Heemkring   Stekene                

Stekene  Kemzeke   Koewacht KL-Sinaai  Hellestraat 

Google
 
                                                                             

www.deuzie.be © <lucdebrant@deuzie.be>


KreuzenEUZIE
Blijf op de hoogte van wat reilt en zeilt in Stekene. 
18 maart 2020 Heilig Rochus verlos ons van de corona-pest.
 
Tijdschrift jaargang 39 nr 1

INHOUD

Voorwoord – Vivaldi    Jan De Bruyne

Van ‘parochiaal mannenkoor’ tot ‘50 jaar gemengd Nobelkoor’ Kemzeke :  Fred Wydooghe

Nooit meer typen: Willem Persoon

Cultuurprijs 2019 : Guy De Brant

In de voetsporen van een Kemzeekse jager te voet 1913-1919 (4): Rien Van Driessen, Harry en Hilde Van Driessen-Meersschaert

Koewacht's Schuurken:  Roger Vervaet

Stekene in de oude cartografie (21) : Guy De Brant & Edy Hofman

Archeologisch onderzoek in de Kiekenhaag: Jackie Thiron

Stekene in de grote oorlog – Een grensgeval (16): John Buyse  

Ferket : Luc De Brant

Bidprentjes uit het Euziearchief:  Marie-Ange Heirbaut

Beestige taalkronkels op Herman Heyselezing: Jan De Bruyne

KreuzenEuzie: Luc De Brant

 

 

Voor de gedrukte versie van het tijdschrift betalen de inwoners van Stekene 15 €.
Wie buiten Stekene woont, krijgt het tijdschrift per post en betaalt 19 €.
Ereleden betalen minstens 30 €.
Wie lid is kan bovendien ons tijdschrift gratis digitaal raadplegen.
Wie d’Euzie enkel digitaal wil lezen, waar ook ter wereld, betaalt slechts 15 € per
jaar.
Voor de link naar de digitale versie dient wel een simpele aanvraag per e-mail
verstuurd te worden naar lucdebrant@deuzie.be 
.

Zie hiervoor in ; INFO

 

Nieuw

Nieuw op onze website.

 

Een parenteel met alle nakomelingen in het Waasland van de familie Ferket.

https://www.deuzie.be/genealogie/Parenteel/Ferket/index.htm

 

 

Penningkohier 1572 Moerbeke

https://www.deuzie.be/genealogie/Bronnen/Moerbeke/index.htm

 

Kwatierstaat van Theoduul Gerinckx (secretaris Stekene.)

https://www.deuzie.be/genealogie/Kwartierstaten/GeerinckxT/index.htm

 

Dopen, begraven en trouwen in de parochie Koewacht tussen 1710 en 1799.

https://www.deuzie.be/genealogie/index.htm

 

 


Geschiedenis herhaalt zich.

Het is soms moeilijk uit te leggen dat de geschiedenis zich herhaalt, maar in de huidige context met het griepvirus blijkt dit plotseling brandend actueel.

Mijn bewondering gaat dan ook naar de zorgverstrekkers die in de vuurlinie staan, met de kans getroffen te worden door "frindly fire." Het risico dat deze zorgverstrekkers lopen is omgekeerd evenredig aan het risico en loon van verkeersleiders in een controletoren.
Anderzijds hield men zulke epidemie voor onmogelijk, en behoorden de vele voorbeelden in onze geschiedenis voor de meesten onder ons tot de fabels uit een ver verleden. Zoals bvb de Spaanse griep, het aantal slachtoffers tikte af op 8 miljoen.
Vandaag is iedereen getuige en deelnemer aan dit historische moment, dus, ook voor onze jeugd een levende geschiedenisles, als ze de tijd nemen om hun oortjes uit te nemen.
Wat nieuw is in deze crisis, dat de epidemie zich overal gelijktijdig manifesteert, terwijl dat in het verleden eerder geleidelijk uitgerold werd over de grenzen.
Nog meer opvallend is een ommekeer in de gedragscode. Een hand geven is voortaan taboe. Een zoen, zelfs in ere, wordt nog erger dan de judaskus, en straks ook strafbaar. Dansen wordt strafbaar, en ook dat is ooit verboden geweest.

Heeft er ooit iemand op gewezen dat een begroeting met de hand ooit de bedoeling was om te verhinderen dat onverhoeds een zwaard of mes werd getrokken. Een hand geven verborg de boodschap van" ik sla je niet." De macht van de gewoonte wellicht.

De kerk en de herberg is gesloten, de gemeenteraad uitgesteld, winkels dicht, samenscholings- en uitgangsverbod. In de bib de boeken dicht. Geen koffiekransje, geen meetings en praatgroepen Geen schouderklopje toegestaan. De mensen en het dorp in quarantaine, het sterftecijfer stijgt en volgend jaar het aantal geboortes ook.

Onze verre nakomelingen zullen erom kunnen lachen, wij niet, het is maar zoals het wordt uitgelegd.

St-Rochus waakt over Stekene, aan de hoek van de pestwegel en het Oost-Eindeken, zonder een woord te zeggen. Gelukkig maar.

 


 

Verwacht te Stekene

 

 

25-26 april: Erfgoeddag

2 mei: Meiboomplanting en meibal 3 mei: Opening Tentoonstelling ‘Reintje Vos 50 jaar’

7 mei in de bibliotheek om 20u: Stijn Geerinck over zijn boek ‘Tussen Hoop en Hersenletsel’

17 mei: Stekeldag

 

 

 

 


Aanbevolen

 

Kromme Peet en Meine  uit Hamme. Een verhaal over opoffering en doodsverachting.

 

 

 

 

Iets over onze toilet cultuur.

 

 

 

 

 Tentoonstelling

Onze tentoonstelling is gratis toegankelijk  iedere zondagmorgen, behalve op de feestdagen en in de maanden juli en augustus,

van 10.00u tot 12.00u.

Stadionstraat 113, 9100 Stekene

 


redactie: Luc De Brant

  www.deuzie.be <lucdebrant@gmail.com>
 

 

        

Soms zenden we een brief met nieuws over de kring of  andere zinvolle activiteiten.

Privacyverklaring Heemkundige Kring d' Euzie

Nieuwsbrief:  Lees hier Oude brieven

Vul je emailadres in
om onze nieuwsbrief te ontvangen!
AanmeldenAfmelden
Powered by YourMailinglistProvider.com

 

Google
 

                                                                             

www.deuzie.be © <lucdebrant@deuzie.be>