KREUZENEUZIE
 Blijf op de hoogte van wat reilt en zeilt in Stekene
20  juni, 2004   Een struikelsteen kan een wegwijzer worden.

Klein Sinaai

Zondag 27 juni : Herdenking, wijding kerk, 150 jaar

Zoals jullie misschien al gehoord of gelezen hebben, viert de parochiekerk dit jaar haar 150e verjaardag. Vanuit de kerkraad werd daarom beslist om van de gelegenheid gebruikt te maken om er een feestelijk ogenblik van te maken voor de ganse parochie.

We vieren dit op zondag 27 juni. We starten om 9u30 met een plechtige eucharistieviering in onze kerk met daarna, rond ongeveer 11u, een receptie die opgeluisterd wordt door de Koninklijke Harmonie “De Ware Vrienden”. Iedereen is op deze receptie, die plaats vindt in de tuin van de Pastorij, uitgenodigd. In kerk zal er ook een kleine fototentoonstelling zijn over onze kerk en heel wat activiteiten uit het verleden. Deze kan bezocht worden aansluitend op de eucharistieviering.We heten iedereen nu al van harte welkom in de eucharistieviering, op de tentoonstelling en op de receptie, en duimen alvast voor goed weer. Mochten de weergoden ons minder gunstig gezind zijn, zal de receptie in het Ontmoetingscentrum Boudelo plaatsvinden.

 info@klein-sinaai.be

Sintjansvuur.
Wil je de winter verbranden? Het begint te dringen. Dat kan je trouwens doen bij ons in Kemzeke, o.l.v. Reintje Vos die dansen rond de rozenhoed. 

 Op 26 juni 2004  wordt op Midzomer het Sintjansvuur ontstoken bij valavond aan het Vossenhol in Kemzeke. Met zang en dans. Geheel vrijblijvend is er een BBQ vooraf.

 

11 juli 2004

Zondag 11 juli 2004.
Onder het motto: 'Vlaanderen Feest' heeft op de Markt van Stekene  een groots Volksfeest plaats.
De plaatselijke rock-groep 'Bow and Arrow' brengt naast eigentijdse rock ook Nederlandstalige covers
De formatie "Uitgelezen gezelschap' presenteert  voor elk wat wils.
Nadien volgt een barbecue en gezellig samenzijn onder de schaduw van de toren.
Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de polyvalente zaal van de Broederschool in de Nieuwstraat te Stekene.
Iedereen is van harte welkom. Inlichtingen: 03/779 83 12

Groeten
Jackie

Losse Berichten.

Muzennisse:

Ter gelegenheid van de Jubilee van het Ruyseveldekoor, werd het kamerkoor uitgnodigd om op Zondag 27 juni om 10.00u de Hoogmis op te luisteren.

Zij brengen die dag de Mis van Flor Peeters.

Ambachtelijk weekend in het Waasland; In het weekend van 21 augustus 2004, zijn talrijke activiteiten en ambachten te bezoeken, per auto, de fiets of te paard.  Ook ons museum is gans het WE open. Info VVV.

Tentoonstelling Familie Dewulf. De tentoonstelling is open iedere zondag tussen 10 en 12 uur tot 27 juni 2004. 

De volgende tentoonstelling wordt geopend op 1 oktober 2004, en heeft als thema 125 jaar Broederschool.

Zondag 4 juli 2004. Open kerk. De kerk en de toren zijn in de namiddag te bezoeken. Het landbouw museum is open in de namiddag.

 

Wandelpad Groene Putten.

Zarterdag werd een nieuwe wandeling in gelopen in de bossen van Stekene. Liefhebbers kunnen deze goed (6 km) bewegwijzerde wandeling volgen vanaf taverne Het Speelhof op de grens met Nederland. Er lopen geen wolven meer rond.

 
Aanbevolen.
Klein-Sinaai  een web site die de moeite loont.

Onze volgende Euzie is in aantocht. Zeker aanbevolen.

Er is nog meer nieuws te rapen over de parochie H.Kruis.

 
Kléan.
Alhoewel deze folkgroep uit Stekens in de examen zitten slagen, ze er toch in van zich te laten horen. Hun webadres is voortaan www.klean.be 

Daarop hebben ze een een FOLKQUIZ geplaatst die door Vlaanderen gesmaakt wordt. Eén van de vragen gaat trouwens over Stekene. De Folkquiz is beter te volgen via Folkroddels, omdat daar heel wat comentaar te lezen is.


red: Luc De Brant
  http://www.deuzie.be     deuzie@deuzie.be  archief