< KREUZENEUZIE NIEUWS Lees Bericht kreuzeneuzie body bgcolor="#FFFFFF" topmargin="0" leftmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" onkeypress="escapeKeyPress()" style="background-color: #FFFFFF;">


KreuzenEUZIE
Blijf op de hoogte van wat reilt en zeilt in Stekene. 
12 december 2010 Men kent de spijzen aan de smaak, de mensen aan de spraak.
 
Nummer 4

Het laatste nummer van de 29ste  jaargang is zopas verschenen. Binnenkort mogen de leden dit  in de bus verwachten samen met de Stekense Volkskalender.

Inhoud:

Het klooster van de zusters van Maria te Stekene 1860-2010

Kwartierstaat Bob Verbeke (2)

Nieuws van het thuisfront (WO 1)

Stamboom familie Annaert

Muzikale mijmeringen

Afgetroggelde godspenning

Open monumentendag 2010

Kreuzeneuzie

 

Poppenspel

Een hevige donderslag waarop de schreeuw van een pasgeboren kind volgt: Rein wordt geboren in de stormnacht waarin de zo geliefde Koning van Folkloren sterft. Hij groeit op terwijl de ministers het land regeren zonder koning. Op 17-jarige leeftijd stelt Rein zich kandidaat als koning. De ministers geven hem 7 opdrachten, de één al onmogelijker dan de andere. Kan Rein ze allemaal vervullen?

Volkskunstgroep Reintje Vos brengt het verhaal van de ‘Koning van Folkloren’ tot leven als een poppenspel. Meer dan 20 personages krijgen een plaats tijdens deze unieke vertoning. We maken mee hoe Rein de Draak van Smook aan zijn voeten legt en hoe hij in discussie gaat met de tovenaar Pantaar. Zal Rein de troon kunnen beklimmen?

Het poppenspel is gebaseerd op ‘De Koning van Katoren’, een meesterlijk boek door Jan Terlouw. Het verhaal werd herwerkt door Jos De Cock. Jos hielp ons in het verleden bij uitvoeringen van ‘Het Kindeke Jezus in Vlaanderen’, naar een verhaal van Felix Timmermans en ‘De Romereis van Smidje Smee’.

Uitvoeringen komen er tussen Kerstmis en Nieuwjaar. We toveren het Vossenhol om in een poppentheater om te genieten van eeuwigdurende thema’s: het oprechte en eenvoudige haalt het van complexe hypocrisie.

Welkom bij ‘Reintje Vos, Koning van Folkloren’!

Meer info:

http://www.reintjevos.be/

 


Het dagelijkse boek 17de eeuw

In 2007 was de reizende tentoonstelling ‘Het Dagelijks Boek’ te zien in bibliotheken in Vlaanderen en Nederland. Bij die tentoonstelling hoorde een website waarop de tentoongestelde boeken in gedigitaliseerde vorm integraal konden worden doorbladerd.

Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft deze website nu omgevormd tot een permanente online-tentoonstelling, waar alle boeken, teksten en mediacreaties blijvend zijn te ontdekken.

De virtuele tentoonstelling Het Dagelijks Boek. 17de-eeuwse lectuur anders bekeken toont twaalf boeken die in Vlaanderen gedrukt werden in de 17de eeuw. Door hun onderwerp, hun vaak bescheiden vormgeving en de (volks)taal waarin ze geschreven werden, bereikten ze een groot publiek en gaven ze vorm aan het dagelijks leven. Vandaag worden ze bewaard in onze belangrijkste erfgoedbibliotheken.

Op de tentoonstelling worden ze niet alleen in hun context geplaatst, maar door de medewerking van twaalf al dan niet bekende Vlamingen ook in een actueel perspectief.

www.hetdagelijksboek.be

 

 
Verwacht te Stekene

 

19-12-2010 Kerstmarkt.

 

22-12-2010 Kerststallen in de Kiekenhaag.

 

24/25-12-2010 Stille Nacht.

 

27 tot 30-12-2010 Poppenspel.

 

2-1-2011 Receptie op het marktplein.

 

 

 

 
Aanbevolen

Zusters Van Maria

1860-2010 te Stekene

Sint-Nicolaas

Jongensspelen 1860-70

Iconomanie

Prentenboek 1810

Marbels zijn gevaarlijk.

Duivensport

Over Kemzeekse en Stekense sportieve duiven en hun melkers, duivenlokalen, trofeeën, ... kom,kom,kom...

Een tentoonstelling georganiseerd door de heemkring d'EUZIE.

Tegelijk: Tentoonstelling Waarheid en verzinsel over

 'de Redster van Stekene'

Gratis toegankelijk,  iedere zondagmorgen van 10.00u tot 12.00u of op afspraak, behalve op feestdagen.

Oud-Station, Stadionstraat 113, 9100 Stekene

 

 

redactie:

Luc De Brant

  www.deuzie.be <lucdebrant@gmail.com>