KreuzenEUZIE
Blijf op de hoogte van wat reilt en zeilt in Stekene. 
12 feb 2010 Tel geen dagen maar zorg dat de dagen tellen..
 
Herman Heyselezing

Samen met het Reynaertgenootschap organiseert de Heemkring de18de Herman Heyselezing. Dr. Johan Decavele, oud-stadsarchivaris van Gent, brengt die avond 'Protestanten in onze gewesten tijdens de 16de eeuw.'

De spreker is gespecialiseerd in o.m. de religieuze geschiedenis van Vlaanderen in de 16de eeuw en de Gentse stadsgeschiedenis. Hij zal ook de nadruk leggen op de aanwezigheid van protestanten in het Waasland.

Zaterdag 20 februari 2010 om 20 uur in het oud-stationsgebouw, Stadionstraat 113 te Stekene. Inkom gratis.

 

Nacht Van de Geschiedenis.
In samenwerking met het Davidsfonds.

"Stekene en de dood"

Verschillende sprekers behandelen het jaarthema "Dood"  in korte geïllustreerde lezingen, met bijzondere aandacht voor de plaatselijke situaties. Onderwerpen zijn o.m. bidprentjes, parochieregisters en filmbeelden.

Dinsdag 23 maart 2010 om 20 uur in het  oud-stationsgebouw, Stadionstraat 113 te Stekene. De toegang is gratis.

 


DBNL

Na een lange voorbereiding brengt de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren vandaag haar vernieuwde website online. Het uiterlijk van de site is, in een nieuwe vormgeving van Marise Knegtmans, ingrijpend veranderd en het gebruiksgemak is aanzienlijk toegenomen.

Een aantal van de belangrijkste veranderingen en verbeteringen:

- de weergave van de teksten is voorzien van een extra kolom links, met daarin:

      - diverse gegevens over de tekst,
      - de mogelijkheid om meteen informatie over de auteur te raadplegen,
      - diverse download-faciliteiten,
      - de mogelijkheid om de tekst in één keer helemaal te doorzoeken;

- er zijn daarnaast nog andere zoekmogelijkheden aan de site toegevoegd, waarvan de voornaamste het ‘snelzoeken op auteurs’ en het ‘snelzoeken op titels’ zijn, waarmee vanaf de thuispagina meteen kan worden begonnen;

- het printen van teksten vanuit de html-versie is nu mogelijk inclusief de gehele tekst van de noten (in de oude versie vielen noten voor een deel buiten de print).

Daarnaast zal de bezoeker ervaren dat www.dbnl.org compacter is geworden. Er kan makkelijker en sneller door de site bewogen worden, en de uitklapbare ‘snelnavigatie’ bovenin alle pagina’s van de site is daarbij extra behulpzaam, naast een eveneens uitklapbaar menu voor ‘zoeken’.

De verbeteringen in de website zijn mede tot stand gekomen dankzij de suggesties van vele gebruikers. De nu gepresenteerde vernieuwingen zijn geen eindpunt. De komende maanden en jaren zal doorgaan worden met het verfijnen en verbeteren van de presentatie en de zoekmogelijkheden. Suggesties en opmerkingen van gebruikers zijn van harte welkom bij redactie@dbnl.org .

Enkele cijfers over DBNL, januari 2010:

- aantal pagina’s XML: 1,5 à 2 miljoen
- aantal pagina’s ‘alleen als scan’: ruim 1 miljoen
- aantal auteurs online: meer dan 20000

de tichelaar

de boekdrucker

de boekbinder

de doodgraver

 

 

Verwacht te Stekene

20-02-'10

Herman Heyselezing.

 

07-03-'10

Fietszegen Klein-Sinaai.

 

14-03-'10

De duivensporttentoonstelling

 

15-03-'10 Jaarmarkt.

 

23-03-'10 Nacht van de geschiedenis.

 

2010: 40 jaar Reintje Vos.

 

 
Aanbevolen

Een digitaal woordenboek met religieuze termen.

religieuserfgoed.nl

Duivensport

Over Kemzeekse en Stekense sportieve duiven en hun melkers, duivenlokalen, trofeën, ... kom,kom,kom...

Een tentoonstelling georganiseerd door de heemkring d'EUZIE.

Gratis toegankelijk  iedere zondagmorgen van 10.00u tot 12.00u of op afspraak, behalve op feestdagen,

Opening op zondag 14 maart om 11.00 uur.

Stadionstraat 113, 9100 Stekene

 

 

redactie:

 Luc De Brant

  www.deuzie.be <lucdebrant@gmail.com>