[0 kop.htm]


KreuzenEUZIE
Blijf op de hoogte van wat reilt en zeilt in Stekene. 
29 juni 2021 Sintepieter ee zijne voet verbrand, van coleire, van colei---re,
 
Inhoud Juni-nummer

 
Voorwoord - Not my cup of tea
Jan De Bruyne
 
Beschuitbakkerij te Stekene
Roger Vervaet
 
Bidprentjes uit het Euziearchief
Petrus Franciscus Martens
Guy De Brant
 
Gazet van Stekene
Robert Goossens
 
Herbergen in Stekene (3)
'In de Dry Coninghen'
Luc Tirez
 
Stekene in de oude cartografie (26)
Elizabeth Verseyl, weduwe Nicolaes Visscher II
Guy De Brant & Edy Hofman
 
In de voetsporen van een Kemzeekse Jager te Voet 1913-1919 (9)
Rien Van Driessen, Harry en Hilde Van Driessen-Meersschaert
 
Een derde leven voor Jozef en Maria in de Heilig Kruiskerk van Stekene
Gert Laekeman
 
Stekene en de Olympische Spelen van 1920
Robert Goossens
 
Soldaten van Napoleon uit Stekene (5)
Patrik Geerinck


 KreuzenEuzie

 

Stekense Kapellenroute
Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief, zal eind deze week de brochure van de Stekense Kapellenroute beschikbaar zijn. Te verkrijgen in de vier kerken en de dienst Toerisme.
Wie meer wil weten:

 

kapel.deuzie.be

 


Levende Padde

Vrij snel nadat de vorige nieuwsbrief vertrokken was, kregen we vanuit Holland (Naturalis Leiden) een reactie op het verhaal van die levende padde. Het zou om een PADDESTEEN gaan die eeuwen lang voor kopbrekens zorgde.

Er blijken twee soorten te bestaan: Stenen die uit een pad komen, en omgekeerd.

Een paddesteen, (zoals batrachiet of echiniet) is een holle steen met daarin een zeer kleine opening.
De paddestenen werden in de late middeleeuwen veel besproken. Sommige geleerden meenden dat de stenen zelf de padden hadden voortgebracht. Deze theorie heet abiogenese. Anderen meenden dat een kleine pad in de steen was gedrongen en daarbinnen was blijven groeien. Het raadselachtige aan de stenen is dat men ze ook diep onder de grond, in mijnen, gevonden heeft.
Jacob van Maerlant beschrijft een paddesteen in zijn boek over slangen maar bij hem gaat het om een dennenappelvormig amulet vervaardigd uit het oog van een pad. De amulet zou verkleuren wanneer zij met gif in aanraking kwam.
De humanist Anselmus BoŽtius de Boodt schreef rond 1610 een "De la Pierre de Crapaut, ou Garatroine" over het verschijnsel. Ook Athanasius Kircher brak zich in 1678 in zijn Mundus Subterraneus of "D'Onder-Aardse Weereld" het hoofd over deze stenen.
Bij Kircher is er sprake van "afdrukken van padden in stenen".
Op Gran Canaria komt een zeldzame plant, de Sideritis discolor, of "paddesteen" voor.

Dit alles volgens Wikipedia.

Toadstones (nms.ac.uk)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Entombed_animal

 


met dank aan; Ruud Meuleman


 

Verwacht te Stekene

 

Open monumentendag: 11 en 12 september.

In het kader van 150 jaar spoorlijn Mechelen-Terneuzen opent ons museum in het Oud-Station met "De IJzeren weg door Stekene." Een treinticket is gratis.

 

 

Massaspel 1981

40 jaar na de opvoering van het Massaspel, zal de heks Jan Van Steene te vinden zijn in de H.Kruiskerk. Een overzicht van dit gebeuren wordt dit jaar nog verwacht in oktober.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aanbevolen

 

Onlangs werden op verschillende plaatsen in Stekene, de auto van Radio 2 gesignaliseerd. Blijkbaar op zoek naar een mysterie. Wie hierover meer wil weten, stemt zijn radio af op Radio 2 Oost-Vlaanderen tussen 12 en 13 uur, alle dagen van 5 tot 9 juli.

 

 

 

 

Facebook d'Euzie

 

 

 

 Tentoonstelling

Affiche

 

 

Enkel op afspraak.

Onze tentoonstelling is gratis toegankelijk   iedere zondag van 10u tot 12u, en iedere donderdag van 13u30 tot 17u., behalve op de feestdagen en in de maanden juli en augustus,

 

Spoorwegwegel 1, 9100 Stekene

 


redactie: Luc De Brant

  www.deuzie.be <"lucdebrant@deuzie.be">

[0 teller.htm]