KREUZENEUZIE
 Blijf op de hoogte van wat reilt en zeilt in Stekene
15 februari 2006   Gij zult winnen, zei de advocaat en hij sloeg op zijn beurs.

Herman Heyselezing

Op zaterdag 18 februari 2006 om 20 uur organiseert d'Euzie, in samenwerking met vzw Reynaert­genootschap, de 14de Herman Heyselezing. Deze keer hebben wij gekozen voor iets speciaals: wij vertonen u in primeur een prachtige film van Paul Vereecken over de Stekense Vaart.

Voor deze gelegenheid wijken wij uit naar de grote zaal van de Broederschool aan de Nieuwstraat te Stekene.

Iedereen is van harte welkom. Traditiegetrouw schenken wij na de film een Reynaertbiertje. U bent van harte welkom.

 

Welgevormd: 18/02/2006 – 23/04/2006

Onder deze titel brengt het Lamot-Erfgoed­centrum te Mechelen tot 23 april 2006 een tentoonstelling met beelden en tekeningen van Mechelse beeldhouwers uit de periode 1780-1850.

Jan Tuerlinckx, die de preekstoel gemaakt heeft in de H. Kruiskerk van Stekene heeft er ook een plaatsje gekregen.

De tentoonstelling geeft ons de gelegenheid met hem kennis te maken, en de waarde van dit kunstwerk beter in te schatten.

Mechelen was en is een stad met een grote reputatie op het gebied van de beeldhouwkunst. Grootmeesters als Lucas Fayd'herbe en Rik Wouters, die in de 17de resp. de 20ste eeuw leefden, houden die naam hoog.
Tijdens de periode 1780-1850 verdedigden een zevental beeldhouwers de Mechelse eer tot ver buiten de landsgrenzen. Jean-Baptiste De Bay schopte het tot conservator in het Louvre. Louis Royer werd hofsculpteur aan het Nederlandse hof en realiseerde belangrijke openbare monumenten zoals die voor Rembrandt en Willem van Oranje. Joseph Tuerlinckx trok eerst naar Rome om nadien sculpturen te realiseren in zijn geboortestad waar men niet naast kon en kan kijken: de beelden van Margareta van Oostenrijk en van Rembert Dodoens.

De tentoonstelling 'Welgevormd' toont beelden en tekeningen van deze Mechelse beeldhouwers. Aan de bezoekers wordt een staalkaart geboden van hun œuvre. Zowel kleine ontwerpen als grote marmeren realisaties brengen hun uitzonderlijke talent voor het voetlicht.

http://www.lamot-mechelen.be/nl/expo_welgevormd.html

http://www.lamot-erfgoedcentrum.be/

 

Nacht van de Geschiedenis

Deze avond staat helemaal in het teken van 25 jaar massaspel Jan Van Steene.

Een aantal kernmedewerkers van toen halen in een kort panelgesprek heel wat herinneringen naar boven.

Deze avond gaat door in samenwerking met het Davidsfonds,

Dinsdag 21 maart 2006 om 20.00u
in het heemkundig museum, Oud-Station,
Stadionstraat 113 te Stekene.


U bent van harte welkom.

http://www.davidsfonds.be/nacht/ 

 

Schilderijen
Een twaalftal vrijwilligers zijn gestart met de conservatie van de twee schilderijen. 

In onze website via de link "plakboek" vind je heel wat meer.

Conservatie

fotoverslag

 
Leuke website

Boston College

Architectuur

 

 

 

Mededeling
 Muzenisse, brengt  op 12 maart 2006 in H. Kruiskerk een concert. Aanvang 15.00u.

EXPOSITIE MOnuMENTEN VAN STILTE

Deze expo toont de foto’s van de laureaten van de fotowedstrijd rond stilte en stiltegebieden.

Ook 12 Stekense deelnemers van de fotowedstrijd stellen hun impressies van stilte tentoon.

 

De tentoonstelling is te bezichtigen van 10 tot 30 maart 2006 tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Meer info: Dienst cultuur&bibliotheek, Polenlaan 46  03/790.15.15

 

 

red.: Luc De Brant

  http://www.deuzie.be     lucdebrant@gmail.com  archief