KREUZENEUZIE
 
Augustus 1, 2003   Blijf op de hoogte van wat reilt en zeilt in Stekene.
d'EUZIE
Terwijl onze hoofdredacteur de volgende Euzie klaarstoomt met weeral boeiende artikels, hebben andere redaktieleden zich ingespannen om een personenindex op te stellen. Zij zijn nu reeds tot jaargang negen, bijna halfweg gekomen. Deze lijst hopen we in september op de site te zetten, en direkt in  onze eigen zoekmachine te importeren. Dit zal weer heelwat nieuwe mogelijkheden geven om bronnen beter aan te boren.

 
Teller
De teller op onze website blijft maar doortikken. Sinds de huidige teller actief is  op 2 maart 2003, werden ruim 15.000 pagina's geopend. De eerste twee maanden van dit jaar telden we ook reeds 3000 pagina's, en  tot 2002 ongeveer 11.000 pagina's. Juli 2003 slaat alle records met 4000 pagina's. 
En derde van onze bezoekers komt via zoekmachines, de rest zijn blijvers die terugkeren omdat zij weten wat voor vlees in de kuip zit. In totaal 29.000 pagina's 
 
Radio 2
In de maand juni maakte het gemeentebestuur van Stekene zich op, om mee te dingen voor de radiowimpel van Radio 2. Hieraan was een kunstwerk verbonden, waarover de meningen nogal verdeeld waren. Was het een os dan wel een buffel? Verschillende artiesten zetten hun beste beentje voor, en brachten zelf een zomerhit mee. Het publiek luste hen wel en gaf hen de publieksprijs, de jury echter gunde hen niet eens het licht in de ogen. Zwaar teleurgesteld dropen zij terug af naar Stekene. Was men het niet eens met de jury? We zijn er zeker niet rouwig om dat het beeld niet komt, men had eigenlijk van de gelegenheid gebruik kunnen maken om die ballen (die voor LVH zijn deur staan) aan die ossen mee te geven....  
 www.deuzie.be/Foto/radio2/radio2.htm 
 Een impressie.

Museum

Voor het eerst is ons museum ook in de zomermaanden open. Dit door de samenwerking met het "Huis van Alijn" en de tentoonstelling van 'God en Klein Pierke'
 
Aanbevolen.

Museum voor de Oudere Technieken

Info over Compostella

Volksverhalenbank

Verbrande Heksen
 
Oogstfeest
Op 17 oogst houdt de landelijk gilde een oogstfeest volgens de beste tradities, maaien, dorsen of vlegelen met hun oude machines. Dit alles aan het landbouwmuseum in de Heistraat. 

  http://www.deuzie.be     deuzie@deuzie.be  archief