KreuzenEUZIE
Blijf op de hoogte van wat reilt en zeilt in Stekene. 
20 mei 2006  Geld zet ezels in de raed en voerd de bek van de advokaat.
Petitie??

Wij kregen het volgende bericht binnen, en gaan er uitzonderlijk op in, omdat het gaat over een zaak die onze activiteiten dreigt te bedreigen.

Aan alle genealogen, vorsers, heemkringers.

De voorgaande weken werd in het rijksarchief Antwerpen al gestart met een petitie tegen het voornemen van rijksarchivaris Karel Velle  om vanaf 20/06/2006 het digitaal fotograferen in het archief niet meer toe te laten.


Tekst petitie:
Vanaf 20/06/2006 is het gebruik van persoonlijk digitaal fototoestel verboden in de rijksarchieven. Wij gaan niet akkoord met dit voornemen, dat enkel als doel heeft de kosten van digitaliseringprojecten te recupereren op de rug van de archiefbezoeker (0,30 Euro per scan). Volgens deskundigen is het verbod zelfs onwettelijk (in strijd met de openbaarheid van de archieven). Wij vragen daarom met aandrang aan dhr. Karel Velle, algemeen rijksarchivaris, en aan dhr. Marc Verwilghen, bevoegd minister, om dit verbod ongedaan te maken.
Op vraag van verscheidene archiefbezoekers is vanaf heden deze petitie online beschikbaar: http://home.tiscali.be/vdersteen/petitie.html  Daarnaast is er ook een pagina http://home.tiscali.be/vdersteen met het nieuwe bezoekersreglement, contactadressen voor persoonlijke bedenkingen, enquête digitale fotografie in archieven, standpunt VVF, ...
Via bovenstaande website zal er een terugkoppeling zijn van het aantal deelnemers aan de petitie, nieuwe berichten, e.d.
Gelieve dit bericht verder te verspreiden aan andere archiefbezoekers.
Bij voorbaat dank voor je deelname.
De initiatiefnemers. 

        

 

Zoek mij.

  Zoeken op het uitgebreide internet is niet altijd even bevredigend. In die eerste jaren was het vanzelfsprekend om alle pagina's te vinden van één zoekterm. Dat is vandaag niet meer mogelijk. Een persoonsnaam intikken kan nog wel een goed resultaat geven, maar de familie Pieters heeft al veel minder geluk, omdat die naam zo vaak voorkomt. Het komt er dus op aan om het sleutelwoord te combineren met een andere  zoekterm. bvb; 'geboren stekene'. Het woordje 'te' wordt niet meegeteld.

  Ook 'born stekene' geeft een heel ander resultaat, en wat als je het Spaans of het Frans probeert. Een gewiekste of lepe combinatie zal altijd iets boeiend en onverwacht opleveren. Alles is dus mogelijk. Bijvoorbeeld:  'graan Kemzeke' is niet hetzelfde als 'graan gratis Kemzeke'. Maar deze mooie hint: "http://www.wandelverslag.be/?p=297 " kon je vinden met 'paard stekene'.

  Tik bvb 'vandalisme in stekene' of  'vandalisme in Kemzeke' een wereld van verschil. Maar het toont ook aan dat een woordje min of meer iemand in staat kan stellen om morgen in uw huiskamer binnen te kijken. En dat is weer een nadeel.

Je kan ook gebruikmaken van dit voorgeneden brood in de volgende site. Aangezien Google verschillende functies bedient, kan je langs verschillende functies in Google zoeken. De maker van deze site heeft het wel goed bekeken. Eén goede raad, begin pas met deze site te spelen en zoeken als het buiten regent. Het is nogal verslavend.

http://www.usabilityviews.com/simply_google.htm 


Pervijze

         Nog enkele dagen en in Pervijze (provincie West-Vlaanderen) opent de gedeeltelijk vernieuwde en uitgebreide tentoonstelling ‘De Kleine Mens in de Grote Oorlog’, een organisatie van het Herdenkingscomité Pervijze.
  Als organisator van deze richten we ons tot u als vertegenwoordiger van de plaatselijke heemkundige vereniging met de vraag of in uw vereniging hieraan de nodige ruchtbaarheid kan worden gegeven. Hiervoor voegen we een kleine affiche toe die u eventueel kan gebruiken in uw ledenblad.
Daar deze gratis (!) tentoonstelling permanent geopend is vanaf 1 juli tot 15 november is het niet denkbeeldig dat sommige van uw leden tijdens die periode aan de kust verblijven en van de gelegenheid gebruik willen maken om de IJzerstreek te verkennen met de auto of de fiets. Te vaak wordt het IJzerfront vergeten. Onze tentoonstelling wil hier iets aan doen.
  Op aanschouwelijke wijze proberen we te schetsen hoe vier dorpen te lijden hadden onder de oorlog, hoe de bewoners overleefden en hoe de frontsoldaten het er vanaf dienden te brengen. Naast veel fotomateriaal is er ook heel wat informatie over de plaatselijke gemobiliseerden en de gesneuvelden op het
grondgebied van de vier gemeenten. Het is niet denkbeeldig dat ook soldaten, afkomstig van uw werkgebied, sneuvelden in deze uithoek van de Westhoek.
  U kan aanvullende informatie bekomen op onze speciaal daartoe gemaakte website http://www.pervijze.be/expo1418 of via mail aan ondergetekende.

Met heemkundige groeten,

Herman Declerck
Namens het Herdenkingscomité Pervijze
herman.declerck@skynet.be

Erfgoeddag.

Doe wel en zie niet om. Een spreuk die uiteraard niet goed past bij een heemkring .

We doen niet anders dan terugblikken.

Op de "Erfgoeddag"  in ons klein stationneke bijvoorbeeld, mogen we terecht fier zijn.

Ruim 250 bezoekers konden met veel interesse de activiteiten, volgen. Onze 'ambachtslui' bij de conservatie van de oude schilderijen kregen, terecht,  het leeuwendeel van de belangstelling.

Wij hopen hiervan een impressie te geven met foto's deze maand. We houden jullie op de hoogte.Aanbevolen.

Om 's avonds voor te lezen rond 'den heerd'.

Dierenfabels.

 

Piepel
Op Sinksenmaandag gaat de Piepel op stap. Iedereen mag gratis mee.

redactie: Luc De Brant
  www.deuzie.be <lucdebrant@gmail.com>