KreuzenEUZIE
Blijf op de hoogte van wat reilt en zeilt in Stekene. 
4 september 2006  Als de abt met de kaarten speelt, wat zullen dan de munken??
CD- Gazet Van Stekene

De tweede CD-ROM met de inhoud van de ‘Gazet van Stekene’ voor de jaren 1904 en 1905 is klaar. Ook de eerste CD-ROM voor de jaren 1902 en 1903 is nog beschikbaar. Alle bladzijden van de krant werden digitaal gefotografeerd en weergegeven. Op de laatste CD-ROM is er een chronologische inhoudstabel en een alfabetische lijst van de behandelde onderwerpen op de inhoud van voor de jaren 1902 tot 1905.

De prijs is 4 euro per stuk of 6 euro met verzendingskosten. Voor  Noord-Amerika is dit 10 euro.

Geďnteresseerden kunnen een bericht zenden aan Luc De Brant (lucdebrant@gmail.com) of telefoneren naar (03) 779 89 48, vragen naar Luc De Brant met opgave van GVS 1902-03 en/of GVS 1904-05.        

 

Genealogie

  

22ste Oost-Vlaamse Ontmoetingsdag

op zondag, 15 oktober 2006
Zaal "Breughel" in Kalken van 10 tot 16.30 uur.

De toegang is gratis. Er is geen inschrijving vereist.

Het thema is:

“De kwartierstaat, vertrekpunt van ieder familieonderzoek”

Iedereen ontvangt een uitgebreide map met genealogische, heemkundige en historische documentatie.

 

http://www.vvfovl.be/nl/ontmoetingsdag.htm 

 

 

 

 


Industriële Archeologie

   PERSMEDEDELING

Sedert geruime tijd publiceert de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie een elektronische nieuwsbrief met berichten en verslagen over het reilen en zeilen van de industriële archeologie in Vlaanderen
en in andere landen in Europa. Van een klein aantal berichtjes die op onregelmatig tijdstip rondgezonden werden, groeide dit initiatief uit tot een volwaardige elektronische publicatie die in de bijdragen tal van
links en verwijzingen naar internetsites bevat. Op die wijze is de elektronische nieuwsbrief van de VVIA nu een waardevol maandelijks referentiemedium voor de studie en het behoud van het industrieel en technisch erfgoed geworden.
De VVIA besliste om deze elektronische nieuwsbrief voorlopig gratis toe te zenden aan iedereen die deze aanvraagt.

* Belangstellenden kunnen intekenen voor deze maandelijkse elektronische nieuwsbrief door aan vvia@vvia.be een e-mail te zenden met in het subjectvenster "VVIA MAIL" en hun naam, adres en beroep in het berichtengedeelte.

Adreswijziging

Vanaf heden is de cultuurdienst van de gemeente Stekene opnieuw gehuisvest op het gemeentehuis, Stadionstraat 2.

U kan ons bereiken op het nieuwe tel. nr. 03/790.03.70.


De dienst toerisme heeft een apart infokantoor op het gemeentehuis (kant Dorpsstraat) en is te bereiken op het tel.nr. 03/790.03.73.

U kan hiervoor mailen naar sandra.vanhooste@stekene.be

 of wendy.vanhoye@stekene.be

Briefwisseling over toerisme eveneens te richten aan het gemeentebestuur, Stadionstraat 2.Mededeling

Tentoonstelling van 1 tot 17 september 2006

Veerle Rooms

In Gallerie Arte Falco

Falconrui 33 - 2000 Antwerpen.

Zat van 14-18.00 uur  Zon van 11-18.00 uur

www.arte-falco.com

 


Crammerock

Terwijl de drums, die worden losgelaten uit de HI-soundboxen van Crammerock, doorheen de zachte zomeravond van Stekene weergalmen, schrijf ik deze nieuwsbrief. Want het derde nummer van 2006 is in aantocht. 

Dader(s) gezocht

Midden juni 2006 werd een aanslag gepleegd op de beeldencyclus Reynaertepos te Stekene. Het beeld van Cantecleer de haan werd gestolen en Koppe de kip werd onthoofd. 
Beloning
Onze heemkring schenkt een gratis jaarabonnement op het tijdschrift van d’Euzie en op Tiecelijn, het tijdschrift voor Reynaerdofielen, aan wie een tip geeft die kan leiden tot de aanhouding van de dader(s).


redactie: Luc De Brant
  www.deuzie.be <lucdebrant@gmail.com>