Heemkring   Stekene                

Stekene  Kemzeke   Koewacht KL-Sinaai  Hellestraat  

Google
 
                                                                             

www.deuzie.be © <lucdebrant@deuzie.be>


KreuzenEUZIE
Blijf op de hoogte van wat reilt en zeilt in Stekene. 
14 oktober 2020 Wie vraagt op een vraag, die vraagt om slaag.
 
Tentoonstelling

 

WELKOM ONDER ONZE EUZIE’S

Voor heemkring d’Euzie van Stekene is het, zoals voor zoveel verenigingen, een bijzonder raar jaar geweest. Tal van geplande activiteiten konden niet doorgaan. Ook de grote tentoonstelling naar aanleiding van 50 jaar volkskunstgroep Reintje Vos is met een jaar uitgesteld.

Dat betekende meteen dat d’Euzie geen tentoonstelling zou hebben dit jaar. Dat vond men niet kunnen, en al gauw rijpte binnen het bestuur het idee om, in de aanloop naar de 40ste jaargang van het tijdschrift van de heemkring volgend jaar, een tentoonstelling te organiseren over … jawel, Euzie’s. 

Een 'euzie' is het onderste deel van het dak dat een eind over de muur uitsteekt en waarvan de regen afdruipt.  Zij was karakteristiek voor alle gebouwen in onze contreien, zowel voor woonhuis, stallingen als schuren.   Deze overspringende daken werden en worden nog steeds gebruikt als extra bergplaats voor de plukladders, eggen, maďskolven, konijnenvellen en dergelijke.  De wandelaar door de regen verrast, vond er een dankbare schuilplaats.  Bij het ontstaan van de heemkring heeft men voor de benaming d’Euzie gekozen, omdat de heemkring een euzie wil zijn, een afdakje om het verleden een schuilplaats te geven en te bewaren.

“Niet iedereen weet dat er ieder jaar, en we zijn nu aan de 39ste jaargang bezig, een andere Stekense euzie op de cover van ons tijdschrift prijkt”, licht voorzitter Edy Hofman toe. “En voor het tekenen van die Euzies hebben wij steeds het geluk gehad een beroep te kunnen doen op eigen bestuursleden. De eerste 23 jaar konden we daarvoor rekenen op bestuurslid en architect Ivo Dewulf, en na diens overlijden nam bestuurslid en oud-leraar Boudewijn Dhondt het tekenpotlood over”, zo licht Edy Hofman nog toe.

De tentoonstelling bestaat uit originele schetsen en tekeningen van alle verschenen Euzie’s (dat zijn er nu dus al 39), met de foto’s en omslagdrukken erbij. Zo kan iedereen zich vergewissen van het tekentalent van beide bestuursleden en krijgt men meteen een mooi overzicht van de Stekense euzies.

De tentoonstelling is gratis toegankelijk van 11 oktober tot en met 4 april 2021 in heemkundig museum OC De Statie, Spoorwegwegel 1 te Stekene, iedere zondag van 10u tot 12u, en iedere donderdag van 13u30 tot 17u. Gesloten op feestdagen.

Bezoekregelingen uiteraard volgens de geldende coronamaatregelen. Meer info bij Guy De Brant via debrantguy@pandora.be of tel. 03.779.97.23.

Affiche (ontwerp; Boudewijn Dhondt)

bron; Jan De Bruyne

 

Eemmaneel-Hemaneel

 

De afstammelingen van Jacob Hemaneel in Stekene

Op 1 september 1736 trouwde te Moerzeke Elisabeth Aubroeck geboren in de vermelde parochie met een man uit Praag een stad gelegen in Bohemen nu de hoofdstad van Tsjechië. Na het produceren van 3 kinderen duiken ze op in Stekene waar de pastoor nog 5 dopen kon  noteren.
Volgens familienaam.be waren er 48 vermeldingen van de naam Emmaneel in Vlaanderen en Brussel in 2008. Vermoedelijk allemaal afstammelingen van deze Jacob. De Boheemse naam van deze kerel is
ons niet bekend. Uit de aliassen kunnen we afleiden dat zijn naam veel te moeilijk te begrijpen was voor de bedienende pastoors. Misschien is er een lid van de d’Euzie die een contact heeft met genealogen uit Tsjechië zodat we een volledige datum aan zijn fiche kunnen toevoegen.
Dit parenteel is tot stand gekomen dankzij de inspanningen van Rony Bijl (Moerzeke), Paul Jacobs, Marriet Van den Broeck (Parochieregisters) en Paul Eeckhaoudt (Burgerlijke Stand). Het parenteel
loopt vanaf 1705 tot 1910. Datums na 1910 (vanaf 1920 geldt de pricacy-wetgeving) zijn ons niet bekend. Het zou alleszins leuk zijn als afstammelingen van deze voorvader contact opnemen met
d’Euzie. Het hoeven niet noodzakelijk alleen naamdragers te zijn, daarom werden ook de afstammelingen via de vrouwelijke lijn vermeld.
Regi De Meirsman
26 september 2020

Heel wat Stekense familie zijn hier aan verwant, ontdek het zelf op;

http://www.deuzie.be/genealogie/Parenteel/Emaneel/

 

 

 

 


RING

De HUWELIJKS RING

Tot ver in het tweede millenium bleef de huwelijksring enkel een gift van de bruidegom aan de bruid. Pas in de negentiende eeuw draagt ook de bruidegom een huwelijksring.

Het was reeds bij de Romeinen de gewoonte dat een waardevolle ring als onderpand werd gegeven aan de bruid, om indien het huwelijk ontbonden of de vrouw verstoten  werd, de vrouw de mogelijkheid te geven om met die ring de terugkeer naar haar oorspronkelijkede familie te bekostigen.

Isidorus van Sevilla, schreef in de 7 de eeuw, “De huwelijks ring wordt aan de vierde vinger geschoven, want daar loopt een ader die recht naar het hart loopt.” Hiermee geeft hij een eerste aanzet tot wat de huidige symboliek de ring zou moeten bezitten.

Tijdens het huwelijksritueel:  De bruidegom schuift de ring over de duim en zegt: “In de naam van de vader”, Dan over de wijsvinger: “En de zoon”. Dan de middenvinger: “En de heilige geest.” Uiteindelijk de ringvinger: "Amen.". Sinds wanneer dit gebeurde is nog moeilijk te achterhalen. ook niet tot wanneer. Pas vanaf het jaar 1000 krijgt de kerk een rol in het huwelijk. Aanvankelijk had het huwelijkritueel immers plaats voor het kerkgebouw. Dit verplaatste zich naar de ingang, en nog later in de kerk aan het altaar.

Europese Katholieken dragen de ring aan de rechterhand, protestanten sinds de reformatie aan de linker.

Nog een mooi voorbeeld uit de 14de eeuw: “So sall der Brudgam dan der Rynck nemen ind stechen dan der Rynck der Bruyt in yren Vynger neyst den kleynen Vynger.”  

Luc De Brantbron;
Kirsti S. Thomas                    


 

Verwacht te Stekene

 

 

Geduld.

 

 

 

 

 


Aanbevolen

Warm aanbevolen:

Het schippersalfabet of visserslatijn.

 

 

 

 

 

 Tentoonstelling

Affiche

 

 

Onze tentoonstelling is gratis toegankelijk   iedere zondag van 10u tot 12u, en iedere donderdag van 13u30 tot 17u., behalve op de feestdagen en in de maanden juli en augustus,

 

Spoorwegwegel 1, 9100 Stekene

 


redactie: Luc De Brant

  www.deuzie.be <"lucdebrant@deuzie.be">
 

 

        

Soms zenden we een brief met nieuws over de kring of  andere zinvolle activiteiten.

Privacyverklaring Heemkundige Kring d' Euzie

Nieuwsbrief:  Lees hier Oude brieven

Vul je emailadres in
om onze nieuwsbrief te ontvangen!
AanmeldenAfmelden
Powered by YourMailinglistProvider.com

 

Google
 

                                                                             

www.deuzie.be © <lucdebrant@deuzie.be>