KREUZENEUZIE
 Blijf op de hoogte van wat reilt en zeilt in Stekene.
25 maart, 2004   Beter is de wol geschoren, dan geheel het schaap verloren.
Tentoonstelling  "Familie Dewulf"
Onder deze titel opende zondag 21 maart t.g.v. de jaarmarkt onze nieuwe tentoonstelling. Het is een retrospectieve met tekeningen, aquarellen, foto's en plannen van Ivo Dewulf, architect en stichtend bestuurslid van onze kring. Tevens een herdenking aan de vader van Ivo, de Wase Heemkundige Marcellijn Dewulf die meer dan 100 artikels publiceerde in de annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Ook de familiestamboom en de verwantschap met Guido Gezelle en Stijn Streuvels komen aan bod.

De tentoonstelling is open iedere zondag tussen 10 en 12 uur tot 27 juni 2004. De tentoonstelling is doorlopend open van 10 tot 18 uur op de erfgoeddag, 18 april 2004.  

Overlijdens.

Gentiel De Smet, erelid van d’Euzie, overleed te Deinze op 28 december 2003 op 82-jarige leeftijd. Gentiel was tijdens zijn beroepsleven aannemer van wegenbouw te Deinze. Zijn interesses gingen o.a. uit naar muziek, heemkunde en geschiedenis. In 1977 werd hij voorzitter van de Koninklijke Katholieke Fanfare Ste. Cecilia te Deinze. Hij was lid van tal van heemkundige en geschiedkundige verenigingen en had een grondige kennis van de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek. Een bezoek bij hem thuis was telkens een boeiende onderneming die tot in de late uren duurde. Vond hij in zijn documentatie iets interessant over Stekene dan stuurde hij steevast een kopie op, voorzien van zijn stempel.

Juliaan De Block, lid van d’Euzie, overleed op bijna 83-jarige leeftijd in St-Niklaas op 15 november 2003. Juliaan was oorlogsvrijwilliger en oud-strijder 1940-1945, lid van het K.N.S.B. van Stekene en de Friends of the Royal Air Forces Association. Juliaan was een onuitputtelijke bron van informatie over lokale personen en gebeurtenissen.

Valère Cerpentier, lid uit de Kiekenhaag overleed op13 februari. Hij was 74 jaar. Valère was actief geïnteresseerd in het verleden van zijn gemeente, en we mochten dan ook geregeld op hem rekenen voor een artikeltje in ons tijdschrift.

Tenslotte vernemen we nog het overlijden van ons trouw lid Edward Gadaen, die nog meewerkte aan onze tentoonstelling over de Stekense Vaart. We vinden zijn naam ook terug tussen de schenkers aan onze kring.

 

 

Folkdagen

Net als vorig jaar organiseert de muziekacademie, afdeling Stekene, een folkdag. Zowel muzikanten als niet-muzikanten kunnen er deelnemen aan één van de vele activiteiten. Het programma ligt nog niet vast, maar er zal zeker keuze zijn uit samenspel, dans, zang, knutselen enz. De leiding berust bij de gitaarleraar Karl De Meyer, en info kan je krijgen bij de secretaris Hugo Kairet (037890144). Deze folkdag gaat door op zaterdag 24 april, samen met vele andere activiteiten in Vlaanderen. 's Avonds treedt de welbekende folkgroep "Stukken en Brokken" op in het lokaal van "Reintje Vos".

Kléan vraagt ons trouwens ook mee te delen dat zij optreden op het Balleinbal in Belsele, op 17 april 2004. Inkom 3 euro.

 

 


d'EUZIE
Er is alweer een Euzie van de persen gerold, met o.a.
 
- Zwarte Van Overloop
- Bidprentjes migranten naar Amerika
- Brief uit Canada
- Plantennamen
- Jan Van Nielandt
- Foto's van de vernielde spoorweg 
- Foto van het ACW-bestuur 1950 
- Stekens Woordenboek 
 
Aanbevolen.
 Een genealogisch woordenboek 

woordenboek

Archeologische sites in Vlaanderen

Vindplaatsen

De Stekense of Wase Wolf blijft tot de verbeelding spreken.

WOLF

 
data
Lezers of sympathisanten die beschikken over bepaalde data die ook voor anderen interessant zijn, mogen ze ons gerust bezorgen; wij plaatsen die gegevens graag op het net.

 

Heb je zelf toevallig een  website gevonden die de moeite waard is, wacht niet om ze ons te melden. Wij volgen met belangstelling alle hints op.


red: Luc De Brant
  http://www.deuzie.be     deuzie@deuzie.be  archief