KreuzenEUZIE
Blijf op de hoogte van wat reilt en zeilt in Stekene. 
16 sept 09  "Uw wezen en uw ghelaet, zeght hoe het met uw jaren gaet."
 
Nummer 3 - 2009
't Is kermis en feest van het H.Kruis. Bij deze gelegenheid wordt nu zondag 20/09 het zilveren reliekkruis tentoongesteld in de kerk. Dit reliekkruis werd gemaakt door de zilversmid Marcus Van Eygen uit Gent in 1663.

Tezelfdertijd is nummer 3 van ons tijdschrift van de persen gerold. Artikels over de graanmaalderij De Vleeschouwer,  Stekene en zijn boksers,  de zorg voor archieven, een verslag over de windhaan van Klein-Sinaai, onderwijs in 1872, en de eerste automobiel van Arthur M. Dit alles gespekt met het Stekens dialect en de KreuzenEuzie.

 

Handschrift
Een website met richtlijnen en cursussen om handschriften te lezen bevat verschillende cursussen in verschillende talen, zoals Middeleeuws, middeleeuws Latijn, Engels, Frans, Spaans, Duits, Italiaans, Portugees, en een bloemlezing van de dichtkunst in onze taal. Iets voor de lange winteravonden

Voorbeeld:

VEEL VOORKOMENDE LATIJNSE WOORDEN EN UITDRUKKINGEN

acatholicus = niet katholiek

adolescens = vrijgezel

adultus = overspelig

affidatus = verloofd

ambo = beiden

amita = tante, zuster van de vrouw

anno, anno domini = in het jaar, in het jaar des heren

ante = voor, antea = vroeger

avi, avia, avus =  (resp.) grootouders, grootmoeder, grootvader

avunculus = oom van moederszijde

baptisatus, baptizatus, baptisata, baptizata (est)  = (is) gedoopt (resp.) zoon, dochter

caelebs, coelebs = vrijgezel

cognatus = bloedverwant

coniuges, coniugum = echtelieden, van de echtelieden

etc..etc..etc.....

 


Heemdag Vlaanderen.

Schrijf je nu in voor de Heemdag 2009
op zaterdag 3 oktober in Antwerpen
 De jaarlijkse heemkundige studie- en ontmoetingsdag vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Antwerpen. Inschrijven voor de Heemdag kan nog tot 21 september.
 
 We buigen ons over de relatie tussen stads- en plattelandsmentaliteit en gaan na of de verstedelijking voor de teloorgang van het platteland zorgde. In de voormiddag geven sprekers Peter Stabel en Anne Winter elk voor hun eigen tijdsperiode een toelichting over deze problematiek in het auditorium van het provinciehuis.
 
 In de namiddag wordt het Provinciehuis verlaten voor een geleid bezoek aan het ecomuseum Turninum-Volksmuseum in Deurne en het aanpalende Sint-Fredeganduskerkhof. Tijdens een slotzitting worden vervolgens het Jozef Weyns-eremerk en het Joachim Beuckelaer-eremerk uitgereikt.
 De deelnameprijs voor deze dag, alles inbegrepen zoals in het programma vermeld, bedraagt 30 euro per persoon. Wie enkel deelneemt aan het voor- of namiddagprogramma betaalt 12 euro per persoon. Deelnemers moeten het juiste bedrag overmaken op rekeningnummer 068-2218590-33 op naam van Heemkunde Vlaanderen vzw, met de vermelding ‘Heemdag 2009’ en de naam van de deelnemer(s)'.

Het volledige programma en een inschrijvingsformulier vind je op www.heemkunde-vlaanderen.be

 

Verwacht te Stekene

18-09-2009: feestmarkt en kermis

 

24-09-2009: koers in Stekene

 

03/04-10-2009: mosselfeest.

 

12-10-2009: blijde intrede van Sint-Rochus.

 

2010: 40 jaar Reintje Vos.

 


Aanbevolen

Converteer.  of

Converteer.

Het gebeurt wel vaker dat gewone digitale documenten niet meer leesbaar zijn. Nieuwe producten verhinderen dit, vaak om commerciële redenen. Zoals DOC met DOCX.

Wie mogelijks problemen ondervindt kan zich vaak behelpen op een van deze websites.

 

Museum

28 jaar schenkingen

Onze tentoonstelling is gratis toegankelijk  iedere zondagmorgen van 10.00u tot 12.00u, behalve op feestdagen.

.

Stadionstraat 113, 9100 Stekene

 


redactie: Luc De Brant

  www.deuzie.be <lucdebrant@gmail.com>