KreuzenEUZIE
Blijf op de hoogte van wat reilt en zeilt in Stekene. 
30 maart 2023
Geef de stoeffer een brood, de klager heeft geen nood.
 
Inhoud Tijdchrift maart

 Hierbij de inhoud in het eerste nummer van 2023


Voorwoord - Het verhaal van Stekene
Jan De Bruyne


Fiches van enkele Stekenaren uit concentratiekamp Buchenwald (2)
Hugo De Looze


Historisch Stekene: van een plakboek tot een tentoonstelling
Edy Hofman


In de voetsporen van een Kemzeekse Jager te Voet 1913-1919 - deel 12
Rien Van Driessen, Harry en Hilde Van Driessen-Meersschaert


Stekene in de oude cartografie (29)
Cartograaf Frederik De Wit 1630-1706
Guy De Brant en Edy Hofman


De Roose
Luc Tirez


Eresaluut aan de Stekense boeren
John Buyse


Snoek stroppen in de Stekense Vaart (jeugdherinnering 1952-1957)
Francis Goossens


Gazet van Stekene anno 1899
Robert Goossens


Soldaten van Napoleon uit Stekene (7)
Patrik Geerinck


Bidprentjes uit het Euziearchief - Colette Martens
Guy De Brant

KreuzenEuzie ....

 

Voor de gedrukte versie van het tijdschrift betalen de inwoners van Stekene 19 €.
Wie buiten Stekene woont, krijgt het tijdschrift per post en betaalt  25 €.
Ereleden betalen minstens 35 €.
Wie lid is kan bovendien ons tijdschrift gratis digitaal raadplegen.
Wie d’Euzie enkel digitaal wil lezen, waar ook ter wereld, betaalt slechts 19 € per
jaar.
Voor de link naar de digitale versie dient wel een simpele aanvraag per e-mail
verstuurd te worden naar lucdebrant@deuzie.be
.

Zie hiervoor in ; INFO

 

Nieuw op www.deuzie.be


PARENTEEL

Wij ontvangen heel veel dank en bewondering van vele vorsers die zoeken en blijven zoeken in de website van de kring.  www.deuzie.be wordt door velen bezocht en gewaardeerd in gans Vlaanderen en omstreken. Sommigen eren ons door hun resultaten van hun onderzoek aan ons aan te bieden om ze een mooie plaatst te geven op dezelde website. Waarvoor onze dank. Honderden bladzijden, die we nooit zouden kunnen afdrukken, staan ter beschikking van vele andere bezoekers. Een moderne vorm van verstuiving.

Met dank aan:

Jos Van Hoye, Dyon Le Mont.

René van Winsen

 

Onlangs werden volgende parentelen geplaatst of vernieuwd.

De Caluwe

Van Hoye

Secleers

 

www.deuzie.be/genealogieFacebook d'Euzie


Hendrik De Coster

Geboren omstreeks 1550 in Brussel, auteur van twee boeken, als historicus en muzikant. Pastoor in Lokeren, Bergen op Zoom, Antwerpen, kannunik in Brussel, protonotarius apostolica (pauselijke gunsteling) en waarnemer op het Aartsbischoppelijk Concilie van Mechelen 1607, duiveluitdrijver, voor de vrienden Henri Costerius.

Hendrik De Coster, werd zowel door Pastoor Annaert in "Stekene en zijne kerk" 1898 als op onze eigen website  aangehaald in verband met enkele wolven  die onze streken onveilig maakten.

Het verbaasde mij dan ook ten zeerste De Coster terug te vinden in een studie over Mathijs van Hove, Aartsbisschop van Mechelen. Eerst als bemiddelaar, daarna als tegenstander. De Coster verbleef enkele jaren in Rome en bakte zoete broodjes met de Romeinse curie, kon het goed vinden met paus Clemens VIII. Na drie jaar, bekwam hij de beste aanbevelingen, om terug te keren naar de Nederlanden om een post te versieren als bisschop.Tussendoor roofde hij beenderen uit de catacomben. Een benoeming liet op zich wachten. Ondertussen stichte hij een seminarie voor bedelstudenten, die dagelijks processiegewijs in de straten van Brussel de bewoners lastig vielen. Bisschop Van Hove ontving echter vele klachten over De Coster waarop een onderzoek werd gestart. Na het onderzoek werd hem verboden nog de biecht te horen en duivels uit te drijven.
De klachten  kwamen van vrouwen en kloosterzusters die verplicht werden, zich na de biecht in Eva-kostuum te laten bezweren door Costerius, verkleed als Adam, om met zijn eigen duivel de andere duivels weg te jagen. Costerius verzette zich tegen dit verbod, maar niets hielp. Na de dood van paus Clemens VIII greep de Aardsbisschop zijn kans tijdens het concilie van het Aaartsbisdom Mechelen in 1607. Met medeweten van de landvoogden Albrecht en Isabella, lichte hij Costerius van zijn bed, en stak hem achter slot en grendel in het bischopelijk gevang, waar Costerius 10 jaar later overleed. De juiste aanklacht is niet meer bekend. Blijkbaar was Hendrik De Coster een duiveltje in een schapevacht.

bron: Eddy Put, Graig Harline: Verloren schapen, schurftige herders. Davidsfonds 2002.

Historie van d'outheyt  "google books"

Het oudt Huysken van Bethleem met vele schoone leyssenen, lofsanghen ende andere geestelyke liedekens verciert, ter eere van den nieuwen gheboren Coninck onsen Salichmaker Christus Jesus. Hieronimus Verdussen, Antwerpen 1590. (DBNL)

 


Verwacht te Stekene

 

23 april Erfgoeddag

6 mei Meiboom en meibal.

 


Aanbevolen
30 000 personen die vermeld werden in ons tijdschrift sinds ons eerste nummer.

 

  20 000 personen waarvan wij een bidprent of doodsbrief bewaren in ons documentatiecentrum.

prent.deuzie.be

 

Facebook d'Euzie

 

 

 

 Tentoonstelling

Affiche

 

 


Onze tentoonstelling is gratis toegankelijk   iedere zondag van 10u tot 12u, en iedere donderdag van 13u30 tot 17u., behalve op de feestdagen.

 

Spoorwegwegel 1, 9100 Stekene

 


redactie: Luc De Brant

  www.deuzie.be <"lucdebrant@deuzie.be">