KreuzenEUZIE
Blijf op de hoogte van wat reilt en zeilt in Stekene. 
20 juli 2009  Van horen zeggen komen de leugens in 't land.
 
Weerbare mannen
Nieuws van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
http://www.dbnl.org/
 

"De weerbare mannen van het land van Waes in 1480, 1552 en 1558" editie C.P. Serrure werd gedigitaliseerd. Vele Waaslanders zullen er vast voorouders in kunnen vinden.

Dezelfde organisatie heeft pas ook volgende titels geďnventariseerd. Wanneer het eens een ganse dag regent, is lezen in deze boeken een ontspanning. Zoeken in de rijke database is zekere de moeite, want je vindt er het kruim van de Vlaamse en Nederlandse literatuur, van de middeleeuwen tot nu.

*Kronyk van Vlaenderen (eds. C.P. Serrure en Ph. Blommaert)
* Oud-Vlaemsche liederen en andere gedichten der XIVe en XVe
 eeuwen (ed. C.L. Carton)

 

Davidsfonds
Het KADOC te Leuven archiveerde alle uitgaven van het Davidsfonds.

Publiceren 'Voor Godsdienst, Taal en Vaderland'
Archief Davidsfonds Uitgeverij

De uitgave van kwaliteitsvolle boeken voor een ruim publiek behoort van oudsher tot de kerntaken van het Davidsfonds (°1875). KADOC werkt van bij zijn oprichting op documentair vlak nauw samen met deze grootste Vlaamse cultuurvereniging. Zijn collectie bevat nagenoeg het volledige boekenfonds (ca. 2700 titels) van het Davidsfonds, naast de archieven van het nationaal secretariaat en van enkele gewesten en afdelingen.

KADOC bewaart ook het omvangrijke uitgeverijarchief van het Davidsfonds. In dat bestand liet de Tweede Wereldoorlog evenwel zware sporen na. Wellicht werden vele stukken (moedwillig) vernietigd, zodat de dossiervorming pas goed op gang komt vanaf de jaren 1950. Het archief bevat onder andere de rapporten van ‘keuringsraden’ en leescommissies. Daarnaast zijn er de bundels op boektitel met de manuscripten, de briefwisseling met de auteurs, de stukken inzake het technische publicatie- en drukproces en de publicitaire documenten. Ten slotte bleven ook vrij systematisch de recensies bewaard die aan de verschenen boeken werden gewijd.

Het archief Davidsfonds Uitgeverij biedt heel wat invalshoeken voor onderzoek. Zo kan de algemene publicatiepolitiek worden bestudeerd in zijn inhoudelijke, technische en financiële aspecten en in zijn gerichtheid op doelgroepen. Diversificatie, modernisering en professionalisering zijn in dat verband sleutelbegrippen. Informatie over leven en werk van honderden auteurs en illustratoren is eveneens overvloedig aanwezig: van Maria Rosseels over Louis De Lentdecker tot Marc De Bel. Het archief leent zich ten slotte ook uitstekend tot diepgaand onderzoek over de receptie van de publicaties bij recensenten in alle categorieën van de geschreven pers.

bron: KADOC; http://kadoc.kuleuven.be/nl/

 

 


Steenbakkerijmuseum

Wij tichelbakkers, kunnen er nog wat gaan bijleren.

 

Steenbakkerijmuseum 't Geleeg geopend in Boom
Op 31 mei ging in Boom, in de vroegere steenbakkerij Frateur, het steenbakkerijmuseum 't Geleeg feestelijk open. Het was in deze steenbakkerij dat ruim dertig jaar geleden, samen met de eigenaar Paul Frateur, de eerste plannen gesmeed werden om het steenbakkerijverleden van de Rupelstreek te bewaren. Jammer genoeg overleed Paul Frateur te vroeg, en vloeide heel wat water door de Rupel voordat zijn droom waarheid kon worden.
Een verslag van de feestelijke opening vindt men op de website van 't Geleeg.


bron: VVIA; www.vvia.be

 

Verwacht te Stekene

 

22+23/08/2009 Ambachtelijk weekend.

 

05/09/2009 Crammerock.

 

13/09/2009 Open Monumentendag.

 

2010: 40 jaar Reintje Vos.

 


Aanbevolen

Louter amusement is het bekijken van prachtige archiefstukken die nauwelijks het daglicht zien. Een reeks Franse juweeltjes is op deze website te zien. Een firma die voor verschillende Franse steden hele archieven digitaliseert, laat ons even meekijken.  

 

 

Nieuws.

Watererfgoed Vlaanderen
Watererfgoed Vlaanderen is de nieuwe naam van de enkele maanden geleden opgerichte vzw Watergebonden Erfgoed.

 

 

 

Molenforum Vlaanderen
Molenforum-Vlaanderen vzw werd in 2008 opgericht, en stelt zich tot doel een overkoepelend forum te vormen voor alle in Vlaanderen werkzame molenverenigingen en -musea.

 

28 jaar schenkingen

Onze tentoonstelling is gratis toegankelijk  iedere zondagmorgen van 10.00u tot 12.00u, behalve op feestdagen en in de maanden juli en augustus.

.

Stadionstraat 113, 9100 Stekene

 


redactie: Luc De Brant

  www.deuzie.be <lucdebrant@gmail.com>