KREUZENEUZIE
 Blijf op de hoogte van wat reilt en zeilt in Stekene.
Oktober 1, 2003   Bamis; Oktober nat en koel, de winter nat en zwoel.
Ivo Dewulf

Op 26 augustus 2003 overleed Ivo Dewulf in huiselijke kring. Hij werd geboren te Sint-Niklaas op 12 februari 1930.

Ivo was bestuurslid van de Heemkundige Kring d'Euzie van bij de stichting in 1982, een taak die hij gedurende 21 jaar vervulde met grote toewijding en deskundigheid.

Als zoon van Marcellijn Dewulf, had hij de belangstelling voor geschied- en heemkunde reeds in zijn vroegste jeugd meegekregen.

In de heemkundige kring hield Ivo zich voornamelijk bezig met de illustraties van het tijdschrift, fotografie, het Stekens woordenboek, inrichten van het museum en van tentoonstellingen, maken van affiches en acties voor het in stand houden van het kerkelijk en gemeentelijk erfgoed. Op de inbreng van Ivo in de werking van onze kring komen we uitgebreid terug in het volgend nummer van d'EUZIE.

Ivo, we zullen je missen.

Het bestuur en de leden van d'Euzie


 

Teller
De teller op onze website blijft maar doortikken. Sinds de huidige teller actief is  op 2 maart 2003, werden ruim 23.000 pagina's geopend. De eerste twee maanden van dit jaar telden we ook reeds 3000 pagina's, en  tot 2002 ongeveer 11.000 pagina's. September 2003 slaat een nieuw record met 4652 pagina's.Het vorige bedroeg 4000 pagina's in juli. 
En derde van onze bezoekers komt via zoekmachines, de rest zijn blijvers die terugkeren omdat zij weten wat voor vlees in de kuip zit. In totaal 37.000 pagina's 
 
Marmietenoorlog
En van onze bezoekers wou informatie hebben over de marmietenoorlog of wel keteloorlog.

Spotnaam voor het conflict, ontstaan toen Jozef 2 op 6-10-1784 poogde de Schelde te heropenen en hiervoor een schip stroomafwaarts zond, voorbij de Hollands garnizoenen van Saaftingen, die het schip beschoten en de ketel troffen. De dreigende oorlog werd door bemiddeling van Frankrijk voorkomen door de vrede van Fontainebleau. De Schelde bleef gesloten maar de forten Lillo en Liefkenshoek werden door de keizer aangkocht.( Bron: Nijhofs geschiedenis lexicon.) 

Museum

De tentoonstelling van "God en klein pierken" 

en "de vaart " worden verlengd.

 
Aanbevolen.
Anton Van Wilderode 

Belangrijkste gegevens over ons Weer in de afgelopen eeuw.

Natuurpunt Waasland

 
Personenindex
 Zoals eerder aangekondigd, werd de personenindex op onze site geplaatst. Dit omvat alle namen die vernoemd worden in ons tijdschrift. Voorlopig enkel de eerste negen jaargangen. Maar dat is bijna de helft. U Kan snel klikken naar;

Personenindex 

Vliegtuigcrash.

Over het neerstorten van een Havilland Mosquito van de RAF. De beide piloten, Edgar William Peter Court en Jack Braithwaite Sands kwamen om het leven 

 

 

Vliegtuigcrash te Stekene op 9 oktober 1943 


  http://www.deuzie.be     deuzie@deuzie.be  archief