KREUZENEUZIE
 Blijf op de hoogte van wat reilt en zeilt in Stekene.
28 november, 2003   Meisjes die fluiten, zijn niet te stuiten. 
Doodsprentjes en doodsbrieven.

Nog niet op het net, maar wij zijn nu reeds trots op onze verzameling doodsprentjes en doodsbrieven in het documentatiecentrum "Marcellijn Dewulf". Vooral omdat het er zovele zijn van mensen uit Stekene en Kemzeke. Er zijn zelfs bij die 150 jaar oud zijn. Zij zijn allemaal vrij te raadplegen. Wie deze verzameling wil aan vullen, weet dat ze in goede handen zijn.

 
 

Klapper
Onlangs werd onze site uitgebreidt met een belangrijke aanwinst. Door de noeste arbeid van Gilbert De Smedt, hebben we de klapper van de overlijdens in Stekene, prochie H.Kruis 1598 - 1796 online op het net kunnen zetten. Dit is voor geneologen een meevaller. Vele uren zoekwerk kunnen bespaard worden, en vergeleken worden met andere bronnen. Zoals de klapper op de wezenboeken of staten van goed.

Meteen een signaal naar andere vorser, die bronnenmateriaal willen publiceren. Zij vinden hier vast onderdak, onder de euzie wel te verstaan.
 

Herman Heyselezing

 De twaalfde Herman Heyselezing vindt plaats op 28 februariom 20 uur in het Oud-Station,Stadionstraat Stekene. Deze lezing wordt jaarlijks georganiseerd door het Reynaertgenootschap en d’EUZIE, omHerman Heyse (1937-1992) tegedenken. Karel Mortier behandelt "Dediefstal van het paneel van de rechtvaardige rechters", deophefmakende roof van twee zijpanelen van het beroemde Lam Gods, uit de Sint- Baafskathedraal van Gent, in het jaar 1934. Karel Mortier is gewezen hoofdcommissaris bij de politie van Gent en medeoprichter van het Hoger Politie- Instituut. Hij promoveerde als licentiaat in de criminologie op het dossier van het Lam Gods en sindsdien heeft dit onderwerp hem niet meer losgelaten. Iedereen is van harte welkom op deze boeiende lezing. De toegang is gratis en na afloop bieden wij u, traditiegetrouw, graag een Reynaertbiertje aan.

In Memoriam We gedenken Siegfried Roomsdie op 6 oktober jl. overleed. Hij was 89 jaar. Behalve voor fossielen en mineralen, toonde hij een grote interesse voor bodemvondsten uit het recente verleden en voor het behoud van ons bouwkundig erfgoed. We mochten dan ook geregeld een beroep doen op zijn documentatie en deskundig advies.Dank

Ereleden: Dirk Backaert Stekene, Paul Baert Stekene, Gentiel De Smet Deinze, Heyninck-DeVogelaer Hoboken, ArthurMassé Antwerpen, Eddy Masse Kleine Brogel, Lucien Merckx Elversele, Hugo Persoon Stekene, Ludwig Piron, Waterloo,Canada, Roel Van der Linden Drongen, Valerius Van der Linden Antwerpen, Felix Vander Steichel Stekene, Prosper Van Gucht Stekene, Robert Verbeke Kemzeke, Eddy Vercauteren Waasmunster.


d'EUZIE
In december verwachten wij de volgende Euzie. Samen met de kalender.
 
 
Aanbevolen.

Licentiaats- verhandelingen on-line

Smokkel in het Land van Waas tijdens de Eerste Wereldoorlog

 
Schenkers
We danken van harte de mensen die in 2003 een schenking aan de kring hebben gedaan: Marc Baert, John Buyse, Lucien Coppens, Guy De Brant, Mevr. Alexander De Mol, Jackie Desmet, Lydie De Vijlder-Van Brussel, Jean Dhondt, Honoré D'Hooge, Luc Dullaert, Christiane Geerinckx, Diane Gijselinck, Eddy Hofman, Huis Van Alijn – Gent, Kunstkring JacquesGorus, Monique Lehembre- Van Brussel, René Martinet, Francine Nimmegeers, Achiel Nobels, Willem Persoon, Rudi Schelfout, Alfons Stas, Jan Stevens, Leon Van den Abbeele, Firmin Van Hoye, Luc Van Hoye, Etienne Van Steen, Roger Vervaet.

 

 


  http://www.deuzie.be     deuzie@deuzie.be  archief