruggeplaatst op de kerktoren van Klein-Sinaai.   p. 84-86

            Op de vernieuwde toren van Klein-Sinaai werd op 4 juli 2009 de opnieuw vergulde haan geplaatst. Ook werden er in de bol van de toren drie boodschappen gesloten.

 

865      Uit de oude doos… : Onderwijs in het jaar onzes heeren 1872.   p. 87

 

866      MASSE, Arthur : Mijn allereerste auto.   p. 88-92

 

867      DE SMET, Jackie : Uit het Stekens woordenboek.   p. 93

            Extrement, floddermuize, eenzelvigingsbewijs, ferjèt – verkèt, donderbloaren en een fileespèlleken.

 

868      Waarde redactie.   p. 94

            Reactie van Marcel Pieters, voorzitter van de H.K. ‘De Souvereinen’ van Lokeren op het artikel  ‘ De Wase wolf in de 16de eeuw’ van Marc De Meireleir in het euzienummer 28/2.

 

869      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje:    p. 95-96

            In memoriam, Maria Fernanda Van Goethem, Paul Koppen. Herplaatsing van Rochus. Open Monumentendag. Opzoeking. Anton Van Wilderode. Magie in de Meander. Nieuwe stadsbibliothecaris van Sint-Niklaas. Identificatie van object. Kamiel Wanne.

 

870      DE BRUYNE, Jan :’De Stroopers’: Natuur én Geschiedenis hand in hand.   p. 97

            Inleiding bij het 4de  nummer jrg. 28.

 

871      BEGYN, Simonne : Mijn belevenissen in de Stroopers 1936-1945.   p.98-106

            Simonne Begyn, dochter van de jachtwachter beschrijft haar jeugd in de Stropersbossen van 1936 tot 1945.

 

872      ANNAERT, Frans Joseph :

            Stamboom van de familie Annaert-Van Peteghem. (deel 2)   p.107-118

            Het eerste deel werd gepubliceerd in d’Euzie jrg. 10 pagina 28-46.

 

873      DULLAERT, Luc : Blue Star.   p. 119-121

            Blue Star, een tafeltennisclub uit Stekene opgericht begin de jaren vijftig.

 

874      BUYSE, John : Chrétien/Chris Ferket plots overleden.   p.122-127

            Chrétien Ferket ° Stekene 6 september 1929 overleden 18 juni 2009. Dichter en beeldhouwer.

 

875      PERSOON, Willem : Ne Kèstnacht mee twintig vieloos.   p.128-133

            Kerstverhaal voor ‘echt gebeurd en waar’ horen vertellen door wijlen Alfons Janssens. Het was vooral de bedoeling de bijnamen van een aantal destijds bekende Stekense figuren in herinnering te brengen.

 

876      MELS, Rudy : Familiereünie Mels op zondag 11 oktober 2009 te Stekene.   p.134

 

877      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje.   p.135-136

            In Memoriam, Theo De Sutter. Ereleden. Onze dank – Schenkingen. Nieuw beeld St. Rochus op het Oost-Eindeken. Moerbeke. Our Soldiers – Poëzie. Memorablia.

 


            Jaargang 29 (2010)

 

878      DE BRUYNE, Jan : De wereld van Cyriel Buysse.   p.1

            Inleiding bij het 1ste  nummer jrg. 29

            Illustratie omslag d’Euzie Kemzekestraat 60 door Boudewijn Dhondt.

 

879      VAN GOETHEM, Leo : De Stekense mens.   p.2-11

            o.a. over Stekense messenvechters en andere bijnamen. Artikel overgenomen uit de ‘Gazet van Stekene’ 1962.

 

880      GOOSSENS, Robert : Genoveva van Brabant na 267 jaar in bad : Wassen en doubleren van een 18de-eeuws boek uit onze verzameling.   p. 12-16

            Over het restaureren en het inbinden van ‘Het Leeven van de Heylige Nederlandse Susanna ofte Genoveva . Huysvrouwe van den doorluchtigsten Palatyn Sifridus’ uitgegeven te Antwerpen 1743.

 

881      S.N. : Yolande Ruelens en het Ruysscheveldekoor gelauwerd naar aanleiding van    30-jarig bestaan.   p. 17-18

            Uitreiking van de Cultuurmedaille Vlaamse Gemeenschap en de Cultuurprijs van Stekene aan Yolande Ruelens.

 

882      Van Hoey, Albert : Het Ruysscheveldekoor …in Nordhausen (D).   p.19

            Over het optreden van het Ruysscheveldekoor te Nordhausen in 1993.

 

883      ANNAERT, Frans Joseph :

            Stamboom van de familie Annaert-Van Peteghem. (deel 3)   p.20-26

 

884      MASSE, Arthur : Schutters Lief en Leed.   p. 27-30

            Over de schuttersverenigingen uit Stekene na WO II.

 

885      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje.   p.31-32

            In Memoriam, Jean Cornelis. DORA. Erratum. Belangrijke schenking. Jacobskerkenpad. Vorige jaargangen en losse nummers. Ontdekkingen te Stekene. Melopee. Tentoonstelling Duivensport. Voor onze leden.

 

886      BUYSE, John :Herinnering aan bestuurslid Chris Van Remoortel.   p.33

            Inleiding bij het 2de nummer jrg. 29

            Chris van Remoortel stichtend bestuurslid van d’Euzie. Overleed op 26 maart 2010.

 

887      MALFLIET, Rudi : Willem ‘die madocke maecte’ in Stekene en Absdale?   p. 34-37

            Over de vermoedelijke auteur van de Reinaert. Een korte inhoud van het boek van Rudi Malfliet, ”Van den vos Reynaerde. De feiten”.

 

888      DE BRANT, Guy : De Bedmarlinie in het Stropersbos.   p.38-41

            De Bedmaarlinie van 1701 werd voor een deel gereconstrueerd in het Stropersbos. Met een verslag over de veldslag te Stekene op27 juni 1703 en een lijst van de gesneuvelde officieren in het Hollandse leger.

 

 

889      CORTEBEEK, Ingrid :

            Over Stekense duiven in de USA : De gebroeders Cortebeek, duivemelkers.   p. 42-45

            Albert en Georges Cortebeek. In 1960 wereldberoemde duivenmelkers uit Stekene. Met de overname van een artikel over de gebroeders Cortebeek dat in 1959 verscheen in het tijdschrift “The American Racing Pigeon News”.

 

890      LAMMENS, Nicole : Anna De Sutter honder jaar.   p.46-48

            Anna De Sutter ° Stekene 14 mei 1910.

 

891      DE BRANT, Guy : Kwartierstaat Anna Magdalena De Sutter.   p. 49

 

892      ANNAERT, Frans Joseph :

            Stamboom van de familie Annaert-Van Peteghem. (deel 4)   p.50-56

 

893      DE VLEESCHAUWER, Stephan :

            Werken aan de kerk van Klein-Sinaai (3) : Herstel van het kerkdak.   p. 57-59

 

894      DULLAERT, Luc : Van toen er nog geen groenen waren.   p.60-62

            Verhaal uit de jaren zestig, toen het vangen van vogels en vissen nog in de lagere klas werd aangeleerd.

 

895      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje.   p.63-64

            In memoriam, Rik Roef, Paula Ferket. Herman Heyse-lezing 2010. Nacht van de Geschiedenis. Anton van Wilderode. Opening “Duivensport”. Boek, ‘Van Hoed tot ondergoed’.

 

896      DE BRUYNE, Jan : Willem Corthals, dia madocke maecte.   p. 65

            Inleiding bij het 3de nr. jrg. 29

 

897      VAN DOOREN, Georges :

            Bob Verbeke (1923-2010) : Burgemeester van Kemzeke en Stekene.   p.66-69

            Artikel naar aanleiding van het overlijden van oud burgemeester Bob Verbeke.

 

898      VAN MELE, Willy : Kwartierstaat Bob Verbeke. p. 70

 

899      GEERINCK, Laurent : In de tijd dat er …   p.71-75

            Stekene tijdens de jaren 1950, 1970. Over het smokkelenen het ere-park.

 

900      DE BRUYN, Willem;  MASSE, Arthur : Stekense Koffie   p. 76-79

            Over de koffiebranderijen te Stekene.

 

901      DE BLOCK, Denis : Duivenmaatschappij ‘De Snelle Vlucht’ viert.   p.80-84

            Duivenmaatschappij ‘De Snelle Vlucht’, opgericht in 1950 viert haar zestigjarig bestaan.

 

902      BUYSE, John : Op Jakobskerkenpad van Antwerpen naar Kemzeke.   p.85-86

            Het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostella bestaat 25 jaar. Voor deze gelegenheid wandelde hey genootschap langs de 18 Sint-Jakobskerken in Vlaanderen. Op 6 juli 2010 was zij te gast in Kemzeke.

 

903      ANNAERT, Frans Joseph :

            Stamboom van de familie Annaert-Van Peteghem. (deel 5)   p.87-93

 

904      DE SMET, Jackie : Uit het Stekens woordenboek.   p.94

            Nen duûfrètre, eireijn, freinen, flamakken, gas, ne garle.

 

905      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p. 95-96

            In memoriam, Bob Verbeke. ‘Our Soldiers’ in het gemeentehuis. Chris Ferket op de Scheldeboulevard. Help de Stekense tichelmuren inventariseren. De Grote Oorlog. Koningsschieting.

 

906      DE BRUYNE, Jan : Weg met … Archeologie…moet blijven.   p.97

            Inleiding bij het 4de nr. jrg. 29

 

907      DE BRANT, Luc :

            Het Klooster van de Zusters van Maria in Stekene 1860-2010.  p. 98-103

            Over de opkomst van het lager onderwijs in de gemeenten en aanvullend een beknopte kroniek van de lagere meisjesschool te Stekene van 1860 tot 2010.

 

908      BUYSE, John & VAN MELE, Willy : Kwartierstaat Bob Verbeke (2).  p. 104-106

            Een corrigeren en een aanvulling op de eerder gepubliceerde kwartierstaat van Bob Verbeke. Zie nr 898

 

909      DULLAERT, Luc : Nieuws van het Stekens thuisfront.  p. 107-112

            Correspondentie van de familie Engels tijdens Wereledoorlog I met hun vader Jozef Engels die in het interneringskamp zat te Harderwijk  Nederland.

 

910      ANNAERT, Frans Joseph :

            Stamboom van de familie Annaert-Van Peteghem. (deel 6)   p.113-119

 

911      MASSE, Arthur : Muzikale Mijmeringen.  p. 120-122

            Arthur Massé, als lid van de fanfare ‘De Ware Vrienden’.

 

912      BUYSE, John : Afgetroggelde godspenning.  p.123

            Met een godspenning d.i. een handgeld, werd een mondeling huurcontract afgesloten met een dienstbode.

 

913      BUYSE, John : Open monumentendag 2010 te Stekene.  p. 124

 

914      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p.125-128

            In memoriam, Wim Gielen, André De Maesschalck, Marie Irene Vercauteren. Ereleden 2010. Schenkingen. Tentoonstelling ‘De redster van Stekene’. Mels, Vier eeuwen familiegeschiedenis. Dialectenwoordenboek. De Stroopers in het vizier. Openbare verlichting in 1862. Duivenclub ‘De Snelle Vlucht’.

 


Jaargang 30 (2011)

 

915      DE BRUYNE, Jan : Nog in geen honderd jaar…   p.1

            Inleiding bij het 1ste  nummer jrg. 30

            Illustratie omslag d’Euzie Polken 96 door Boudewijn Dhondt

 

916      TIREZ, Luc : Rond de slag van de Kiekenhaag.   p.2-7

            Lijst van militairen die in de periode van 1701 tot 1706 begraven zijn in de parochies van Kemzeke en Stekene.

 

917      Cultuurprijs 2010 voor Chris Van Remoortel.   p.8-9

            Verslag over de posthume uitreiking van de cultuutprijs van Stekene aan Chris van Remoortel op 3 december 2010.

 

918      MASSE, Arthur : Devotie   p.10-15

 

919      ANNAERT, Frans Joseph :

            Stamboom van de familie Annaert-Van Peteghem. (deel 7)   p.16-22

 

920      CORNELIS, Raphael : De Campagne.   p.23-25

            Het verhaal van Raphael Cornelis die vanaf 1948 ging werken als seizoenarbeider in Frankrijk in de bietencampagne.

 

921      DULLAERT, Luc : Anna Puit.   p. 26-27

            Anna Puit, geboren in 1915 als Anna Waelpoel. Caféhoudster in de Hellestraat.

 

922      GEERINCK, Christiana :

            Jeugdvriendinnen : In herinnering aan Lea Van Nielandt.   p.28-29

           

923      DE SMET, Jackie : Uit het Stekens woordenboek.   p.30

            Follen / ’n folle, de flosse, frienekes, ’t gemak / ’t huisken, gemakiêmre, ’n fuppe / fippe.

 

924      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p31-32

            In memoriam August De Bruyne. Boeken. Onderwijzeressen. Vrasense kerkhaan in Stekene. Voorjaarsagenda. Jan Van Steene.

 

925      DE BRUYNE, Jan : Over armoede en rijkdom   p.33

            Inleiding bij het 2de nummer jrg. 30

 

926      DE BRANT, Guy : Huizen kijken – 2 : Huis Van Vooren Bormte nr. 8   p.34-38

            Historiek van het huis vanaf 1800 tot afbraak in 1992.

 

927      VAN VOOREN, Christiaan :

            De Bormte vanaf Zwanenhoek tot aan de spoorweg in de jaren 1925 to t’46.   p.39-44

 

928      DULLAERT, Luc : Marie Verlent.   p.45

            Marie Verlent, kruidenierster uit de Hellestraat.

 

929      VAN DOOREN, Georges : De pastorij te Kemzeke. p.46-50

            Historiek van de pastorij vanaf 1664 tot 2011.

 

930      GOOSSENS, Robert : Het veldboekje van wachtmeester Jozef De Witte.  p.51-57

            Jozef De Witte geboren te Stekene op 29 mei 1914. Was tijdens de achtiendaagse veldtocht in 1940 wachtmeester bij het 8ste Regiment Artillerie. Zijn  veldboekje begint op 10 mei 1940 en eindigt op 9 juni 1940, de dag van zijn demobilisatie.

 

931      ANNAERT, Frans Joseph :

            Stamboom van de familie Annaert-Van Peteghem. (deel 8)   p.58-63

 

932      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p.64

            Onze tentoonstelling. Belangrijke schenkingen; musketgeweer.

 

933      DE BRUYNE, Jan : De Polken vroeger en nu.   p.65

            Inleiding bij het 3de nummer jrg. 30

 

934      VERVAET, Roger :

            De Polken, verdoken gehucht van Stekene : Onvoltooid verleden tijd.   p. 66-68

            Mijmeringen over het gehucht Polken.

 

935      DE BRANT, Guy : Eigenaars en bewoners van de Polken in 1844.   p. 69-75 Reconstructie van de bewoning in de Polken, Achterstraat en de Wittingstraat.

 

936      VERVAET, Roger : De vliegende bom van palmzondag 1945.   p. 76-78

            Getuigenissen van de inslag van de bom.

 

937      VERVAET, Roger : Jachtgebied de Polken.   p. 79-83

            Overzicht van het jacht gebeuren van 1900 tot 2011.

 

938      VERVAET, Roger : Vertegenwoordigers in Gemeenteraad en OCMW.  p 84gen over het gehucht Polkenkene : Onvoltooid verleden tijd.

            Over de mensen die de Polken vertegenwoordigen in de gemeenteraad.

 

939      S.N. : Protest in de Wittingstraat.  p. 85

            Over de intentie van de gemeente om in 1975 de Wittingstraat om te vormen naar Lunterbergstraat.

 

940      VAN HOOSTE, Walter; VERVAET, Roger :

            1900: daar zijn de Van Hoostes.   p. 86-99

            Stamreeks van het gezin Petrus Van Hooste en Maria Coleta Van Gucht met een bijdrage over Jozef Van Hooste °1904 en Alfons Van Hooste °1906.

 

941      VAN HOOSTE, Remi; VERVAET, Roger : Botersmokkel.   p.100-101

            Het smokkelen van boter in de jaren vijftig.

 

942      VERVAET, Roger : Met het gerij naar de kerk : geboorte en dood.   p.102

            Over het doopsel van Francine Van Hooste op 11 november 1943, de dag dat de Duitsers de klokken van de H. Kruiskerk weghaalden.

 

943      VERVAET, Roger : Winkelen in de Polken.   p.103-104

            De kruidenierwinkels in de Polken.

 

944      VERVAET, Roger : De spoorweg Moerbeke-Stekene.   p.105-107

            De inpakt van een spoorweg op de mensen en het landschap in een gehucht.

 

945      VERVAET, Roger : Volks vermaak   p.108-117

            Het sociale leven in de Polken. Cafés, boldersclub, jachtfeesten, meiboom en het wijkcomité.

 

946      VERVAET, Roger : Sporten in de Polken : Atletiek en andere sporten.   p. 118-121

            Veldloper Tom Van Hooste en het liefhebbersvoetbal.

 

947      VERVAET, Roger : Polkenkapel.   p. 122-127

            Het bouwen ven de Polkenkapel op initiatief van de Boerinnenbond en de Kruisdagprocessie.

 

948      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p.128

            In memoriam Zénon Van der Steichel. Vredesprijs voor Our Soldiers. E.H. Piet Van de Vijver pastoor-op-rust van de Belgische Koewacht.

 

949      DE BRUYNE, Jan : Achteromkijken en vooruitzien.  p. 129

            Inleiding bij het 4de nummer jrg. 30

 

950      TIREZ, Luc : Bisschop Triest in Kemzeke en Klein-Sinaai.   p. 130-138

            Een vertaling en een duiding van de visitatieverslagen van Antonius Triest zoals ze gepubliceerd werden door Michel Cloet.

 

951      DE BRANT, Luc : Stilte voor de Storm : De storm van 3 augustus 1986.   p.139-145

            Over de storm die op 3 augustus 1986 heel wat schade veroorzaakte in Klein-Sinaai en Stekene.

 

952      BLANCKAERT, Jos :  Bijnamen te Kemzeke.   p. 146-148

 

953      Uit de oude dood : Toen ook al.   p. 149-151

            Uittreksel uit “Bond tegen de overtollige en oneerbare mode” een pamflet van de Derde Orde van de Franciscanen  uit 1877.

 

954      DE BRANT, Guy : Paula Baert honderd jaar.   p. 152-155

            Een levensschets van Paula Baert en haar kwartierstaat.

 

955      GOOSSENS, Robert : Kapel in de Polken…50 jaar.   p. 156-157

            Over de viering aan de Polkenkapel naar aanleiding van het 50 jarig bestaan.

 

956      HEYSE, Arnoud : Geachte redactie.   p. 158

            Reactie van Arnoud Heyse op het artikel ‘Het veldboekje van wachtmeester Jozef De Witte’ dat in d’Euzie is verschenen in het derde nummer 30ste jaargang.

 

957      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p.159-160

            Ereleden 2011. In memoriam Roger Dullaert. Kamiel Wanne. Tentoonstelling 2012. Herman Heyselezing. Stamboom pastoor Annaert. Schenkingen 2011.  Reynaert-beeldencyclus beschadigd. Aanvulling. Wordt verwacht. Volkskalender.

 


Jaargang 31 (2012)

 

958      DE BRUYNE, Jan : Hou de baan vrij!  p.1

            Inleiding bij het 1ste  nummer jrg. 31

            Illustratie omslag d’Euzie Pannenhuisstraat 28 door Boudewijn Dhondt.

 

959      DE LOOZE, Hugo en MEUL, Albert:

            Werken in de steenbakkerij van ’t Hol.   p. 2-10

            Over de steenbakkerij van ’t Hol te Kemzeke – Sint-Gillis. In bedrijf tot 1980.

 

960      PERSOON, Willem :             Kemzekenaar Charles Rooms werd hoogvlieger uit Belgische luchtvaartgeschiedenis.   p. 11-13

            Charles Rooms geboren te Kemzeke 1899, oorlogsvrijwilliger WO I en piloot bij SABENA en SABCA.

 

961      GOOSSENS, Robert :

             Op bezoek bij dorpsgenoot en oud-wielrenner Gentiel Saelens.   p. 14-21

            Gentiel Saelens °Zelzate 1932. Wielrenner bij de profs van 1957 tot 1963.

 

962      DE BRANT, Guy : Paul Martens profwielrenner.   p. 22-24

            Paul Martens, °Stekene 1934. Wielrenner bij de profs van 1960 tot 1964.

 

963      D’HOOGE, Honoré : Uit het (rijke) Stekens leven gegrepen…   p. 25

            Een anekdote uit 1925 over wielrenner Michel D’Hooge .

 

964      MASSE, Arthur : Engelbewaarder.   p. 26-30

            Over de lotgevallen van Arthur Massé als milicien in het Belgische leger.

 

965      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p. 31-32

Spreekwpoordelijk. In Memoriam, Jeroom Persoon, Jean-Pierre Lehembre, Madeleine Pauwels en René Van de Wiele. Inbraak H. Kruiskerk. Tentoonstelling. Jan Van Steenewandeling. 100 jaar Hellestraat. Paardenzegening. De Polkeniers. Huisje uit 1660, Zeshoek 6 afgebroken. Wordt verwacht. Angèle Merckx 100 jaar. Nieuwjaarsreceptie.

 

966      DE BRUYNE, Jan : Helden  p.33

            Inleiding bij het 2de  nummer jrg. 31

 

967      THIRON, Jackie :

            Meer dan 800 jaar productie van bouwceramiek in Stekene.   p. 34-43

            Lezing gehouden op het baksteencongres ‘In Vuur en Vlam’ te Boom op 17-18 april 2009.

 

968      D’HOOGE, Frans : Alfons De Roeck, De Leeuw van Stekene.   p. 44-49

            Alfons De Roeck, geboren te Stekene 1870 en er overleden in 1945. Eerste Belgische renner die in de Verenigde Staten ging koersen.

 

969      DHONDT, Boudewijn : Figuratieve kaart parochie Kemzeke gerestaureerd.   p. 50-52

            De figuguratieve wandkaart van Kemzeke door Gillis Speelman getekend in 1664 werd door Etienne Mahieu gerestaureerd.

 

970      De twingste Herman Heyselezing.   p. 53-55

            Een verslag over de voorstelling van het Stekens dialectenwoordenboek van Boudewijn Dhondt en de laudatio uitgesproken door Wim Persoon. ‘Stoefbrief veur den Boodewijn.’

 

971      TIREZ, Luc : De kerkgevel in Stekene voor de verbouwing van 1897.   p. 56-57

            Een beschrijving van het Stekense marktplein voor 1897.

 

972      MASSE, Arthur : Over kermissen en koersen.   p. 58-63

 

973      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p. 64

            Spreekwoordelijk. Processievaandels. In Memoriam: Adriana Wuytack, Sonia Mets, Marc Willockx. 100 jaar Hellestraat. Arthur Massé. Wordt verwacht.

 

974      DE BRUYNE, Jan : Verba Volant, Scripta Manent  p.65

            Inleiding bij het 3de  nummer jrg. 31

 

975      DE BRANT, Guy : Pauselijke Zoeaven uit Kemzeke en Stekene.   p. 66-72

            Petrus Beirnaert, Joannes Baptist Calle, Frederik De Maeyer, Ferdinand De Wilde, Louis Leopold Janssens en Petrus Smet zijn de zes zoeaven afkomstig uit Kemzeke en Stekene.

 

976      DULLAERT, Luc : 100 jaar parochie Hellestraat.   p. 73-75

            Terugblik op de viering 100 jaar Hellestraat tijdens het weekend van 11 mei 2012.

 

977      THIRON, Jackie : Het Spaans Huis.   p. 76-79

            Het huis Brugstraat 45 in Stekene gekend onder de naam ‘het Spaans huis’ werd in september 2011 afgebroken.

 

978      VAN DEN BERGHE, Franciscus :

            Belevenissen tussen 1914 en 1918 : een oorlogsverhaal.   p. 80-94

            Aloïs en Franciscus Van den Berghe ontsnappen in december 1916 uit het kamp van Holzminden Duitsland.

 

979      DE SMET, Jackie : Uit het Stekens woordenboek.   p. 95

            Foersje, froefroe, gabardien, geirnoart, frein, gekapt.

 

980      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p.96

            In memoriam Patrick Van Maercke. Anton Van Wilderode. Zuid-Afrika. Verbroedering Klein-Sinaai en La Bastide d’Armagnac. Oriëntatietafel.

 

981      DE BRUYNE, Jan : Vanonder d’euzie.  p.97

            Inleiding bij het 4de  nummer jrg. 31

 

982      VAN DUYSE, Jo : Van spijkers, een bevrijde drukker en een Amerikaanse piloot… : Het Stekens verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.   p. 98-106

            Het verhaal van verzetsman Hypoliet Janssens  tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

983      MERCKX, Kris : 400 jaar familieleven op één mooie plek.: De familie Merckx in Stekene : Een bijdrage tot onze familiegeschiedenis (deel I).   p. 107-111

           

984      MELIS, Willem : De familie sloef.    p. 112-115

            De familie Augustinus Emaneel en Joanna Cappens, schoenmakers op Drieschouwen te Kemzeke.

 

985      DE BRANT, Luc : Veloclub ‘De Zwaluw’.   p. 116-117

            ‘De Zwaluw’, veloclub te Stekene van 1895 to 1912.

 

986      DE PAEUW, L. : Met nette manieren de wereld in.   p. 118-119

            Richtlijnen voor het onderwijs uit 1935.

 

987      MASSE, Anthur : Sooi Streeke.   p. 120-124

            Sooi Streeke of anders gezegd Frans Wagenaer.

 

988      BUYSE, John : Molenresten.   p. 125

            De aanleg van het ‘Mulderserf’ een nieuwe zijstraat van de Molenbergstraat op de plaats van de vroegere ‘Fonteinemolen’.

 

989      DE BRANT, Guy : Pauselijke Zoeaven uit Kemzeke en Stekene.   p. 126

            Een aanvulling op het artikel over de zoeaven zie nummer 975.

 

990      KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p.127-128

            Spreekwoordelijk. Ereleden 2012. In memoriam Maurice Thiron, Omer Noens, & Omer Calle. Schenkingen 2012. Iedereen beroemd. Herman Heyselezing. Volkskalender. Winter 1962-1963. Paardenzegening.


Jaargang 32 (2013)

 

991      DE BRUYNE, Jan : Meneer den Burgemeester  p.1

            Inleiding bij het 1ste  nummer jrg. 32

            Illustratie omslag d’Euzie Heikant 38 door Boudewijn Dhondt.

 

992      DE BRANT, Guy; HOFMAN, Edy : Stekene in de oude cartografie – deel 1.   p. 2-5

            Kaart Europa Liber Floridus, Vlaanderen 1452 en Vlaanderen1524 Sebastiaan Munster.

 

993      MERCKX, Kris : 400 jaar familieleven op één mooie plek.: De familie Merckx in Stekene : Een bijdrage tot onze familiegeschiedenis (deel II).   p.6-8

 

994      MELIS, Willem : Opgroeien tijdens een oorlog.  p. 9-15

            Duitse bezetting in Kemzeke tijdens de Eerste Wereldoorlog.

 

995      VAN DUYSE, Johan; DE BRUYNE, Jan:

            Het mysterieuze overlijden van Robert Vaerewijck.  p. 16-19.

            Robert Vaerewijck verdween op 19 februari 1948 tijdens zijn legerdienst als matroos op de kustwachter Breydel.

 

996      D’HOOGE, Frans : Bosdorp zoveel jaren later een impressie.  p. 20-22

            Jeugdherinneringen.

 

997      DE VLEESCHAUWER, Stephan : Verloren engel is terug.  p. 23

            Restaureren van een engelhoofdje op het kerkorgel van Klein-Sinaai.

 

998      MASSE, Arthur : De enige zingende schuttersmaatschappij ter wereld.  p. 24-29

            Een verhaal over de handboogmaatschappij ‘Wilskracht’ Stekene.

 

999      GEERINCK, Patrik : De eeuwige fietser Yvonne Pauwels.  p. 30

            In memoriam voor Yvonne Pauwels.

 

1000    KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p. 31

            Spreekwoordelijk. In memoriam Richard Van Driessen, Pieter-Antoon D’Haese, E.H. Gerard Linthaut. Tentoonstelling ‘Ken uw Burgemeesters. Jan Van Steenewandeling. Pastoorswissel E.H. Yvan Stassijns met E.H. Luc Mertens. Driekonngen. Nu zijt wellecome.

 

1001    DE BRUYNE, Jan : 500 jaar Markt.   p. 33

            Inleiding bij het 2de  nummer jrg. 32

 

1002    MERCKX, Kris : 400 jaar familieleven op één mooie plek.: De familie Merckx in Stekene : Een bijdrage tot onze familiegeschiedenis (deel III).   p.34-37

 

1003    GEERINCK, Patrik : Dorpstraat 52 : Vervagende jeugdherinneringen.   p. 38-43

            Het leven van de jeugd in de jaren vijftig.

 

1004    GEERINCK, Patrik : Boudelo krijgt een gezicht.  p. 44

            Kort verslag van een infosessie over de abdij op de site van de abdij.

1005    TIREZ, Luc : Originaliteit bestaat niet : de 21ste Herman Heyselezing.   p. 45

            Herman Heyselezing 23 februari 2013 door Klaas Verplancke. Vlaams Illustrator.

 

1006    DE BRANT, Guy; HOFMAN, Edy : Stekene in de oude cartografie – deel 2  p. 46-53

            Over de cartograven Pieter Van der Beke, Gerard Mercator  en Jacobus Deventer.

 

1007    VAN DOOREN, Georges : d’Oude school te Kemzeke.   p. 54-60

            De geschiedenis van het gebouw OC ‘d’Oude School’.

 

1008    BUYSE, John : Opening tentoonstelling ‘Ken uw Burgemeesters’ op zondag , 10 maart 2013.   p.   61-63

 

1009    KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p. 64

            Grot van de fietsers. Anton van Wilderode. Pastoor. In Memoriam Paula Van Havenberghe, Omer Van Hooste. Wordt verwacht. Erfgoeddag.

 

1010    DE BRUYNE, Jan : Vergane Glorie   p. 65

            Inleiding bij het 3de  nummer jrg. 32

 

1011    THIRON, Jackie : Sociale aspecten bij de steenbakkerijen in Stekene in de zeventiende tot de twingste eeuw.   p. 66-76

            Lezing gehouden op het tweede baksteencongres, ‘Vrouwen en kinderen eerst’ te Boom op 21 en 22 oktober 2011.

 

1012    DE BRANT, Guy; HOFMAN, Edy : Stekene in de oude cartografie – deel 3  p. 77-82

            Dampierrekaarten. Ontwikkeling van de Westerschelde.

 

1013    Thiron, Jackie : Een stukje religieus erfgoed gered.   p. 83-84

            Over het recuperen van een zijgevelsteen uit 1683 van het huis Dorpstraat 75.

 

1014    MERCKX, Kris : 400 jaar familieleven op één mooie plek.: De familie Merckx in Stekene : Een bijdrage tot onze familiegeschiedenis (deel IV).   p.85-88

 

1015    MASSE, Arthur : Het zomerhuis.   p. 89-91

            Terugblik op het Zomerhuis naar aanleiding van de afbraak van het huis in juni 2013.

 

1016    BUYSE, John : 500 jaar marktoctrooi Stekene.   p. 92-95

            Erfgoeddag 2013 ‘Stop de tijd’.

 

1017    KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p. 96

            Afscheid van Aimé Vermeersch, pastoor van Kemzeke. In memoriam Felix Proost. Schutterskoningin Chrisitne Van Vlierberghe. Aanvulling. Denulstenaer. Wordt verwacht.

 

1018    DE BRUYNE, Jan : We zitten niet stil   p. 97

            Inleiding bij het 4de  nummer jrg. 32

 

1019    BUYSE, John : Terugblik op viering ‘500 jaar marktoctrooi’   p. 98-103

            Verslag over de viering op zaterdag 8 juni 2013 ‘500 jaar markt te Stekene’

 

1020    DE BRANT, Guy; HOFMAN, Edy :

            Bunkers in Stekene : Hollandstellung 1916  p. 104-121

            Over de bouw van de Hollandstelling in het Waasland, een oplijsting van de zes bunkers en de namen van de Stekenaren die aan de Hollandstelling hebben gewerkt.

 

1021    MEUL, Marc : Leven en dood in de gelaagputten van Stekene.   p. 122-125

            De gelaagputten in Stekene, de legendarische motorcross en de dood van Rene Baeten.

 

1022    MERCKX, Kris : 400 jaar familieleven op één mooie plek.: De familie Merckx in Stekene : Een bijdrage tot onze familiegeschiedenis (deel V).   p. 126-130

 

1023    MASSE, Arthur: De Winter.   p. 131-133

 

1024    KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p. 134-136

            Ereleden 2013. In Memoriam Proper Janssens, Angèle Merckx, Martha Noens, Mariette De Block. Herman Heyselezing. 1914-1918. Volkskalender. Schenkingen 2013. Voorstelling boek ‘Maurice’ door Erald De Wachter. www.deuzie.be. Het kaart en prijzijboek van Stekene (1168-1674). Wordt verwacht.

 

 
 

Jaargang 33 (2014)

 

1025    DE BRUYNE, Jan : De grote oorlog  p.1

            Inleiding bij het 1ste  nummer jrg. 33

            Illustratie omslag d’Euzie; Bergstraat 8 door Boudewijn Dhondt.

 

1026    GEERINCKX, Christana : Afspanning De Graaf van Vlaanderen   p. 2-3

De Graaf van Vlaanderen, café in de Dorpstraat in Stekene uitgebaat door Prudent Geerinckx.

 

1027    VAN OVERLOOP, Mariette : Mijn Kajotersleven in Stekene.   p. 4-6

            Kajotsters in Stekene 1950-1961.

 

1028    MASSE, Arthur : Slachten.   p. 7-9

            Over de periode dat beenhouwers hun eigen beesten thuis slachten.  p.7-9

 

1029    GEERINCK, Patrik : Jong in oorlogstijd : Achiel De Vleeshouwer.   p. 10-14

Over de belevenissen van Achiel De Vleeshouwer in Frankrijk en Duitsland tijdens WO II.

 

1030    DE BRANT, Guy; HOFMAN, Edy : Stekene in de oude cartografie – deel 4  p. 15-19

            De Italiaanse cartograven in de16de eeuw.

 

1031    MEUL, Paul : Voetbalploeg Sint-Andries.   p.  20-21

            Liefhebbersvoetbal in Stekene.

 

1032    WANTE, Steve : Bertrand de Decker Stekenes grootste sportman.  p.  22-24

            Betrand De Decker, Belgisch kampioen kogelstoten.

 

1033    MERCKX, Kris : 400 jaar familieleven op één mooie plek.: De familie Merckx in Stekene : Een bijdrage tot onze familiegeschiedenis (deel VI).   p. 25-27

 

1034    SCHELFOUT, Ward : Brieven van een frontsoldaat (deel 1).  p. 28-31

            Ward Schelfout ° Daknam 1893. Ward is in Kemzeke bakker en samen met zijn vrouw Julia De Bruyne uitbater van café ‘in Sinay’.

 

1035    CORNELIS, Gino & DE BRANT, Luc : KreuzenEUZIE : Nieuwskrantje   p. 32

            In memoriam, Ignace De kesel. Jan van Steene wandeling. Tentoonstelling. Volkskunst. Paardenzegen. Wordt verwacht.

 

1036    DE BRUYNE, Jan : Verboden toegang - privé  p.33

            Inleiding bij het 2de nummer jrg. 33

 

1037    TIREZ, Luc : De kerk van Kemzeke in 1645   p. 34-40

            Antoon Triest, bisschop van Gent stelde een vragenlijst op met 55 vragen. De lijst werd in Kemzeke ingevuld door pastoot Frans Van Bussecom.

 

1038    SCHELFOUT, Ward : Brieven van een frontsoldaat (deel 2)   p. 41-44.

            De periode januari 1915 tot maart 1915.

 

1039    DE BRANT, Guy; HOFMAN, Edy : Stekene in de oude cartografie – deel 5 p.45-50

            Manuscriptkaarten 16de en 17de eeuw, kaarten getekende door de familie Horenbaut.

 

1040    DULLAERT, Freddy : Het Tornooi van Stekene : SK Anker.   p. 51-55

            Liefhebbersvoetbal in Stekene.

 

1041    DHONT, Boudewijn : Van Hima tot Labastide d’Armagnac.   p. 56-57

            Over een fotoverzameling van Franse wielrenners die d’Euzie doorgaf aan de kapel van Notre-Dame-des cyclistes

 

1042    MERCKX, Kris : 400 jaar familieleven op één mooie plek.: De familie Merckx in Stekene : Een bijdrage tot onze familiegeschiedenis (deel VII).  p. 58-60

 

1043    DHONT, Boudewijn : Leon De Cauwer (Leon de Schaper.  p. 61

            Leon de Cauwer schaapherder uit de Polderstraat.

 

1044    DE BRANT, Luc : KreuzenEuzie : Nieuwskrantje.  p. 62-64

            In memoriam, Ingrid Roels, Lucien Coppens, Kristof Goddaert, Lutgard Michels. De laatste Broeders. Herman Heyselezing. Afscheid Zusters kemzeke. Tentoonstelling over WO I. Moerbeke-Waas –Den Grooten oorlog. Beschuldige sta op. Patersbier. Fietszegen. www.deuzie.be. Wordt verwacht.

 

1045    DE BRUYNE, Jan : ’t Amusement  p.65

            Inleiding bij het 3de nummer jrg. 33

 

1046    MASSE, Arthur : Wijkkermissen.   p. 66-69

            Over de wijkkermissen in Stekene tijdens de periode 1947-1960.

 

1047    DE BRANT, Luc : De Dodendraad.   p. 70-71

            Reconstructie van de dodendraad in de Boswegel door d’Euzie in samenwerking met de Broederschool van Stekene.

 

1048    CRUYPLANDT, Jos : VK. Were Di.   p. 72-74

            Liefhebbersvoetbal in Stekene

 

1049    TIREZ, Luc : De Kemzeekse kerkklokken in de 17de eeuw.   p. 75-76

            De zoektocht en de moeilijkheden bij het instaleren van een kerkklok.

 

1050    DE BRANT, Guy; HOFMAN, Edy : Stekene in de oude cartografie – deel 6 p.77-83

            Het gebruik van de Leo Belgicus als afbeelding voor de XVII provinciën.

 

1051    MERCKX, Kris : 400 jaar familieleven op één mooie plek.: De familie Merckx in Stekene : Een bijdrage tot onze familiegeschiedenis (deel VIII).  p. 84-87

            De familie Merckx in de 19de eeuw.

 

1052    BUYSE, John : ’t Zwin Rechteroever en d’Euzie.   p. 88-89

            Over het bezoek van de heemkring d’Euzie aan de HK Damme en een tegenbezoek.

 

1053    CORNELIS, Raphael : Over een debuut bij de fanfare.  p. 90

            Raphaël Cornelis was jarenlang aktief in hetStekense verenigingsleven en auteur van enkele bijdragen in d’Euzie. Postuum een van zijn verhalen.

 

1054    SCHELFOUT, Ward : Brieven van een frontsoldaat (deel 3)   p. 91-94.

            De periode maart 1915 tot juni 1915.

 

1055    DE BRANT, Luc : KreuzenEuzie : Nieuwskrantje.  p. 95-96

            In memoriam; Christiaan Bogaert, E.H. Cyriel De Malsche, Godelieve De Wert, Jean Dhondt, Frieda Merckx, Freddy Persoon, E.H. Gilbert Verhaeghen, Lucien Wagenaer, Eduard Wellens. Aanvulling. Davidsfonds Kemzeke. Tentoonstelling 70 jaat bevrijding.

 

1056    DE BRUYNE, Jan : Afscheid nemen bestaat niet.  p.97

            Inleiding bij het 4de nummer jrg. 33

 

1057    DE BRANT, Guy : Vliegtuigcrash P38 in Stekene, januari 1944.  p. 98-102

            De dochter en kleindochter van jachtpiloot Robert Thompson op zoek naar het oorlogsverleden van hun vader.

 

1058    MERCKX, Kris : 400 jaar familieleven op één mooie plek.: De familie Merckx in Stekene : Een bijdrage tot onze familiegeschiedenis (deel IX).  p. 103-107

            De familie Merckx in de 19de eeuw.

 

1059    BUYSE, John : In memoriam Luc Dullaert : De fotografische geheugenbank van Stekene.   p.108-109

 

1060    Herinneringen aan Luc Dullaert : Uit het familiealbum van d’Euzie.  p.110-111

 

1061    DE BRANT, Guy; HOFMAN, Edy :

            Stekene in de oude cartografie – deel 7  p.112-115

            Tachtigjarige oorlog, de periode 1580.

 

1062    MASSE, Arthur : Slaapkamers.   p. 116-119

 

1063    SCHELFOUT, Ward : Brieven van een frontsoldaat (deel 4 en slot)   p. 120-125

            De periode juli 1915 tot januari 1917.

 

1064    TIREZ, Luc : Een regiment uit Orléans in Stekene.  p.126

            Een voorval in september 1701 tijdens de Succesieoorlog met Franse troepen in Stekene.

 

1065    DE BRANT, Luc : KreuzenEuzie : Nieuwskrantje.  p. 127-128

            Ereleden 2014. In memoriam; Marc Janssens, Walter Saman. De Vaart 1315-2015. Volkskalender 2015. Schenkingen. In Boerenhanden. Digitaal abonnement.

 


 

Jaargang 34 (2015)

 

1066    DE BRUYNE, Jan :Beste John    p.1-2

            Inleiding bij het 1ste  nummer jrg. 34

            Illustratie omslag d’Euzie; Bergstraat 22 door Boudewijn Dhondt

 

1067    DE COCK, Marie-Hélène : Tweeverhalen uit de Kiekenhaag   p. 3-5

            Een verhaal over Carolus en Aloysius Jacob. En een verhaal over Eleutherius en Aloyius Emmaneel.

 

1068    MASSE, Arthur : Hygiëne   p. 6-8

            De persoonlijke hygiëne tussen 1940 en 1950.

 

1069    GEERINCK, Patrik :

            Lucien Van der Steichel : oorlogsvrijwilliger van het eerste uur p. 9-12

            Lucien Van der Steichel ° Stekene 1892 oorlogsvrijwillig 1e regiment zware artillerie. Vuurkruiser.

 

1070    VAN DER STEICHEL, Felix : Het trieste lot van Joseph Bogaert   p. 13-15

            De zelfdoding van Joseph Bogaert in 1773.

 

1071    DHONDT, Boudewijn : Van twee boeken en een schaar   p. 16-17

            Bedenkingen bij John Buyse. Met twee illustraties van Boudewijn Dhondt.

 

1072    BLANCKAERT, Jos : Het Belgisch noodgeld in de Eerste wereldoorlog  p. 18-20

 

1073    DE BRANT, Luc : Adieu Stekene : Stekene in de V.O.C.    p. 21-26

            Mannen afkomstig uit Stekene in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.

 

1074    THIRON, Jackie : De bouw van Fort Sint-Jan te Kemzeke : De Bedmarlinie te Stekene en Kemzeke   p. 27-40

            Bedmarlinie 1701-1706.

 

1075    GOOSSENS,  Robert : Armoe troef : Pauperisme in Kemzeke en Stekene tijdens de crisisjaren 1845-50   p. 41-45

           

1076    HOLLAERT, Miriam & VAN GOETHEM, Eddy :

            Gilbert Verhaeghen : pastoor in de Hellestraat in Stekene 1983-2009   p. 46-52

            Gilbert Verhaeghen ° Bazel 1934 † Sint-Pauwels 2014. Priester gewijd Gent 1962.

 

1077    HEIRBAUT, Marie-Ange : Doodsprentjes  p. 53-57

 

1078    VAN DUYSE, Johan & VAN NIELANDT, François :

            Vijftig jaar Stekense Sheiks   p. 58-64

            The Sheiks, popgroepje uit Stekene 1964-1970.

 

1079    DE BRANT, Guy : Die schöne Spiegel-Marie   p. 65-66

            Majoor Kurt Wunder tijdens WO I op vrijersvoeten in Kemzeke.

 

1080    DULLAERT, Luc : Leopold Verstraeten : soldaat brancardier regiment T.S.I. p.67-70

            Leopold Vestraeten, Broeder Gustaaf  ° Stekene 1884 † 1917 militair hospitaal Calais.

 

1081    VAN DE VYVERE, Rita : Naar ’t weer moet ge niet zien!   p. 71-73

            De jaarlijkse Jan van Steene wandeling van Rupelmonde naar Stekene;

 

1082    HOFMAN, Edy : Hof van Heede verborgen in Klapdorp  p. 74-81

            Zoektocht naar het Hof van Heede in het Stropersbos in Kemzeke.

 

1083    TIREZ, Luc : Oude verhalen in Stekense herbergen   p. 82-87

            verhalen uit het oud gemeentearchief van Stekene.

 

1084    DE BRANT, Luc : KreuzenEuzie : Nieuwskrantje.  p. 88

            Cultuurprijs 2014. Drie Koningen. In memoriam, Roger van Gaever, André janssens.

 

1085    DE BRUYNE, Jan : Wat als    p.83

            Inleiding bij het 2de nummer jrg. 34

            Een themanummer naar aanleiding van 700 jaar Stekense Vaart.

 

1086    Evolutie van de Stekense vaart over de periode 1315-1643.   p. 84

 

1087    BUYSE, John : Vaartoctrooi uit 1315.  p. 85-89

 

1088    DE MAESSCHALCK, Jan : De vaart te Stekene.  p. 90

 

1089    TIREZ, Luc : De vaartoctrooien van 1628 en 1637.  p. 91-106

            De octrooien over her verlengen van de vaart naar Hulst en de bypass van de Moervaart in Moerbeke.

 

1090    DE MEURICHY, Johan : De vaart 100 jaar geleden en nu.  p. 107-109

            Een vergelijking van de beelden op oude postkaarten van voor 1914 en foto’s genomen in 2013.

 

1091    DE BRANT, Guy : De vaart van Stekene in tijden van oorlog.  p. 110-119

 

1092    DE MEURICHY, Johan : De vaart 100 jaar geleden en nu.  p. 120

 

1093    VAN DOOREN, Jan : Dijkbreuken op de Stekense Vaart.  p. 121-126

            Over de dijkbreuken van 1984, 1985, 1988 en 1998.

 

1094    DHOLLANDER, Jan : Natuur en landschap langs de Stekense Vaart.  p. 127-131

            De ontwikkeling van de valei van de vaart in de Heimeersen.

 

1095    DE MEIRSMAN, Regi : Recht van beplanting van de tragel uit 1779.  p. 132-133

 

1096    DE BRANT, Luc :

            Gazettenpraat : Berichten euit de Gazet van Stekene tussen 1898 en 1915.  p. 134-137

 

1097    DE WILDE, Tony : De Koebrug van Klein-Sinaai.  p. 138-140

 

1098    BUYSE, John : Beurtschepen en marktschepen.  p. 141-144

            Beurtschepen onderhielden geregelde diensten tussen Stekene en Gent.

1099    MASSE, Arthur : Meer vaart maar minder en minder voart.  p. 145-148

 

1100    DE MEURICHY, Johan : De vaart 100 jaar geleden en nu.  p. 149

 

1101    DE BRANT, Guy : Rabotten, sassen en sluizen op de Stekense Vaart. p. 150-152

            Rabotten en sassen primitieve; primitieve waterregeling constructies.

 

1102    PERSOON, Willem : De vaart blijft een bron van nostalgie.  p. 153-155

 

1103    BUYSE, John : De ‘Oude Stekense Vaart’ in Gent.  p. 156-162

 

1104    DE BRUYNE, Bart : Voor de gezondheid van onze kinderen : een burgerinitiatief met nationale weerklank.  p. 163-165

            De lange strijd van een actiecomité voor een propere vaart.

 

1105    THIRON, Jackie : Chronologie 700 jaar Stekense Vaart.  p. 166-175

 

1106    DE MEURICHY, Johan : De vaart 100 jaar geleden en nu.  p. 176

 

1107    DE BRANT, Luc : KreuzenEuzie : Nieuwskrantje.  p. 177-178

            Meiboomplanting. Kunstpatrimonium H. Kruiskerk. Angelicus; een Stekense gin. In memoriam, Mathilde martens, Laurent Geerinck, Marcel Van Mieghem en Cyriel Dullaert. Last Post in de Broederschool. Reinaertprijs voor John Buyse.

 

1108    DE BRUYNE, Jan : Opnieuw over tot de orde van de dag   p.179

            Inleiding bij het 3de nummer jrg. 34

 

1109    DIRIX, Michel : Kapel Onze Lieve Vrouw van Loretten.   p.180

            De kapel van Loretten of Trompkapel is verkozen tot het mooiste plekje van Kemzeke.

 

1110    VAN EERDENBRUGH, Christian : Tapijtnijverheid in Stekene.  p.181-191

            De tapijtfabriek Van Eerdenbrugh in Stekene van 1903 tot 1981.

 

1111    THIRON, Jackie : Viering 700 jaar Stekense vaart.  p.192-194

            Viering 700 jaar Stekense vaart tijdens het weekend van 26 juni 2015.

 

1112    DE MEURICHY, Johan : Stekene 100 jaar geleden en nu (2).  p.195-197

 

1113    BUYSE, John : Stekene in de grote oorlog : een grensgeval.  p. 198-204

            De tentoonstelling over de eerste Wereldoorlog samengesteld door d’Euzie in het Oud Station Stekene.

 

1114    MASSE, Arthur : Thuiskomst.   p. 205-207

            De terugkomst van Maurice Massé uit krijgsgevangenschap tijdens WO II.

 

1115    DE KESEL, Kamiel : De voerman die zijn getrek verloor.  p. 208-209

            Een verhaal over ketser Stien Cruyplandt.

 

 

1116    DE BRANT, Luc : KreuzenEuzie : Nieuwskrantje.  p. 210

            Databank Heemkunde. Facebook. Correctie Vaartnummer. Sint-Pietersplein Rome. Wordt verwacht.

 

1117    DE BRUYNE, Jan : Toegankelijkheik, zichtbaar, genietbaar.   p.211

            Inleiding bij het 4de nummer jrg. 34

 

1118    DE BRANT, Guy : 100 jaar ‘Doodendraad’ in Koewacht.   p. 212-218

            De bouw van de elektrische grensafsluiting in 1915 en de herdenking van deze ‘doodendraad’ in 2015.

 

1119    JANSSENS, Suzanne : Het Stekens vaardeken, het vergeten vaardeken!   p. 219-221

            De degradatie van de Stekense vaart in Gent. Van vaart tot stadsriool.

 

1120    GOOSSENS, Robert : Restauratie van een 19e-eeuws schilderij van de hand van Jan Jozef De Loose (1769-1849).  p. 222-227

            Over de conservatie en de restauratie van het schilderij ‘O.L. Vrouw-Hemelvaart uit het patrimonium van de H. Kruiskerk Stekene.

 

1121    GEERINCK, Patrik : Stekense conscrits in Franse dienst.  p. 228-236

            Over Stekense dienstplichtigen in het Franse leger van 1798 tot 1815.

 

1122    BUYSE, John : Stekene in de grote oorlog : Een grensgeval deel 2.  p. 237-240

            De Stekense oorlogsgeschiedenis tijden Wereldoorlog I aan de hand van de dagboeken van Dr. Leon Van Haelst.

 

1123    DE BRANT, Luc : KreuzenEuzie : Nieuwskrantje.  p. 241-242

            Ereleden 2015. In Memoriam, Albert Peeters. 1315-2015 Vaartnummer. Volkskalender 2016. Schenkingen 2015. Paardenzegen. Tentoonstelling. Poppenspel ‘Het kindeke Jezus aan de doodendraad’. Belangrijke aanvulling.


 

Jaargang 35 (2016)

 

1124    DE BRUYNE, Jan : Over rituelen, grenzen en gebruiken.    p. 1

            Inleiding bij het 1ste  nummer jrg. 35

            Illustratie omslag d’Euzie; Kwakkelstraat 84, door Boudewijn Dhondt

 

1125    TIREZ, Luc : De laatste jaren van Jan Van Steene in Stekene.   p. 2-6

             Aanvulling op het Jan van Steene nummer Jaargang 25 nummer 1.

 

1126    DHONDT, Boudewijn : Vertrek van Marie-José Geerinckx naar Congo in 1939. p.7-8

            Marie-Joseé reist in 1939 haar toekomstig echtgenoot, Alois Cruyplandt achterna.

 

1127    MASSE, Arthur : Soldaat.   p. 9-12

            Arthur Massé, milicien in het regiment commando in 1952

 

1128    FRUYTIER, Maurice : Schrijlings op de grens tussen patat en friet.   p.13-15

            Een verhaal over een frietkot dat pal op de grens staat in Koewacht. En hoe de uitbater de basting kan omzeilen in Nederland en in België.

 

1129    THIRON, Jackie : De casus Stekene als voorbeeld van het vervoer van bouwkeramische materialen in het Waasland.   p. 16-25

           

1130    RAMAN, Denis : Smokkelen in Stekene in het jaar 1951.  p.  26-27

            Een smokkelincident in Stekene 1951 met rijkswachter Oscar Raman.

 

1131    BUYSE, John : Stekene in de grote oorlog : Een grensgeval deel 3.  p. 28-30

            De Stekense oorlogsgeschiedenis tijden Wereldoorlog I aan de hand van de dagboeken van Dr. Leon Van Haelst.

 

1132    DE BRANT, Guy : Van geboorte tot overlijden : rituelen en gebruiken.  p. 31

            Tentoonstelling in het Oud-Station van 6 maart 2016 tot 31 januari 2017.

 

1133    DE BRANT, Luc : KreuzenEuzie : Nieuwskrantje.  p. 32

            Het Kindeke Jezus aan den Doodendraad. kemzeke. In memoriam; Truus Van Hooije, Maria Verberckmoes. De Ware Vrienden. Wordt verwacht. Artificium cultuurprijs 2015.

 

1134    DE BRUYNE, Jan : Een mo(nu)ment om even bij stil te staan.    p. 33

            Inleiding bij het 2de  nummer jrg. 35

 

1135    BUYSE, John : Stekene in de grote oorlog : Een grensgeval deel 4.  p. 34-36

            De Stekense oorlogsgeschiedenis tijden Wereldoorlog I aan de hand van de dagboeken van Dr. Leon Van Haelst.

 

1136    PERSOON, Willem : De Drietand : Symbool van een protestgeneratie : Het Algemeen Boerensyndicaat.  p. 37-40

            Over het onstaan van het ABS – het Algemeen BoerenSyndicaat- in Stekene.

 

1137    TIREZ, Luc : De Ferrara en Jan van Steene.  p. 41-43

            Frederick De Ferrara, chirurgijn en herbergier in Stekene ten tijde van het proces tegen Jan van Steene in 1637.

 

1138    VEREECKEN, Theo : Speuren naar de Parmavaart in Stekene : Historisch-geografisch onderzoek naar een verdwenen waterweg.  p. 44-45

 

1139    DULLAERT, Freddy : Adela Thuy 1870-1970 : Een familiegeschiedenis.  p. 55-58

            Over een Stekense familie en een emigratie naar de VS.

 

1140    GEERINCK, Patrik : Het hemd is nader dan de rok.  p. 59-61

            Hoe de dienstplicht proberen te ontlopen tijdens de Franse tijd.

 

1141    VERBEKE, Bie: Gelukkig en vol droefenis:  Raymond Brulez. p. 62-63

            Boekbespreking van Gelukig en vol droefenis : de wereld van Raymond Brulez. door  Joris van Parijs.

 

1142    DE BRANT, Luc : KreuzenEuzie : Nieuwskrantje.  p. 64

            Jan Van Steenewandeling. In memoriam; Paul Baert, Juliette Van Waebeke, Jackie De Smet. Stekense genealogie. Boekvoorstelling. Aanvulling. Wordt verwacht.

 

1143    DE BRUYNE, Jan : Vallen er nog lijken uit de kast?    p. 65

            Inleiding bij het 3de  nummer jrg. 35

 

1144    BUYSE, John : Stekene in de grote oorlog : Een grensgeval deel 5.  p. 66-69

            De Stekense oorlogsgeschiedenis tijden Wereldoorlog I aan de hand van de dagboeken van Dr. Leon Van Haelst.

 

1145    MASSE, Arthur : Radio.   p. 70-76

            Over de eerste radio bij de familie van Arthur Massé in 1935.

 

1146    VAN OVERLOOP, Mariette : Oorlogsherinneringen.  p. 74-76

            De herinneringen van Mariette Van Overloop over de Tweede Wereldoorlog.

 

1147    AUDENAERT, Eric : Een terugblik op V.V. Straatje Stekene 1977-2012.  p. 77-81

 

1148    THIRON, Jackie : Corte Berschryvinghe Van England, Scotland, ende Irland : Nabeschouwing bij de ‘Herman Heyselezing’.  p. 82-83

            ‘Herman Heyselezing’ in 2015 gehouden door Philippe de Smedt met als titel ‘Van Klein-Sinaai tot Stonehenge’.

 

1149    DE BRANT, Luc : Het vormsel voor 1800 : Betekenis van een ritueel.  p.  84-85

 

1150    DE ZUTTER, Ode : Tien jaar Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas.  p. 86

 

1151    FLOOREN, François : Herman Rollier 1934-2016 Dierenarts – Ereburgemeester van Stekene.   p. 87-89

            Artikel naar aanleiding van het overlijden van Herman Rollier, burgemeester van Stekene van 1988 tot 2002.

 

1152    BUYSE, John : Kwartierstaat Herman Rollier.   p. 90-91

1153    DE BRANT, Guy; HOFMAN, Edy :

            Stekene in de oude cartografie – deel 8  p.92-94

            Tachtigjarige oorlog, periode 1580

 

1154    DE BRANT, Luc : KreuzenEuzie : Nieuwskrantje.   p. 95-96

            Jan Van Steene wandeling. In memoriam; Esli Brockmans, Brigitte Massé, Jan Callebert, Eduard De Witte, Herman Rollier, Mark Ruelens, Jo Proost. Film. Baziel Ferket. Anton van Wilderode. Reintje Vos. Tentoonstelling.

 

1155    DE BRUYNE, Jan : Vroeger    p. 97

            Inleiding bij het 4de  nummer jrg. 35

 

1156    GEERINCK, Patrik; DULLAERT, Freddy : Camilla 100 jaar.   p. 98-102

            Een gesprek met Camilla Dullaert ° Stekene 1916.

 

1157    BUYSE, John : Stekene in de grote oorlog : Een grensgeval deel 6.  p. 103-107

            De Stekense oorlogsgeschiedenis tijden Wereldoorlog I aan de hand van de dagboeken van Dr. Leon Van Haelst.

 

1158    DHONDT, Boudewijn : Priester-kunstenaar Louis Van overloop.   p. 108

            Louis Van Overloop ° Kieldrecht 1926. Pastoor van de Hellestraat 1975-1987.

 

1159    DE MEURICHY, Johan : Stekene 100 jaar geleden en nu (3).  p.109-112

 

1160    DE BRANT, Guy : De obiit in de Sint Jakobskerk van Kemzeke.   p. 113-116

            De obiit van burggavin Louisa de Moerman d’Harlebeke † 1879.

 

1161    GEERINCK, Patrik : SK Bosdorp : Een lang verhaal (1).  p. 117-120

            De geschiedenis van voetbalclub SK Bosdorp.

 

1162    DHONDT, Boudewijn : 10-10-10 Klein Dorp – Groote Oorlog.  p. 121-122

            De herdenking van de Eerste Wereldoorlog door de leerlingen van de Broederschool.

 

1163    DE BRANT, Guy; HOFMAN, Edy :

            Stekene in de oude cartografie – deel 9  p.123-126

            Tachtigjarige oorlog, periode 1590-1605

 

1164    DE BRANT, Luc : KreuzenEuzie : Nieuwskrantje.   p. 127-128

            Ereleden 2016. In memoriam, Paul Soetemans, Walter De Block, Petrus Van de Vijver, Marcella Beirnaert. Boek Christiaan De Smedt. Volkskalender 2017. Schenkingen. Voordrachtwedstrijd Roger Vervaet.

 


 

Jaargang 36 (2017)

 

1165    DE BRUYNE, Jan : Lang zullen wij vieren.    p. 1

            Inleiding bij het 1ste  nummer jrg. 36

            Illustratie omslag d’Euzie; Heerbaan 2 Kemzeke, door Boudewijn Dhondt

 

1166    Jackie Thiron laureaat Stekense cultuurprijs 2016.   p. 2

 

1167    GEERINCK, Patrik : SK Bosdorp (2).   p. 3-7

            De geschiedenis van voetbalclub SK Bosdorp.

 

1168    DE BRANT, Guy; HOFMAN, Edy :

            Stekene in de oude cartografie – deel 10  p. 8-17

            Tachtigjarige oorlog, 1645

 

1169    BUYSE, John : Stekene in de grote oorlog : Een grensgeval deel 7.  p. 18-22

            De Stekense oorlogsgeschiedenis tijden Wereldoorlog I aan de hand van de dagboeken van Dr. Leon Van Haelst.

 

1170    DE WACHTER, Erald, HANEVEER, Jef : Twaalf generaties ‘Van der Cruyssen’ Een ‘dynastie’ van aard- en grondwerkers. (1)   p. 23-26

 

1171    GEERINCKX, Christiana : Over telefonie en telegrafie in de jaren ’40.   p. 27-30

            Het verhaal van Christiane Geerinckx als telefoniste in Stekene van af 1947.

 

1172    DE BRANT, Luc : KreuzenEuzie : Nieuwskrantje.   p. 31-32

            Jan Van Steene wandeling 2017. 900 jaar Kemzeke. 800 jaar Klein-Sinaai. H. Cruysaltaar. In memoriam, Raf De Meester. Herman Heyselezing.

 

1173    DE BRUYNE, Jan : Dat zal ons een …wezen.    p. 33

            Inleiding bij het 2de nummer jrg. 36

 

1174    BUYSE, John : Stekene in de grote oorlog : Een grensgeval deel 8.  p. 34-38

            De Stekense oorlogsgeschiedenis tijden Wereldoorlog I aan de hand van de dagboeken van Dr. Leon Van Haelst.

 

1175    DE WACHTER, Erald, HANEVEER, Jef : Twaalf generaties ‘Van der Cruyssen’ Een ‘dynastie’ van aard- en grondwerkers. (2)   p. 39-45

 

1176    DE BRANT, Guy; HOFMAN, Edy :

            Stekene in de oude cartografie – deel 11  p. 46-54

            Tachtigjarige oorlog, Kaart Wichman 1646

 

1177    GEERINCK, Patrik : SK Bosdorp (3).   p. 55-61

            De geschiedenis van voetbalclub SK Bosdorp.

 

1178    D’HAMERS, Maarten : Van Kemesca tot nu – 900 jaar Parochie Kemzeke  p. 62

            Opening van de tentoonstelling “Van Kemesca tot nu – 900 jaar kemzeke”.

 

1179    BUYSE, John : Vaartreglement uiy 1888.   p. 63

1180    DE BRANT, Luc : KreuzenEuzie : Nieuwskrantje.   p. 64

            Pendragon. In memoriam; Romain Van Marcke, Cécile Van Callenberge. Fietszegening. Meiboom. Trofé René. Wordt verwacht.

 

1181    DE BRUYNE, Jan : Thuis heb ik nog een ansichtkaart    p. 65

            Inleiding bij het 3de nummer jrg. 36

 

 

1182    BUYSE, John : Stekene in de grote oorlog : Een grensgeval deel 9.  p. 66-70

            De Stekense oorlogsgeschiedenis tijden Wereldoorlog I aan de hand van de dagboeken van Dr. Leon Van Haelst.

 

1183    DE WACHTER, Erald, HANEVEER, Jef : Twaalf generaties ‘Van der Cruyssen’ Een ‘dynastie’ van aard- en grondwerkers. (3)   p. 71-77

 

1184    DE BRANT, Guy; HOFMAN, Edy :

            Stekene in de oude cartografie – deel 12  p. 78-82

            Kaart van het bisdom Gent 1641

 

1185    TIREZ, Luc : Boudelo van Klein-Sinaai naar Kemzeke.  p. 83-84

De heropbouw van de stelling van de Gentse Boudelokapel in Kemzeke.

 

1186    BEIRNAERT, Marcella : De Facteur : ode aan mijn vader.  p. 85-87

            Een verhaal over Dominicus Franciscus Beirnaert, postbode in Stekene  tot 1934.

            Ill. Boudewijn Dhondt.

 

1187    DHONDT, Boudewijn : Op schoolreis naar Melsbroek.  p. 88-89

            Klasfoto van de Broederschool schooljaar 1953-1954.

 

1188    DE BRANT, Luc : Bakstenen in het Gentse Gravensteen : rekening 1362.  p. 90

 

1189    MASSE, Arthur : Onze eerste grote schieting.  p. 91-92

 

1190    DE BRANT, Guy : Bidprentjes uit het Euziearchief: Adriaan De Wree. p. 93-94

            Adriaan Joseph De Wree, ° Stekene 20 februari 1768 † Stekene 30 april 1853. Monstrans van de H. Kruiskerk.

 

1191    DE BRANT, Luc : Nieuw altaar H.Kruiskerk.  p. 95

 

1192    DE BRANT, Luc : KreuzenEuzie : Nieuwskrantje.   p. 96

            In memoriam; Hubert kegels, Yolanda Herman, Willy Rotthier, Elza Fermont, Broeder Florent, Pieter Alfons Bijloos.Sint-Jacobusviering. Modern glas-in-loodraam.

 

1193    D’HAMERS, Maarten : Dit dorp  p. 97-98

            Inleiding bij het 3de nummer jrg. 36. Het Kemzeke nummer 900 jaar Kemzeke.

 

1194    DE BRUYNE, Jan :   900 jaar Kemzeke.   p. 99

 

1195    TIREZ, LUC : Kemzeke en Kluize.  p. 100-109

            Het verband tussen de oprichting van de parochie Kemzeke en de priorij de Kluize

1196    DE BRANT, Guy; HOFMAN, Edy :

            Stekene in de oude cartografiedeel 13 : Kemzeke doorheen de tijd in woord en beeld. p. 110-113

 

1197    AERTS, Dirk : Kemzeke eert Sint-Jakob.   p. 114-115

            De Sint-Jakobus verering in Kemzeke.

 

1198    BUYSE, John : Versneden verleden in Kemzeekse boekbanden.   p. 116-119

            Membra disjecta uit het archief van Kemzeke.

 

1199    VAN GOETHEM, Eddy; TIREZ, Luc :

            De Kluizenmolen en de Sint-Pietersabdij.   p. 120-124

            Een geschiedenis van de Kluizemolen in Kemzeke.

 

1200    BUYSE, John : Over het lot van de Kemzeekse vondelingen.   p. 125-127

            Over vier vondelingen uit Kemzeke.

 

1201    GOOSSENS, Robert : Matthieu Joseph Robert Ghislain de Moerman d’Harelbeke, Heer van Ledeghem en van Voorhoute, laatste hoogbaljuw van Land van Waas. p. 128-131

            Matthieu de Moerman d’Harelbeke ° 1752 † 1812.

 

1202    BUYSE, John : Ludovica de Moerman d’Harlebeke Weldoenster van de kerk van Kemzeke.  p. 132-134

 

1203    BRACKE, Dirk : Robin Hood in Kemzeke.   p. 135-136

            Een verhaal rond de Kemzeekse rovershoofdman Michel Raeman.

 

1204    GEERINCK, Patrik : In dienst van Napoleon.   p. 137-144

            De Kemzekenaren in de legers van Napoleon.

 

1205    GEERINCK, Patrik : Drama in Kemzeke.   p. 145

            Over de dood bij een schietincident van Jean François Bogaert 18 maanden oud.

 

1206    HEIRBAUT, Marie-Ange : Het oudste bidprentje van Kemzeke.   p. 146

            Het oudste Kemzeekse bidprentje in het euziearchief. Joannes Frans van Overloop, overleden in Kemzeke op 5 september 1830.

 

1207    DE BRANT, Luc : H. Jakobuskerk Kemzeke : Heropstanding van een dorpskerk.       p. 147-151

            De heropbouw van de parochiekerk na de instorting in 1845.

 

1208    VERDURMEN, Silvia : Het mysterie van ‘de jonge dochters’.   p. 152-155

            De Congregatie van de Jonge Dochters te Kemzeke 1866-1897.

 

1209    VAN DRIESSEN, Harry; MEERSCHAERT, Hilde:

            Landbouw en veeteelt te Kemzeke ten tijde van de landbouwtelling van 1895. p; 156-162

 

 

1210    BUYSE, John : Eregalerij Kemzeekse gesneuvelden WOI.   p. 163-164

            De 15 Belgische soldaten uit Kemzeke die gesneuveld zijn tijdens WOI.

 

1211    DE HOOGHE, Adolf : K.V.V. Klauwaerts Kemzeke 1928-2017.   p. 165-170

 

1212    BLANCKAERT, Jos : Kemzeke Fanfare Sinte Cecilia.   p. 171

            Een groepsfoto van de fanfare rond 1930.

 

1213    VAN BRUSSEL, Cyriel : Een Engels legevliegtuig stort neer te Kemzeke.  p. 172-173

            Een Wellington een Engels e bommenwerper stot neer in Kemzeke op 31 juli 1941.

 

1214    VAN KERCHOVE, Paul :

            Mijmeringen bij 1/13de van 900 jaar parochie Kemzeke : Herinneringen van Paul Van Kerchove, opgetekend door Robert Van Hooste.   p. 174-175

 

1215    VAN DUYSE, Johan : Kemzeke is zowaar heilige grond : Over Edgard de brave bandiet.   p. 176-181

            Edgard De Maere, 1923-2002. Humorist, sportdirecteur, koersorganisator en Kemzekenaar.

 

1216    PELLEMAN, Edwin : De verdwijning van 2781.   P. 182-183

            Over de fusies van 1977.

 

1217    BOGAERTS, Marc : Het Stropersbos, een bron van leven.  p. 184-186

 

1218    DE BRANT, Guy : Bibliografie van Kemzeke.   p. 187-190

 

1219    DE BRANT, Luc : KreuzenEuzie : Nieuwskrantje.   p. 96

            Kemzeeks weerbericht. Ereleden 2017. In memoriam: Marcella Sturm, Hefrem Van Hooste, Georgette Termonia. Volkskalender 2018. Schenkingen. Mysterie van Kemzeke. Fototentoonstelling.


 

Jaargang 37 (2018)

 

1220    DE BRUYNE, Jan : Let’s twist again.    p. 1

            Inleiding bij het 1ste  nummer jrg. 37

            Illustratie omslag d’Euzie; Hellestraat 150, door Boudewijn Dhondt

 

1221    DE WACHTER, Erald, HANEVEER, Jef : Twaalf generaties ‘Van der Cruyssen’ Een ‘dynastie’ van aard- en grondwerkers. (4-slot)   p. 2-5

 

1222    BUYSE, John : Kemzekenaars onder de kerktoren.   p. 6-7

            De familienamen in Kemzeke in 1480 en in 2012.

 

1223    HEIRBAUT, Marie-Ange :

            Bidprentjes uit het Euziearchief : de familie De Wree.  p. 8-10

            Joannes Adrianus De Wree, † 1847, Dominica, † 1847, Maria Catharina † 1885, Joanna, † 1885, Franciscus † 1836 & Felicitas † 1911.

 

1224    DE VLEESCHAUWER, Stephan : kerk Klein-Sinaai volledig gerestaureerd.  p. 11-12

            Laatste fase in het restauratiedossier, schilderwerken en afwerking, december 2017.

 

1225    DHONDT, Boudewijn : Een nieuw altaar en een nieuw glasraam voor de kerk van Kemzeke.   p.   13-14

            Glasraam van glazenier Wannes De Ryck.

 

1226    DE BRANT, Guy; HOFMAN, Edy :

            Stekene in de oude cartografiedeel 14   p. 15-19

            Duitse Militaire stafkaart WOI met de Hollandstellung.

 

1227    BUYSE, John : Stekene in de grote oorlog : De Duitsers te Stekene. deel 10.  p. 20-25

            De Stekense oorlogsgeschiedenis tijden Wereldoorlog I aan de hand van de dagboeken van Dr. Leon Van Haelst.

 

1228    BRACKE, Dirk : To be or not tob e relikwie, that is the question.   p. 26-27

            Over de relikwie van de apostel Jacobus.

 

1229    COUPÉ, Hildegard :

            Boekbespreking Lord Byron – Rockstar / Willem Persoon.   p. 28-29

 

1230    JACOBS, Paul;  VAN DEN BROECK, Mariette :

            Păă … wie was jouw grootvader?   p. 30

            De familiereconstructie van Stekene.

 

1231    DE BRANT, Luc; DHONDT, Boudewijn :

            Bij het overlijden van twee missionarissen.   p. 31

            Pater Jan-Frans De Weirdt en zuster Suzanne Vlaminck.

 

1232    DE BRANT, Luc : KreuzenEuzie : Nieuwskrantje.   p. 32

            Lezers schrijven. In memoriam: Annie Pluym, Georges Sturtewagen, Clement De Jonckheere. Erelid. Jan van Steenewandeling. Herman Heyselezing. Wordt verwacht.

           

1233    DE BRUYNE, Jan : Nee, niet alweer...    p. 33

            Inleiding bij het 2de nummer jrg. 37

 

1234    TIREZ, Luc : Joos De Wolf, pastoor in Kemzeke (1613-1619).   p. 34-39

            Uit de visitatieverslagen van bisschop Karel Maes.

 

1235    HEIRBAUT, Marie-Ange :

            Bidprentjes uit het Euziearchief : de familie Thuysbaert.   p. 40-41

 

1236    DE WILDT – VAN OVERMEIREN, Hermina Francisca :

            Frans De Bruyne, gelukzoeker uit het Land van Waas.   p. 42-45

Over de emigratie van Frans De Bruyne in 1910 naar de nieuw ontgonnen, polders in Noord-Nederland.

 

1237    DHONDT, Boudewijn : Tentoonstelling Stekene in oorlogstijd 1914-1918.   P. 46

            Tentoonstelling geopend op 25 maart 2018 in het Oud-Station Stekene.

 

1238    DE BRANT, Guy; HOFMAN, Edy :

            Stekene in de oude cartografiedeel 15   p. 47-49

            Duitse Militaire stafkaart WOI met de Hollandstellung kaart 2.

 

1239    D’HAMERS, Maarten :

            Het Mysterie van Kemzeke (1) : de feiten achter de fictie.   p. 50-55

            Het historische verhaal waarop het totaalspectakel is gebaseerd.

 

1240    BUYSE, John : Stekene in de grote oorlog : De Duitsers te Stekene. deel 11.  p. 56-62

            De Stekense oorlogsgeschiedenis tijden Wereldoorlog I aan de hand van de dagboeken van Dr. Leon Van Haelst.

 

1241    DE BRANT, Luc : KreuzenEuzie : Nieuwskrantje.   p. 63-64

            In Memoriam, Christiaan Van Vooren, Estella Vennes, André Beeckman, Alfons De Cock, Paula Ost, Denise Wittock, Jaak Van der Helst. Boekvoorstelling WOI, een kruispunt in het alledaagse leven. Onder de Toren. Fake news from Kemsiek. Wordt verwacht.

 

1242    DE BRUYNE, Jan : Wanneer komt er een herdenking van AVG?    p. 65

            Inleiding bij het 3de nummer jrg. 37

 

1243    VERDURMEN, Silvia : Het Mysterie van de Jonge Dochters: opgelost?   p. 66-70

            De Congregatie van de Jonge Dochters te Kemzeke 1866-1897. Deel 2.

 

1244    GEERINCK, Patrik :

            Gevallen voor het Vaderland : Henri Van der Steichel (1)   p.71-77

            Het verhaal van Henri Van der Steichel, kapitein in het Belgische leger gesneuveld op 21 oktober 1918 in Adegem.

 

1245    DE BRANT, Guy; HOFMAN, Edy :

            Stekene in de oude cartografiedeel 16   p. 78-80

            Duitse Militaire stafkaart WOI met de Hollandstellung kaart 3.

 

1246    Het kaart- en prijzijboek van Stekene 1668-1674.

 

1247    D’HAMERS, Maarten :

            Het Mysterie van Kemzeke (2) : de feiten achter de fictie.   p. 84-88

            Het historische verhaal waarop het totaalspectakel is gebaseerd.

 

1248    DE BRANT, Guy : ‘Gepantserde Vleugels’ Tentoonstelling in Warschau.   p. 89

 

1249    BUYSE, John : Stekene in de grote oorlog : De Duitsers te Stekene. deel 12.  p. 90-95

            De Stekense oorlogsgeschiedenis tijden Wereldoorlog I aan de hand van de dagboeken van Dr. Leon Van Haelst.

 

1250    DE BRANT, Luc : KreuzenEuzie : Nieuwskrantje.   p. 96

            In memoriam: Valère Van der Linden, Rosine De Wulf, Jeannina Dziatkowiak, Godelieve Geeraert.  Afscheid pastoor Luc Mertens. De Dodendraad leeft. Tentoonstelling: Weerbaar Waasland. Viering 100 later. Weduwe gezocht.

 

1251    DE BRUYNE, Jan : Overschrijden, respecteren, afschaffen, invoeren,    p. 97

            Inleiding bij het 4de nummer jrg. 37

 

1252    MASSE, Arthur : Fons Noens en zijn ezel.   p. 98

 

1253    HEIRBAUT, Marie-Ange :

            Bidprentjes uit het Euziearchief :Sophia Catharina Greseels.   p. 99-100

            Sophia Greseels geboren in Stekene 1799 en er overleden 1832.

 

1254    GEERINCK, Patrik :

            Gevallen voor het Vaderland : Henri Van der Steichel (2) p.101-108

            Het verhaal van Henri Van der Steichel, kapitein in het Belgische leger gesneuveld op 21 oktober 1918 in Adegem.

 

1255    DE BRANT, Guy; HOFMAN, Edy :

            Stekene in de oude cartografiedeel 17   p. 109-111

            Duitse Militaire stafkaart WOI met de Hollandstellung kaart 4.

 

1256    DE MEURICHY, Johan : Stekene 100 jaar geleden en nu.   p. 112-116

 

1257    BUYSE, John : Stekene in de grote oorlog : een grensgeval. deel 13.  p. 117-122

            De Stekense oorlogsgeschiedenis tijden Wereldoorlog I aan de hand van de dagboeken van Dr. Leon Van Haelst.

 

1258    DE BRANT, Guy : De Dodendraad leeft.   p. 123

            In oktober 2018 werden langsheen de Nederlands-Belgische grens witte krokussen geplant. Voor Stekene door de scholen van Koewacht en de Hellestraat.

 

1259    DHONDT, Boudewijn : DeStekense Gallo-Romeinse waterput.   p. 124-125

            Het plaatsen van een Romeinse waterput in de brandweerkazerne van Stekene.

 

1260    GOOSSENS, Robert : Gazet van Stekene.   p. 126

            Uittreksels uit de Gazet van Stekene van januari 1919.

1261    DE BRANT, Luc : KreuzenEuzie : Nieuwskrantje.   p. 127-128

            In memoriam Wilfried van Duyse. Ereleden 2018. Paardenzegen.Volkskalender 2019. Schenkingen. Nieuwe pastoor. Kemzeke gezinsrepertorium. Doodendraad. Wordt verwacht.

 


 

Jaargang 38 (2019)

 

1262    DE BRUYNE, Jan : Nobel, helder.    p. 1

            Inleiding bij het 1ste  nummer jrg. 38

            Illustratie omslag d’Euzie; Potaardestraat 31, door Boudewijn Dhondt

 

1263    DE BRANT, Guy : In Memoriam Albert Van Goethem.   p. 2

 

1264    DHONDT, Boudewijn : Bij het afscheid van pastoor Luc Mertens.   p. 3-4

            Luc Mertens, pastoor van de H. Kruisparochie in Stekene van 2013 tot 30 september 2018.

 

1265    DE BRANT, Guy : Poolse militairen en de bevrijding van Stekene- Kemzeke.  p. 5-12

            De bevrijding van Stekene op 14 september 1944 met aandacht voor de Poolse gesneuvelden. Gwiazda Francizek, Jozef Holdenmajer, Kazimierz Ubych, Modest Kieliszek, Antoni Richtarz, Jozef Sadowski, Michat Szulak en Wladyslaw Wincior.

 

1266    DE BRANT, Guy :

            Bidprentjes uit het Euziearchief : De familie Snyers-Van Roy.   p. 13-15

 

1267    DE BRANT, Guy; HOFMAN, Edy :

            Stekene in de oude cartografiedeel 18

            Het Waasland solo op de kaart.    p.16-19

            De zakatlas met de kaart van het Waasland van Zacharius Heys circa 1566.

 

1268    BUYSE, John : Stekene in de grote oorlog : een grensgeval. deel 14.  p. 20-26

            De Stekense oorlogsgeschiedenis tijden Wereldoorlog I aan de hand van de dagboeken van Dr. Leon Van Haelst.

 

1269    MASSE, Arthur : Accordeon.    p. 27-29

            Herinneringen over een accordeon als geschenk.

 

1270    GOOSSENS, Robert : Gazet van Stekene.   p. 30

            Uittreksels uit de Gazet van Stekene van 1901.

 

1271    BUYSE, John : Boekbespreking : Oorlogsstudenten.   p. 21

            Joris van Parys, Oorlogstudenten. Brieven en dagboeken uit Gent tijdens de Eerste Wereldoorlog.

 

1272    DE BRANT, Luc : KreuzenEuzie : Nieuwskrantje.   p.32

            In memoriam Albert van Hoeij, Albert Merckx. Jan van Steene wandeling. Kerkhaan H. Kruiskerk. Herman Heyselezing. E.H. Verhaeghen.

 

1273    DE BRUYNE, Jan : Traagzaam.    p. 33

            Inleiding bij het 2de   nummer jrg. 38

 

1274    DE BRANT, Guy :

            Poolse militairen en de bevrijding van Stekene- Kemzeke.  p. 34-41

            De Poolse militairen die in Stekene en Kemzeke gehuwd zijn. Piotr Danieluk, Jerzy Ibsz, Artur Karolczak, Gerard pawel Karpiel, Wladyslaw Laszczyk, Jan Medza, Jozef Migdal, Pawel Pawlikowski, Tadeusz Podolski, Zbigniew Rosinski, Joseph Sielaff, Gebhard Wowra en Pawel Zielinski.

 

1275    VAN PARYS, Joris :

            Zwarte Liza : Een engeltjesmaakster in Stekene (1918-1921).   p.42-43

            Elise Rombaut alias Zwarte Liza uitvoerster van clandestiene abortussen in de grensstreek van Stekene.

 

1276    DE BRANT, Guy : De ontwijding van de kerk van Belgisch Koewacht : Overbrenging van de relikwiën van de H.H. Philippus en Jacobus.   p. 44-46

            Op 14 april 2019 werd de kerk van Koewacht Moerbeke ontwijd.

 

1277    GEERINCK, Patrik : Opening tentoonstelling 13 april 2019 : Poolse bevrijders herdacht.  p. 47-48

 

1278    DRUMONT, Steven : Broederschool Stekene herdenkt WOI.   p. 49-53

            De activiteiten van de broederschool rond WO I tijdens de schooljaren 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.

 

1279    HEIRBAUT, Marie-Ange : Bidprentjes uit het Euziearchief :Johanna-Catharina Rollier & Dominicus Persoon.   p. 54-55

            Joanna Catharina Rollier ° Stekene 11 mei 1792 † Stekene 19 december 1857. Dominicus Persoon, °Stekene 11 juni 1826 en † Sint-Pauwels 6 april 1860.

 

1280    VAN DRIESSEN, Rien, VAN DRIESSEN-MEERSSCHAERT, Harry en Hilde : In de voetsporen van een Kemzeekse jager te voet 1913-1919 (1).  p. 56-59

            Een soldaat uit WOI; Alfred Van Driessen.

 

1281    DULLAERT, Freddy : Relaas van een speurtocht.  p. 60-61

            De zoektocht naar Raphaël Seghers uitgeweken naar Amerika.

 

1282    DE BRANT, Luc :

            Torenspits H. Kruiskerk : kerkhaan, torenkogel en jaardicht.   p. 62-63.

            Het plaatsen van torenkogel 4 februari 2019.

 

1283    DE BRANT, Luc : KreuzenEuzie : Nieuwskrantje.   p.64

            In memoriam, Annie Verlaet, Hugo Van Himste. Secleers. De meiboom. Kunst en Kitsch. Caertbouck van Steeckenen. De Dodendraad leeft.

 

1284    DE BRUYNE, Jan : We hadden het bijna vl…  p. 65

            Inleiding bij het 3de  nummer jrg. 38

 

1285    DE BRANT, Guy; KLEY-SMET, Monika : Stekene eert zijn bevrijders : Fotoalbum van de Poolse herdenkingen na 14 september 1944.   p. 66-73

            Fotoreportage over de herdenkingen in Stekene van april 1945 tot september 2014.

 

1286    DE BRANT, Guy: Poolse militairen en de bevrijding van Stekene en Kemzeke.  p. 74

            Franciszek Motyka.

 

1287    VAN DRIESSEN, Rien, VAN DRIESSEN-MEERSSCHAERT, Harry en Hilde : In de voetsporen van een Kemzeekse jager te voet 1913-1919 (2).  p. 75-78

            Een soldaat uit WOI; Alfred Van Driessen.

 

1288    DE BRANT, Guy; HOFMAN, Edy :            Stekene in de oude cartografiedeel 19

            Het Waasland solo op de kaart.    p. 79-83

            De kaart van het Waasland in de Flandria Illustrata en Verheerlijkt Vlaandre van Sanderus.

 

1289    DHONDT, Boudewijn : Paaiplezier.   p. 84

            Een dichtbundel van Willem Persoon bij zijn 75 jarige verjaardag.

 

1290    MASSE, Arthur : Weerbericht.   P. 85-86

            Over het gevaar van een onweer en het tragische overlijden tijdens een onweer van Henricus en Walther Merckx op 21 juli 1944.

 

1291    GOOSSENS, Robert : Gazet van Stekene.   p. 87

            Uittreksels uit de Gazet van Stekene van 1909.

 

1292    VAN HIMSTE, Hugo : Een van die mooie dagen.   p. 88

            Hugo Van Himst over het plezier van het vissen.

 

1293    VAN DUYSE, Johan : 100 jaar geleden besliste het verdrag van Versailles over Stekene.   p. 89-91

            Een bedenking van Johan Van Duyse naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek ‘1919 een jaar van (on)vrede.

 

1294    DHONDT, Boudewijn : KSA-Stekene – Rodenbachbond (1955-1960).  p. 92-95

            KSA in Stekene, geen lang leven.

 

1295    DE BRANT, Luc : KreuzenEuzie : Nieuwskrantje.   p.96

            Klooster Kemzeke, Raadsel, Vrede onder ons 1895, Schenking Edmond Verschraeghe, Errata, Wordt verwacht.

 

1296    DE BRUYNE, Jan : Suske Wiet.  p. 97

            Inleiding bij het 4de  nummer jrg. 38

 

1297    GOOSSENS, Robert : Brandramp te Stekene op 19 september 1875.  p. 98-100

            Vuurwerk veroorzaakt een zware brand in 1875.

 

1298    DE BRANT, Guy : Koewacht bevrijd.  p.  101-106

            Het verhaal over de bevrijding van Koewacht tussen 4 september en 21 september 1944.

 

1299    DE BRANT, Guy :

            Zeeuws-Vlaanderen herdenkt de bevrijding nu 75 jaar geleden.  p. 107

 

1300    GEERINCK, Christiana :

            Onze buurt in Stekene tijdens de oorlogsjaren 1940-’45.  p. 108-109

            Een verhaal over de gebeurtenissen in de huidige Polenlaan tijdens WO II.

1301    GEERINCK, Patrik : Tussen hoop en hersenletsel : Boekvoorstelling.  p. 110

 

1302    DE BRANT, Guy; HOFMAN, Edy :            Het Waasland in het kaartboek van Blaeu : Stekene in de oude cartografie – deel 20  p. 111-115

            Kaerte van de Vier Ambachten en Flandria et Zeelandia Comitatus.

 

1303    VAN DRIESSEN, Rien, VAN DRIESSEN-MEERSSCHAERT, Harry en Hilde : In de voetsporen van een Kemzeekse jager te voet 1913-1919 (deel 3).  p. 116-122

            Een soldaat uit WOI; Alfred Van Driessen.

 

1304    BUYSE, John : Stekene in de grote oorlog : een grensgeval. deel 15.  p. 123-125

            De Stekense oorlogsgeschiedenis tijden Wereldoorlog I aan de hand van de dagboeken van Dr. Leon Van Haelst.

 

1305    DHONDT, Boudewijn : De VOS-vlag.   p. 126

            De vlag van de Vlaamse  Oud-Strijdersbond (VOS) die later omgeborduurd werd naar de vlag van de Nationale Strijdersbond (NSB). Deze vlag werd door de familie Schelfhout aan de heemkundige kring d’Euzie geschonken.

 

1306    DE BRANT, Luc : KreuzenEuzie : Nieuwskrantje.   p.127-128

            In memoriam, Lutgart Van Loo, Cyriel Merckx, Emelda De Decker en André Moortgat. Ereleden 2019. 50 jaar Reintje Vos. Volkskalender 2020. Schenkingen. Gezinsrepertorium Kemzeke. Aanvulling KSA. www.deuzie.be. Kemzeke. Jublieum Ruysscheveldekoor.

Jaargang 39 (2020)

 

1307    DE BRUYNE, Jan : Vivaldi.    p. 1

            Inleiding bij het 1ste  nummer jrg. 39

            Illustratie omslag d’Euzie; Sint-Jansteenstraat 12 door Boudewijn Dhondt.

 

1308    WYDOOGHE, Fred : Van ‘parochiaal mannenkoor’ tot ’50 jaar gemengd Nobelkoor’ Kemzeke   p. 2-5

            Een historisch overzicht van het Nobelkoor.

 

1309    PERSOON, Willem : Nooit meer typen.   p. 6-8

            Een overzicht van de technische evolutie op de redactie bij de Gazet Van Antwerpen tussen 1974 en 1997.

 

1310    DE BRANT, Guy : Cultuurprijs 2019.   p. 9

            Uitreiking van de cultuurprijs Stekene aan het evenement “Stekene in den Grooten Oorlog”. Een project van de harmonie “De Ware Vrienden” en het “Ruysscheveldekoor”.

 

1311    VAN DRIESSEN, Rien, VAN DRIESSEN-MEERSSCHAERT, Harry en Hilde : In de voetsporen van een Kemzeekse jager te voet 1913-1919 (deel 4).  p. 10-13

            Een soldaat uit WOI; Alfred Van Driessen.

 

1312    VERVAET, Roger : Koewacht’s Schuurken.   p. 14

            Een In Memoriam voor André Moortgat.

 

1313    DE BRANT, Guy; HOFMAN, Edy :           

            Stekene in de oude cartografie : deel 21    p. 15-19

            Flandriae Partes Duae - Blaeu .

 

1314    THIRON, Jackie : Archeologisch onderzoek in de Kiekenhaag.  p. 20-23

            Over de archeologische opgravingen in een verkaveling in 2018.

 

1315    BUYSE, John : Stekene in de grote oorlog : een grensgeval. deel 16.  p. 24-27

            De Stekense oorlogsgeschiedenis tijden Wereldoorlog I aan de hand van de dagboeken van Dr. Leon Van Haelst.

 

1316    DE BRANT, Luc : Ferket.   p. 28

            Het parenteel Ferket in het Waasland.

 

1317    HEIRBAUT, Marie-Ange :   Bidprentjes uit het Euziearchief : Het gezin Antonius Judocus De Vogelaer – Joanna Maria Truyman.   p. 29-30

 

1318    DE BRUYNE, Jan : Beestige taalkronkels op Herman Heyselezing.   p. 31

            De Herman Heyselezing met als gastspreker Carine Caljon.

 

1319    DE BRANT, Luc : KreuzenEuzie : Nieuwskrantje.   p.32

            In Memoriam, Marcel Ryssen, Prosper Smet, Honoré D’hooge. Erfgoeddag “Stekene op pellicule”. Jan Van Steenewandeling 2020. Tentoonstelling Reintje Vos 2020.

 

1320    DE BRUYNE, Jan : Paprika’s zijn paprika’s.    p. 33

            Inleiding bij het 2de  nummer jrg. 39

 

1321    GEERINCK, Patrik : Soldaten van Napoleon uit Stekene (1).   p. 34-38

            Dienstplichtige soldaten uit Stekene.

 

1322    DE PUYSSELAER, Luc : Van alle markten thuis.   p. 39-40

            De belevenissen van een boswachter in de bossen van de Polken.

 

1323    DHONDT, Boudewijn : Feest in 1905.   p. 40

            Feestelijkheden in Stekene voor de 75 jarige Belgische onafhankelijkheid.

 

1324    BUYSE, John : Brief uit Amerika van een Stelkense landverhuizer (1848).   p. 41-45

            Brief van Pieter Lauwers aan Pieter Puylaert.

 

1325    DE BRANT, Guy; HOFMAN, Edy :           

            Stekene in de oude cartografie : deel 22    p. 46-51

            Flandriae Partes Duae – familie Janssonius.

 

1326    TIREZ, Luc : Bij de kaart van Rijks-Vlaanderen.   p. 52

            Veroekschrif t van Wase geestelijken aan Koning Rudolf I op 4 juni 1287.

 

1327    VAN DRIESSEN, Rien, VAN DRIESSEN-MEERSSCHAERT, Harry en Hilde : In de voetsporen van een Kemzeekse jager te voet 1913-1919 (deel 5).  p. 53-56

            Een soldaat uit WOI; Alfred Van Driessen.

 

1328    DHONDT, Boudewijn : Op zoek naar Joris van Pottelberge.   p. 57-61

Joris Van Pottelberge piloot in een jachteskader. Neergestort op 9 januari 1931. Begraven in Klein-Sinaai.

 

1329    GOOSSENS, Robert : Gazet van Stekene.   p. 62

            Jaar 1900.

 

1330    DE BRANT, Guy : Een Indische sabel, opgedolven in Stekene.   p. 63

            Een schenking van Franki Vaerewijck aan de heemkundige kring d’Euzie.

 

1331    DE BRANT, Luc : KreuzenEuzie : Nieuwskrantje.   p.64

            In Memoriam, Frans De Plucker, Gilbert Van de Voorde, Frans Windhey, Simonne Verhaeven en Achiel De Boever. Chauffeur. Meerdonk. Twistkapelletjes. Wordt verwacht. 

 

1332    DE BRUYNE, Jan : Volgende keer niet meer.    p. 65

            Inleiding bij het 3de  nummer jrg. 39      

 

1333    MASSE, Arthur: Over poetsen bakken en een goede raad.   p. 66-68

            Over het ontploffen van een ‘huisken’.

            Illustratie door Boudewijn Dhondt.

 

1334    DHONDT, Boudewijn: Uit de oude doos… p. 69

            Een artikeltje uit de Boerin van december 1945. Over toilet hygiene.

1335    Laekeman, Gert: Van hoogzaal naar begane grond: Orgels in de Heilig Kruiskerk.   p. 70

           

1336    De Brant, Luc: Yserhand – Ijzerhandstraat (Toponymie Stekene).   p. 71-72

 

1337    De Brant, Guy: Poolse militairen en de bevrijding van Stekene en kemzeke.   p. 73-75

Over Francizek Jakubowicz, een soldaat van de Poolse pantserdivisie , 10de regiment Dragonders, die trouwt met Hilda Boon, een meisje uit Kemzeke.

Over de oorsprong van eet Pools kruis in Axel.

 

1338    GOOSSENS, Robert : Gazet van Stekene.   p. 76

            Uittreksels uit jaargang 1920.   

 

1339    DE BRANT, Guy; HOFMAN, Edy :           

            Stekene in de oude cartografie : deel 23    p. 77-83

            Claes Janszoon Visscher 1587-1652.

 

1340    VAN DRIESSEN, Rien, VAN DRIESSEN-MEERSSCHAERT, Harry en Hilde : In de voetsporen van een Kemzeekse jager te voet 1913-1919 (deel 6).  p. 84-88

            Een soldaat uit WOI; Alfred Van Driessen.

 

1341    GEERINCK, Patrik: Soldaten van Napoleon uit Stekene (2).   p. 89-92

            Borglioen Franciscus tot Brys Josephus.

 

1342    D’ HOOGE, Frans: Wat gebeurt er in ‘Het Zuiden’?   p. 93-95

            Dr. P.C. Paardekooper in 1969 een spreekverbod in Stekene en ook in Koewacht.

 

1343    DE BRANT, Luc : KreuzenEuzie : Nieuwskrantje.   p.96

            In Memoriam, Rita De Beleyr, Patricia Rogiers. De tijd staat niet stil. Zorro.

 

1344    DE BRUYNE, Jan : Om niet snel te vergeten.    p. 97

            Inleiding bij het 4de  nummer jrg. 39      

 

1345    MASSE, Arthur : Tuur den Dweil.  p. 98-100

            Over Arthur Haeck, rondtrekkende verkoper † 1957.

 

1346    GEERINCK, Patrik : Soldaten van Napoleon uit Stekene (3).   p. 101-104

            Bussens Jacobus tot Daneel Joannes.

 

1347    Hofman, Edy : Euzie’s op de cover.   p. 105-106

            Voorstelling van de tentoonsteling in het Station 2020.

 

1348    DE BRANT, Guy; HOFMAN, Edy :           

            Stekene in de oude cartografie : deel 24    p.107-112

            De Visscher kaart(en) van het Waasland en de vier Ambachten.

 

1349    VAN DRIESSEN, Rien, VAN DRIESSEN-MEERSSCHAERT, Harry en Hilde : In de voetsporen van een Kemzeekse jager te voet 1913-1919 (deel 7).  p. 113-116

            Een soldaat uit WOI; Alfred Van Driessen.

 

 

1350    BATENS, Marijke; DE BOCK, Kristof ; Symoens, Annette :

            100 jaar KVLV-FERM  Stekene1920-2020.   p. 117-120

 

1351    GOOSSENS, Robert : Gazet van Stekene.   p. 121

            Uittreksels uit jaargang 1926.   

 

1352    TIREZ, Luc : Herbergen in Stekene (1)  p. 122-126

            De Sterre.

 

1353    DE BRANT, Luc : KreuzenEuzie : Nieuwskrantje.   p.127-128

In memoriam, Guido Heirman, Greet Dhollander, Lutgarde vab Driessche. Ereleden 2020. 150 jaar Tuimelaar. Volkskalender 2021. Schenkingen 2020. Aanvulling Yzerhand. H. Kruiskerk. Begraafplaatsen. Eresaluut.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Buitengewone Uitgaven

 

 

10001    UITGAVE nr.1 (1984)

              Kunstschatten van de Stekense schuttersgilden. Catalogus

              HEYSE, Herman: Inleiding  p.1-2

 

10002    UITGAVE nr.1 (1984)

              Kunstschatten van de Stekense schuttersgilden

              De schuttersgilde  p.3-6

              Kort historisch overzicht over het ontstaan van de schuttersgilden.

 

10003    UITGAVE nr.1 (1984)

              Kunstschatten van de Stekense schuttersgilden

              Schelfout, Jozef: Handboogschieten in onze gemeente  p.9-10

 

10004    UITGAVE nr.1 (1984)

              Kunstschatten van de Stekense schuttersgilden

              Voorwerpen in verband met liggende wip  p.11 (catalogus)

 

10005    UITGAVE nr.1 (1984)

              Kunstschatten van de Stekense schuttersgilden

              DULLAERT, Luc: De balboog  p.12-13

                       

10006    UITGAVE nr.1 (1984)

              Kunstschatten van de Stekense schuttersgilden

              Voorwerpen in verband met de balboog  p.15 (catalogus)

 

10007    UITGAVE nr.1 (1984)

              Kunstschatten van de Stekense schuttersgilden

              De Koninklijke Handboogmaatschappij "Sint-Sebastiaansgilde van Kemzeke" (Staande wip)  p.16

 

10008    UITGAVE nr.1 (1984)

              Kunstschatten van de Stekense schuttersgilden

              Voorwerpen in verband met de "Sint-Sebastiaansgilde van Kemzeke"  p.16-18 (catalogus)

 

10009    UITGAVE nr.1 (1984)

              Kunstschatten van de Stekense schuttersgilden

              De Koninklijke gilde "Sint-Sebastiaen, De Eendracht van Stekene" (Staande wip)  p.20

 

10010    UITGAVE nr.1 (1984)

              Kunstschatten van de Stekense schuttersgilden

              Voorwerpen in verband met "Sint-Sebastiaen, De Eendracht van Stekene"  p.21-25 (catalogus)

 

10011    UITGAVE nr.1 (1984)

              Kunstschatten van de Stekense schuttersgilden

              Altaren toegewijd aan de patroon van de schutters  p.26-28

 

10012    UITGAVE nr.1 (1984)

              Kunstschatten van de Stekense schuttersgilden

              Dewulf, Ivo: De gilde van de voetboog "Sint-Jorisgilde"  p.29

 

 

10013    UITGAVE nr.1 (1984)

              Kunstschatten van de Stekense schuttersgilden

              Voorwerpen in verband met Sint-Jorisgilde en Varia  p.32-33

 

10014    UITGAVE nr.1 (1984)

              Kunstschatten van de Stekense schuttersgilden

              Hartelijk dank  p.34

 

10015    UITGAVE nr.2 (1986)

              "Stekense Euzies" Teken- foto- diawedstrijd (catalogus)

 

10016    UITGAVE nr.3 (1986)

              Reinaertboeken in de collectie Nonneman en in Stekense boekenkasten

              Heyse, Arnoud: L.S.  p.1

 

10017    UITGAVE nr.3 (1986)

              Reinaertboeken in de collectie Nonneman en in Stekense boekenkasten

              Van Daele, Rik: Een unieke verzameling  p.2

 

10018    UITGAVE nr.3 (1986)

              Reinaertboeken in de collectie Nonneman en in Stekense boekenkasten

              Reinaert en Stekene  p.3

 

10019    UITGAVE nr.3 (1986)

              Reinaertboeken in de collectie Nonneman en in Stekense boekenkasten

              Heyse, Herman: Maurice Nonneman en Stekene  p.4-7

 

10020    UITGAVE nr.3 (1986)

              Reinaertboeken in de collectie Nonneman en in Stekense boekenkasten

              Buyse, John: De Nonnemancollectie  p.8-9

 

10021    UITGAVE nr.3 (1986)

              Reinaertboeken in de collectie Nonneman en in Stekense boekenkasten

              Vele Bouke  p.11-44 (catalogus)

 

10022    UITGAVE nr.4 (1987)

              Kunstschatten van de H.Kruiskerk  (catalogus)

 

10023    UITGAVE nr.5 (1988)

              Oude sier- en gebruiksvoorwerpen in Stekens bezit  (catalogus)

 

10024    UITGAVE nr.6 (1994)

              DE BRANT, Guy: Index op de publikaties van de heemkundige kring d'Euzie 1982-1993, jaargangen 1-12   p.1-48

              Auteursindex   p.39-40

              Trefwoordenindex   p.41-48

 

10025    UITGAVE nr.7 (1995)

              BUYSE, John: "Stekene tijdens het beleg van Hulst Anno 1645"

              Catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van de

              350e verjaring van het beleg. 2 sept. tot 15 okt. '95

 

10026    UITGAVE nr.8 (1996)

              DE BRANT, Guy: "Over en door Stekene"

              Catalogus van de tentoonstelling van 6 jan. tot 25 feb. 1996

 

10027    UITGAVE nr 9 (2012)

              DHONDT, Boudewijn: Het Stekens dialect.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Soms zenden we een brief met nieuws over de kring of  andere zinvolle activiteiten.

Privacyverklaring Heemkundige Kring d' Euzie

Nieuwsbrief:  Lees hier Oude brieven

Vul je emailadres in
om onze nieuwsbrief te ontvangen!
AanmeldenAfmelden
Powered by YourMailinglistProvider.com

 

Google
 

                                                                             

www.deuzie.be © <lucdebrant@deuzie.be>