KreuzenEUZIE
Blijf op de hoogte van wat reilt en zeilt in Stekene. 
 21 januari 2024
  Spotten en gekken maakt geen blauwe plekken.
 
Herman Heyse-lezing

Zaterdag 17 februari 2024 organiseert de Heemkundige kring d'Euzie en het Reinaartgenootschap de 30 ste Herman Heyselezing. Aanvang 20 uur.
Gildenhuis Dorpsstraat 42 Stekene

omwille van de grote belangstelling is de uitvoering verplaatst

naar OC GILDENHUIS Dorpsstraat 42 te Stekene

 

marktzanger Patrick Clabau  (waar)dichter Jan Van Dooren

en

(straat)muzikant Koen De Cock

 

 

 brengenPieter De Windt,
een waardichter gezwind.

Het verhaal over de drukker van de eerste Gazet van Stekene, met marktliedjes en gedichten die alles toelichten.


De toegang is gratis, mits vooraf inschrijven verplicht. Via het emailadres:
"'inschrijvingen@deuzie.be"'
of per telefonn: 037799723
info

Tijdschrift d'Euzie dec 2023


Voorwoord - Zoek het verband
Jan De Bruyne

De gemeenteraadsverkiezingen van 1938 in Stekene
Johan Van Duyse

De dodenmars - Een stadslegende?
Luc De Brant

Waarheid en Verdichtsel over de ‘Redster van Stekene' (deel 2)
John Buyse

Stekene in de oude cartografie (30)
Cartograaf Eugène-Henri Fricx (1644-1730)
Guy De Brant en Edy Hofman

In de voetsporen van een Kemzeekse Jager te Voet 1913-1919 - deel 14 Rien Van Driessen, Harry en Hilde Van Driessen-Meersschaert

Het blijft in de familie
Willem Persoon


Voorschriften Vlaamsche beleefdheid: uitgaaf voor meisjes – deel 1
Christine De Paepe


KreuzenEuzie

Luc De Brant

SLAAF of SLAVIN

Vanwaar zou het woord slaaf afkomstig zijn?

Mensenhandel was niet verboden in het middeleeuws Europa, maar wie een slaaf koopt, en die slaaf bekeerde zich tot het christendom, werd de slaaf bevrijdt van slavernij. De grote slavenmarkt van Verdun, werd bevoorraad door Vikingen, Arabieren, joden en christenen met mensen afkomstig van de Slavische volkeren. Die leefden toen nog als heidenen. De sultans en hun onderdanen, konden die wel gebruiken. Zo had de sultan van Cordoba 3000 jongens en meisjes in zijn harem met blonde haren en blauwe ogen. Toen ook de heidense volkeren bekeerd waren, droogde de slavenmarkt op. Dat blijkt ook uit een emotionele oproep van de Bisschop van Praag, om niet terug te keren naar het heidendom, want slavenhandelaars staan klaar om hen terug naar de slavenmarkt te voeren.

Na de reformatie, werden de Katholieke wetten en decreten over boord gegooid, en kon de slavenhandel pas echt goed beginnen. De V.O.C. kon er wat mee bijverdienen.
In Spanje en Portugal werden Jezuïeten uit het land verbannen omwille van hun verzet tegen de slavenhandel in Zuid-Amerika.

Als Sinterklaas een knecht had, die Zwarte Piet heet, was dit in het slechtste geval een slaaf die vrij gekocht was. Vrijkoop van slaven bestaat in de Katholieke kerk reeds in de 12 de eeuw en bestaat vandaag nog steeds.
Tot 1900 heersten de piratenschepen in de Middellandse zee, waarbij de menselijke buit als slaven werden verkocht op markten die tot WO2 bleven bestaan in de Oriënt. De feestdag van de vrijkoop der slaven is 24 september.
Terwijl de VN zich druk maakt over de knecht van Sinterklaas, blijft ze stekeblind voor de mensenhandel, smokkelaars, en slavendrijvers die niets in de weg gelegd worden en dit in alle werelddelen.

Tot slot, zouden we het woord 'slaaf' nog mogen gebruiken, of moeten we het aanzien als een eretitel, zoals geus of brigand maar dan voor de Slavische volkeren?

Bron: De cultuur van de Middeleeuws Europa
Jacques Le Goff. blz 189Feestdag Vrijkoop van Slaven


De barbarijse zeerovers en hun christenslaven.

Een koopje voor 10 dollar anno 2014.Luc De Brant


 


Verwacht te Stekene

 28-1-2024 H.Kruiskerk Nieuwjaarsconcert.


4-2-2024 Lichtmswandeling in het vossenhol.

14-2-2024 Aswoensdag

17-02 Herman Heyselezing
 


Aanbevolen

 

   60 heemkundige artikels uit het land van Dendermonde.

Wie wil kan er eens het verken uithangen. Je hoeft daarvoor niet naar de Verkensstraat.

 


 

 

 Tentoonstelling

Affiche

 

 


Onze tentoonstelling is gratis toegankelijk   iedere zondag van 10u tot 12u, en iedere donderdag van 13.30u tot 16.30u., behalve op de feestdagen.

 

Spoorwegwegel 1, 9100 Stekene

 


redactie: Luc De Brant

  www.deuzie.be <"lucdebrant@deuzie.be">