KREUZENEUZIE
 Blijf op de hoogte van wat reilt en zeilt in Stekene
31 december 2004   Het jaar is om en keert nooit weerom.

Nieuwjaarke zoet, "2005 "

Ook wij willen niet onderdoen, en brengen onze beste wensen over aan onze trouwe lezers. Vooral wensen voor een goede gezondheid. Wie weet wat het jaar brengen zal mag het ons gerust komen vertellen want wij weten het nog niet. Wat voorbij is weten we wel. En er is wel het één en ander misgelopen op deze aardkloot. 

Wij hopen althans op een goed werkjaar met veel nieuwe leden en veel nieuwsbrieven. 

 

Door een breuk in het moederbord bleef ik lange tijd verstoken van een PC om digitaal contact te houden. Meteen de oorzaak van het lange stilzwijgen. Het euvel is nog steeds niet opgelost en ik moet mij behelpen met stunt- en vliegwerk. Ook deze nieuwsbrief is eerst met de hand geschreven. Hopelijk kan dit snel veranderen.  

 

Museum

Het derde nummer van ons tijdschrift was een themanummer: "125 jaar Broederschool". Tezelfdertijd loopt er over de geschiedenis van de Broederschool een tentoonstelling in het "Oud-station" te Stekene.

Te bezoeken elke zondagmorgen van 10 tot 12 uur. 

 

Vanaf maart start er een tentoonstelling in het teken van 60 jaar bevrijding met o.a. resten van het vliegtuig dat onlangs gevonden werd in de Heistraat.

 

info www.deuzie.be 

 

Van harte welkom. 

 

Losse berichten

Herman Heyselezing

In samenwerking met Tiecelijn organiseren wij de volgende Herman Heyselezing op zaterdag 26 februari 2005. Dit jaar zal Marcel Rijssen spreken over Guido Gezelle.

Nacht van de Geschiedenis

Voor het eerst werken we in 2005 mee aan de "Nacht van de Geschiedenis" georganiseerd door het Davidsfonds. Hij heeft plaats op 22 maart 2005 in ons museum.

Bethlehem

Ligt Bethlehem in Stekene, of ligt Stekene in Bethlehem. Wat zich in enkele jaren op ons grondgebied afspeelde, had niemand voor mogelijk gehouden. En toch, het eerste kerststalletje stond ergens in de Kiekenhaag, in de tuin van Lucien Persoon. Ik zie het er nog staan, juist achter de haag. Lucien had dat ergens gezien en het liet hem niet meer los. Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk, ook bij het kermiscomité van de Kiekenhaag. 

Tijdens de kersttijd van 2000 werd een eerste aanzet gegeven. Het was wel een moeilijk moment om voldoende deelnemers te vinden. Maar het was een schot in de roos. Niet alleen de Kiekenhaag maar ook de Nachtegael en Ketelaarsgras waren er van bij het begin bij. Van overal kwamen kijklustigen eropaf. Wie zelf geen kerststal had, kon er een lenen met de beeldekens er bij. Tot half januari stond Lucien kerststallen te maken in zijn glazen vitrine, "veur het noste joar". 

Nu, enkele jaren later, worden die stallen ook echt ingehuldigd; alleen het weer laat het een beetje afweten. Maar ook in andere straten reageren mensen op wat er in de Kiekenhaag gebeurt. Spontaan verschijnen overal kerststallen. Er is dit jaar geen straat meer in Stekene of er staat wel ergens een stal. Of je nu wil of niet, het werkt toch op het gemoed van de mensen en het eerste negatief woord moet nog vallen. De stal heeft in elk geval zijn werk al gedaan: mensen dichter bij elkaar gebracht, zonder verplichtingen. Daar was het toch ooit om te doen, geloof ik.

Twistkappellekes

Onder deze titel kregen we onvervalste poppenkast te zien in het Vossenhol van de volksdansgroep Reintje Vos. Een aangepaste versie van "Het Kindeke Jezus in Vlaanderen" (F.Timmermans). Onder de bezielende leiding van Gert en Rita Laekeman, slaagden ze erin dit verhaal aan te passen naar Kemzeekse toestanden. Niet Gert speelde de hoofdrol, maar Jezuke, Peer en Lewie. De avond eindigde met Driekoningenliederen.

Twistkappellekes 2

Een droevige tijd, nog voor de poppenkast kon beginnen werd nauwelijks 2 km daar vandaan een kapelletje tegen de vlakte gegooid.

 

Vierde nummer.

Het vierde nummer van d'Euzie is onlangs verschenen. De meeste artikels staan in het teken van 60 jaar bevrijding. 

 

 
Aanbevolen "webpagina"
 
Gazet van Stekene

"Voor iedere waarheid staat een leugen." 

Dat is zowat de korte inhoud van de dagelijkse krant. We zijn echter gestart met de digitalisering van De Gazet Van Stekene. Drukker De Windt maakte eigenhandig dit weekblad, beter bekend als het Boerkensblad of Gazet van Stekene.

Ter informatie: 

De eerste Cd is klaar en bevat de gazet van 1902 en 1903. Wij hopen deze te koop te stellen aan 4 euro per stuk zonder verzendingskosten. Geïnteresseerden kunnen een bericht zenden naar debrant-deridder@village.uunet.be  Er werd zelfs een korte inhoud gemaakt van deze twee jaargangen. 

 

red: Luc De Brant

  http://www.deuzie.be     deuzie@deuzie.be  archief