KREUZENEUZIE
 Blijf op de hoogte van wat reilt en zeilt in Stekene
 19 april 2006   Meisjes die minnen lopen zonder zinnen.

Erfgoeddag 23 april (beloken pasen) 2006

De Erfgoeddag is dé feestdag voor het cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Meer dan 500 musea, archiefinstellingen, heemkringen, cultuurdiensten en vele anderen zetten de ganse dag (van 10 tot 18 uur) hun de deuren open. Er worden ook meer dan 800 gratis activiteiten georganiseerd zoals wandelingen en rondleidingen, lezingen, fietstochten, workshops, tentoonstellingen enzOnze heemkring werkt hier aan mee, en stelt de conservering van oude schilderijen in het daglicht.
Afspraak in het heemkundig museum, Oud-Station,
Stadionstraat 113 te Stekene.

U bent van harte welkom.

http://www.erfgoeddag.be/ .

 

Duel tussen List & Macht

Openlucht massaspel in de Broederschool. Schoolproductie met leerlingen, leerkrachten en ouders.

Mensen als dieren, dieren als mensen: het is een procédé dat wel vaker gebruikt wordt in de wereldliteratuur. Maar wat de middeleeuwse monnik uit Boudeloo (?) neerzette in zijn Van den Vos Reynaerde is ongeëvenaard.  Reinaert is ongetwijfeld een schurk. Hij begrijpt dat de andere dieren, op een enkele uitzondering na, allemaal zijn slachtoffers, hem op het matje willen roepen. Maar op zijn proces blijkt dat ook zijn slachtoffers niet onbesproken zijn. Sterker nog: ze lijken elkaar te willen overtreffen in domheid en hypocrisie.

Reinaert, listig als hij is, probeert de situatie naar zijn hand te zetten. Zullen de machtigen der aarde hem durven of kunnen veroordelen???? Elke gelijkenis met hedendaagse toestanden berust op louter toeval.......

Uitvoeringen: 12 mei; 13 mei; 19 mei; 20 mei ; telkens om           20.30u  In de Broederschool te Stekene.

reservatie: 037796794 

 

Kunstproevers route

Maandag 1 mei 2006

Recreatieve fietstocht (30 km) door Stekene

met op diverse haltes kunstzinnige toonmomenten, ambachtelijke drankjes&hapjes.

Apotheose in Kastelenhof, Bormte te Stekene met optreden 
“ OLLA VOGALA TRIO“ 

Deelnameprijs fietstocht : volwassenen € 5,00 en kinderen € 3,00

Verplichte reservatie : dienst Cultuur & Toerisme : tel. 03/790.15.17
Vertrek tss. 12.00 en 14.00 uur met max. 75 personen per half uur
aan het GEMEENTEPARK - Polenlaan 61 - Stekene

 

 

Meiboom
Reintje Vos plant op zondag 30 april 2006 de meiboom om 14.30 aan de kerk van Kemzeke. Dan wordt de meigraaf gekroond. Om 20.00 u start het meibal, op het koerke, samen met buitenlandse gasten.

Sint-Jansvuur met  BBQ heeft plats op 24 juni aan het Vossenhol.

www.reintjevos.be 

 
Leuke website

Een hele keuze aan documenten uit de Katholieke kerk.   Documenten          Allerlei websites over oude muziek en instrumenten.            Oude Muziek

 

 

Mededeling
 Bedevaart naar de boskapel van Puyvelde op 1 mei 2006, vertrek om 6.00u s'morgens op de markt van Stekene. Gratis vogelgezang.

Dag van de folk.

Overal in vlaanderen hebben van 21 april tot 6 mei activiteiten plaats om de folk of volksmuziek in het daglicht te zetten. 

Op 5 mei in Belsele. 

www.feestvandefolk.be 

 

 

 

 

red.: Luc De Brant

  http://www.deuzie.be     lucdebrant@gmail.com  archief