KreuzenEUZIE
Blijf op de hoogte van wat reilt en zeilt in Stekene. 
7 augustus 2010 1473: Grote bosbrand verduistert Stekene drie weken lang.
 
Nummer 2

In juni is ons tweede nummer verschenen met als inhoud:

'Willem die madocke maeckte' in Stekene en Absdale. De Bedmarlinie in het Stropersbos, een verslag van de veldslag in 1703 te Stekene. Over Stekense duiven in de USA. Anna De Sutter 100 jaar. De werkzaamheden aan de kerk van Klein-Sinaai. De stamboom van Annaert. Van toen er nog geen groenen waren. In memoriam Chris Van Remoortel.

 

Overlijdensbericht.
Uit de 'Oprechte Haarlemse Courant' van 29 maart 1804.

Heden namiddag, ten half 6 uren, onderging ik, voor my en myn Zoontje, het allersmertelijkst verlies, door den Dood van myn zoo teer geliefden en beminden Man, Petrus Andreas Osten, Kapitein en Aide de Camp van deszelfs Vader P.J.Osten, Generaal de Brigade en Commandant van den Bosch en Arondissement, in dienst der Fransche Republiecq, na eene allergenoegllykste Echtverbindten is van 4 jaaren en 10 maanden, in den bloeijenden ouderdom  van 27 jaaren en 10 maanden.....

Aan het woord is ons aller bekende Amelberga Truyman.

Sinds eind mei biedt de Koninklijke Bibliotheek Nederland via kranten.kb.nl een indrukwekkend digitaal krantenarchief aan. Niet minder dan een miljoen raadpleegbare pagina's, uit Nederlandse kranten - landelijke, koloniale en regionale - gepubliceerd tussen 1618 en 1995 zijn online doorzoekbaar. Het bestand wordt voortdurend uitgebreid tot 7 miljoen pagina's. Waag je kans.      Bron: John Buysse.


De acht van Stanleystad.

Bron: Roland Marico.

Als jongen van 19 jaar ben ik als militair tweemaal  naar Congo gezonden 1960 en1961, daar heb ik zes maand gevangen genomen geweest door de rebellen. Wij zijn gefolterd en mishandeld. Vele Belgen zusters en paters en broeders en andere Religieuzen zijn vermoord.

Mijn goede vriend Frans Alaeys uit Vlamertinge (Piloot) heeft zijn leven gelaten in Congo. Ze hebben hem nooit meer teruggevonden. De vliegbasis van Koksijde is naar hem genoemd.

Momenteel is  het boek  DE ACHT VAN STANLEYSTAD uit. Het heeft ongeveer 2 jaar in beslag genomen om al de nodige gegevens te verzamelen en te verwerken. Het is een waar gebeurd verhaal dat handelt over 8 Belgische soldaten, waarvan ik er  een was. Zes maanden krijgsgevangen, in een hel van  een Congolese gevangenis waar mishandelingen en folteringen dagelijks gebeurden.

Een verhaal waar men dagelijks in doodsangst en in dramatische onzekerheid moest leven. In  de kranten werden hardnekkige geruchten verspreid met de melding over onze terechtstelling  Het was op dat ogenblik dat Lumumba vermoord werd.

 

Verwacht te Stekene

12/08/2010 Vallende sterren.

 

13-15/08/2010

Kemzeekse dorpfeesten.

40 jaar Reintje Vos

 

21-22/08/2010

Ambachtelijk weekend

 

04-09-2010

Cramrock. Willen of niet, we luisteren allemaal mee.

 

05-09-2010

Viering 150 jaar Klooster

Zusters van Maria.

 

12-09-2010 Open monumenten.

Dag van "Janenalleman" en  ziekenzalving.

 

17-09-2010 Feestmarkt en kermisweekend.

 

 

 
Aanbevolen

740 manuscripten

Historische foto's

 

Duivensport

Over Kemzeekse en Stekense sportieve duiven en hun melkers, duivenlokalen, trofeeŽn, ... kom,kom,kom...

Een tentoonstelling georganiseerd door de heemkring d'EUZIE.

 

Tentoonstelling: Waarheid en verzinsel over

 'de Redster van Stekene'

 

Gratis toegankelijk, vanaf september iedere zondagmorgen van 10.00u tot 12.00u of op afspraak, behalve op feestdagen.

Stadionstraat 113, 9100 Stekene

 

 

redactie:

Luc De Brant

  www.deuzie.be <lucdebrant@gmail.com>