Stekense Volkskalender

Getijden voor Stekene, Kemzeke en Klein-Sinaai

Februari Maart April Mei Juni Juli Aug September Oktober November December

http://come.to/deuzie

Heemkring d'Euzie

 

 

Januari louwmaand, ijsmaand, wolfsmaand, haardmaand
di   1 Nieuwjaar, De EURO doet met veel bombast zijn intrede in ons land
wo   2 "Al is de winterkoning in het land, de winterkoning zingt in heg en kant"
do   3 "Wie op Sinte Genoveva snoeit, zijn boomgaard overmachtig bloeit"
vr   4 "Als in januari de vorst niet komen wil, dan komt hij nog wel in april"
za   5 "Aan een toog kweekt men dronkaards, in een toog pastoors"
zo   6 "Als 't Driekoningen is in 't land, stapt de vorst in het vaderland"
ma   7 Eerste Maandag na Driekoningen , Verloren maandag
di   8 Deze maand heeft gemiddeld 22 regendagen
wo   9 Binnenshuis mag je margriet en anjelier zaaien
do 10 "Als januari stof maakt, dan groeit het koren als een eik"
vr 11 "Al heeft een vriends huys goed locht, ten dient niet al te veel bezocht"
za 12 "Alle baat helpt, zei de mug en piste in zee"
zo 13 1844: Vijf kinderen zakken door het ijs
ma 14 "Alles is grappig, zolang het iemand anders overkomt"
di 15 "Als 't in januari dondert, wees voor de ziekten niet verwonderd"
wo 16 "Als een maer gheeuwt, zij gheeuwen al"
do 17 "Sint Teunis is een ijsmaker of een ijsbreker"
vr 18 1608: Veel doodgevroren mensen langs de wegen gevonden
za 19 "Als ik je een goede raad mag geven, luister nooit naar goede raad"
zo 20 "Als twee ghelieven samen kijven, de vriendschap zal te vaster blijven"
ma 21 "Als Agnes en Vincentius komen, begint men 't wintervuur te schromen"
di 22 "Geen dag is zo koud en grijs, die de heggemus brengt van de wijs"
wo 23 "Knapt januari niet van de kou, dan draagt augustus rouw"
do 24 "Armoede breekt de vriendschapsbanden"
vr 25 "Paulus bekering is 't keren van 't weer"
za 26 1687: Stichting parochie van de Koewacht
zo 27 "Bachus is een vriend die droeve geesten wonder dient"
ma 28 Mossen en varens weten één dag voor de mensen dat het dooien zal
di 29 "Als de dagen beginnen te lengen, begint de winter te strengen"
wo 30 "Dooien op Sint-Aldegond, vult de kelders helemaal rond"
do 31 "Bejaardheid brengt bedaardheid"

G

Februari, Sprokkelmaand, Schrikkelmaand, Slijkmaand.
vr   1 1953: Springvloed in de lage landen, 1850 doden
za   2 Lichtmis; Parochiekwis in het gildenhuis.
zo   3 "Blasius is een koud manneke"; Parochiefeesten H.Kruis.
ma   4 "Op Veroontje, verplant uw boompje"
di   5 "De korte maand moet acht zomerse dagen geven"
wo   6 "Sint-Amaan doet het zaaikleed aan"
do   7 "Een donkekre februari maakt een goede oogst"
vr   8 Opsluiterdag.
za   9 d' EUZIE : Herman Heyse lezing
zo 10 Vette Zondag.
ma 11 "Carnaval is een spel, wie naar de zin vraagt mag niet meedoen"
di 12 "Men houdt Vastenavond met zijn vrouw en Pasen met zijn pastoor"
wo 13 Aswoendag
do 14 "Liefde  is als de mazelen, we moeten het allemaal eens doormaken"
vr 15 "Die geen honger heeft, heeft goed van de vasten te spreken"
za 16 "Bemint uwen buerman, maer en doet uw hage niet uit"
zo 17 "Beter gezwegen dan tonge verbrand"
ma 18 Blauwe maandag
di 19 "Sneeuw op modder, vorst voor drie dagen"
wo 20 "Als kort maandeke te veel op maarte trekt, de boer een scheve muile trekt"
do 21 1912: Eerste steenlegging van de kerk in de Hellestraat"
vr 22 "Roept de steenuil al zo vroeg, de boer bekijkt reeds zijn ploeg"
za 23 "Dooi zonder regen of wind, is niet waard dat hij begint"
zo 24 "Blijf jong, anders ben je de oude niet meer"
ma 25 "De beste katte kan een muize missen"
di 26 "Heb voor 't  weder goede moed als de storm thans woedt"
wo 27 "De gierigheid bedriegt de wijsheid"
do 28 "Sint-Romanus hel en klaar, wijst op een vruchtbaar jaar"

G

Maart, lentemaand, dooimaand
vr   1 "Maarte, maarte, ge zijt een vuile taarte"
za   2 t Krijtje: Ierse en Vlaamse folkavond.
zo   3 Kwenezondag
ma   4 Jaarmarkt Klein-Sinaai
di   5 1553: Sticting octrooi Sint-Sebastiaan Kemzeke
wo   6 H. Coleta, beschermster van zwangere vrouwen
do   7 "Al vriest het op zijn staart, de kievit legt in maart"
vr   8 "Geen zon bleekt zo blank als de zon van maart"
za   9 "De jaren weten meer dan boeken"
zo 10 Half vasten
ma 11 Jaarmarkt Stekene.
di 12 "Een droge maart is goud waard als het in april regenen wil"
wo 13 "De oude hazen kennen de sloten"
do 14 "De eerste donder bromt, als Sint-Mathilde komt"
vr 15 "Voor hen die hem goed verstaan, de tjiftjaf roept weer zijn naam"
za 16 "De overdrijving is de leugen van de eerlijke mensen"
zo 17 "Op Passiezondag hagelslag, zeven dagen duren mag"
ma 18 "Zaai niet in maart te vroeg, daar is nog tijd genoeg"
di 19 "Sint-Jozef sta ons bij, of de winter en ga niet voorbij"
wo 20 "Hoor je de koekoek op 20 maart, doof dan maar gauw de haard"
do 21 Daar is de lente, dar is de zon…
vr 22 "De wijn verbeest des menschen geest"
za 23 "Die daer zaeyt het beste graen, zal met 't beste brood thuys gaen"
zo 24 Palmzondag, 
ma 25 "Op O.L.Vrouw Boodschap keren steeds de zwaluwen were"
di 26 "Wat in de Goeweek gezaaid wordt zal gedijen"
wo 27 Schorsel woensdag
do 28 Witte donderdag
vr 29 "Op Goede Vrijdag regen, brengt de boer geen zegen"
za 30 "Valt Pasen in meert, dan is het hele jaar verkeerd"
zo 31 Pasen.  Zomeruur

 

G

April, Grasmaand, Paasmaand, Ostarmaand.
ma   1 Paasmaandag,Jaarmarkt Hellestraat, Kermis Polken
di   2 "De heren en aprillen bedriegen wie ze willen"
wo   3 Jaarmarkt Koewacht
do   4 "Is Isidoor voorbij, dan is ook de noordenwind voorbij"
vr   5 "In april gezaaid is in mei weggevaagd of in juli gemaaid"
za   6 "De tijd brengt rozen niet het hout, de tijd maakt alle droefheid oud"
zo   7 "Met Beloken Pasen houden de mulders hunne Pasen"
ma   8 "'t Grasken dat in april wast, staat in mei vast"
di   9 "Wat maart niet wil, dat neemt april"
wo 10 "Zaait ge op Sint-Ezechiël, zeker lukt uw vlasgaard wel"
do 11 "Vrouwen en aprillen hebben bei hun grillen"
vr 12 "Die de weelde niet dragen kan, moet de armoe slepen"
za 13 Vormsel Kemzeke, Koewacht, Klein-Sinaai.
zo 14 Vormsel H.Kruiskerk
ma 15 "Op Sint-Justijn, doodt de koude het venijn"
di 16 "Die gaat procederen wil advocatenbeurzen smeren"
wo 17 "Warme aprilregen, is vast een grote zegen"
do 18 "Die gedwongen is koopt altijd boven de markt"
vr 19 "Die meer begert dan hem betaamt, mist dikwijls wat hij had geraamd"
za 20 1660: Pest in Stekene
zo 21 "Die alle dagen viert, vraagt naar de Zondag niet"
ma 22 "Dokters hebben geen problemen, zolang hun patienten er hebben"
di 23 "Is de regen op Sint-Joris machtig, van 100 kersen vallen er 80"
wo 24 "Die slaapt in de zaaitijd vindt geen maaitijd"
do 25 "Marcus die bonen plant, houdt van regen op het land"
vr 26 "Die zijn hart voor een vrien opent, doodt de smart"
za 27 "Drie keer vroeg opstaan geeft een hele dag
zo 28 "Die om weinig haat, heeft nooit veel bemint"
ma 29 "Met Sint-Catharina heeft elk hout wortel"
di 30 Walburgisnacht, heksensabbat in de Wildernis.

G

Mei, vrouwenmaand, bloeimaand, wonnemaand
wo   1 "Wees op uw hoede en waak nu wel want mei baart dikwijls kattespel"
do   2 Iedere werkdag bidstonde aan de Mariakapel.
vr   3 H. Kruis voor 1796: Grote Ommegang te Stekene
za   4 "De vuilst verkens willen in 't schüenste stro sloapen"
zo 5 "Die van zijn noenmaal wat verspaert, zyn avondmael te meer is waerd"
ma   6 "Het onweer in de schone mei, doet 't koren bloeien op de hei"
di   7 Tweede van de drie Kruisdagen: " O kruise den Vlaming"
wo   8 "Een engel buitenshuis is een duivel bij het vuur"
do   9 O.L.H.Hemelvaart, Eerste Kommunie.
vr 10 "Gaeuwe is dood, en Lancksaem left nog"
za 11 Marmetus, eerste IJsheilige
zo 12 Moederdag
ma 13 "Voor Sint-Servaas geen zomer, na Sint-Servaas geen vorst"
di 14 "De laatste vriezeman van 't jaar, is Sinte-Bonifaas voorwaar"
wo 15 "Is half-mei de sla al gaar den levert de oogst en goede korenaar"
do 16 H.Lutgart, Patrones van Vlaanderen.
vr 17 "Geld is een goede dienaar maar een slechte meester"
za 18 Vlaamse kermis Koewacht; Open tuindagen.
zo 19 Sinxen; Smokkeltochten,
ma 20 De piepel danst in Stekene.
di 21 "Is het weer in mei te mooi dan krijgt de schuur maar weinig hooi"
wo 22 "Geen parel dient bij nacht gekocht, geen vrijster bij de kaars gezocht"
do 23 "een naarstige schrijfpen is het beste geheugen"
vr 24 "Onweer in mei maakt de boeren blij"
za 25 "Een mens is altijd wijzer na de markt"
zo 26 "Er is heel wat geduld nodig om altijd lui te zijn"
ma 27 Jaarmarkt Kemzeke.
di 28 "Een struikelsteen kan een wegwijzer worden"
wo 29 "Geen spies en maakt zo grote wonden als achterklap en boze monden"
do 30 "Geld moet rollen, zei de zakkenroller"
vr 31 De meiboom wordt geveld.

   G

Juni, Rozenmaand, Midzomermaand, Braakmaand.
za   1 1241: Keure van het Waasland
zo   2 Kleine Kermis Stekene.
ma   3 "Als de groene specht lacht, komt er regen"
di   4 "Een goed geheugen is een straf als je geen goede herinneringen hebt"
wo   5 "Als het in juni veel dondert, komt er overvloed van koren"
do   6 "Een mens kan tien huizen hebben en toch geen thuis hebben"
vr   7 "Een spin in de morgen brengt kommer en zorgen"
za   8 "Regen op Medard, zes weken na elkaar"
zo   9 Vaderdag, is hetzelfde als Moederdag, met minder uitgaven
ma 10 Bergkermis
di 11 "Regent 't op Sint-Barnabas, zwemt de oogst in een waterplas"
wo 12 "Een van de gevaarlijkste geluiden die men kan maken is luidop denken"
do 13 Sint Antonius schoon en helder vult het vat en ook de kelder"
vr 14 Tijdens de kriekenpluk is het bloktijd.
za 15 "Een mens is altijd wijzer na de markt"
zo 16 "Er gaat geen klok of iemand trekt eraan"
ma 17 "De wei die in juni niets geeft, is niet waard dat ze leeft"
di 18 "Geen beter hofmeester dan de waard zelf"
wo 19 "Grote pralers, slechte betalers"
do 20 "Juni nat en koud, het hele jaar elende brouwt"
vr 21 De zon bereikt haar hoogste stand, Zomer
za 22 "Voor Sint-Jan is de asperge een prins, daarna een oud wijf"
zo 23 Sintjansavond.
ma 24 "Op Sint-Jansvuur plukt men 'Gezegende Distel' en Sint-Janskruid"
di 25 "Is het helder op Jacobsdag, veel vruchten men verwachten mag"
wo 26 "Geen dag is lang voor iemand die werkt"
do 27 1703: Veldslag op de Linie langs de Kiekenhaag"
vr 28 "Gelukkig maken is gelukkig zijn"
za 29 Sintjansvuur en Sintpietersvuur op het Vossenhol.
zo 30 "Goed praten doet lachen, goed doen doet zwijgen"

G

Juli, Hooimaand, Vlasmaand, Maaimaand, verlofmaand.
ma   1 De School is dicht, leve de school
di   2 "Op 2 juli regenachtig weer, vier weken regen ongeveer"
wo   3 "Is juli helder en warm, bevriest met kerst rijk en arm"
do   4 "Een heldere dag verdrijft veel donkere dagen"
vr   5 "Hoort men nu de tureluur, dan is er regen binnen het uur"
za   6 11-juliviering te Stekene
zo   7 "Eerst gedacht en dan gedaan, is de wijsheid nagegaan"
ma   8 "Een man is zo jong als hij zichzelf voelt, maar zelden zo belangrijk"
di   9 "De negende dag der julimaand, de koekoek voor het laatst vermaant"
wo 10 "Met Sint-amelberga gaat het honingdeurtje open"
do 11 Guldensporenslag, 700 jaar geleden.
vr 12 "Geklaag en gezaag verzieken je maag"
za 13 "Die wil hebben goede rapen moet werpen in juli de zaden"
zo 14 "Geld te lenen, wedden en spelen, breekt de vriendschap onder velen"
ma 15 Kerkstraat kermis.
di 16 "Gij zult winnen zei de advocaat, en hij sloeg op zijn beurs"
wo 17 "Slecht is juli's gloed, worden oogst en vruchten goed"
do 18 "'t Is niet overal zomer waar de zonne schijnt"
vr 19 "Met Sint-Vincent pilt die kan, en met Sint-An pikt alleman"
za 20 "Met Sint-Margriet droog, zes weken zon in 't oog"
zo 21 Nationale feestdag; Grote liggende wip schieting.
ma 22 Bormtekermis
di 23 "Zijn de hondsdagen helder en klaar, verwacht dan maar een gunstig jaar"
wo 24 "Een ander krijgt altijd schuld, geen mens ziet zijn eigen bult"
do 25 "H. Jacobus, patroon van Kemzeke"
vr 26 "Bouwt op Sint-Anna de mieren hopen, De winter zal niet zacht verlopen"
za 27 "Geen zaterdag zo kwaad of de zon schijnt vroeg of laat"
zo 28 "Draaiende winden geven vast weer"
ma 29 "Mistsluiers in de vroege nacht, geven julidagen in volle pracht"
di 30 "Doe wel en kijk steeds goed om"
wo 31 "Zwaluwen in het hoge, 't weder in het droge"

G

Augustus,Oogstmaand, Koornmaand, Arenmaand.
do   1 Augustus is gemiddeld de hevigste regenmaand
vr   2 "Begin augustus heet, lang en wit het winterkleed"
za   3 1986: Een storm alsof de wereld verging
zo   4 1914: Inval van de Duitsers in België
ma   5 "Op Sint-Abel bakt men vlaaien, gapen de boeren en de kraaien"
di   6 "Een beschaamde schooier heeeft een ijle maag"
wo   7 Dondert het, dan zal er veel zaad zijn…vooral van onkruid
do   8 "Waag u nimmer in een droom onder een notenboom"
vr   9 1795: Vrouwen protesteren bij de meier over de prijs van het brood
za 10 H. Laurens, patroon van de heemkundigen
zo 11 Vallende sterren, de Laurijnstranen
ma 12 "Als de zwaluwen nu al trekken, vluchten ze voor de naderend kou"
di 13 "In augustus zure druiven, in oktober zoete wijn"
wo 14 "Wat nieuw is , is zelden waar. Wat waar is, is zelden nieuw"
do 15 O.L.V.Hemelvaart. Moederdag
vr 16 "Weinig rijkdom weinig kommer, Grote rijkdom groot beslommer"
za 17 "Is augustus heet, lang en wit het winterkleed"
zo 18 "Zien gaat boven horen zeggen"
ma 19 "Half augustus zonneschijn verschaft de boer een goed vat wijn"
di 20 "Noordenwind in augustus brengt bestendig weer"
wo 21 "Wie niets weet, twijfelt nergens aan"
do 22 1845: De kerktoren van Kemzeke stort in
vr 23 "Het puntje van een pen is een scherpe priem"
za 24 Ambachtelijk weekend. Lambikfeesten.
zo 25 IJzerbedevaart
ma 26 Heikantkermis
di 27 "Het is beter je naam te maken dan hem te erven"
wo 28 "Augustus is her gordijn over het werkfestijn"
do 29 "Wanneer het werck is afgedaen, zoo mach men vry te rusten gaen"
vr 30 "De zomer moet winnen wat de winter zal verteren"
za 31 "Iedereen houdt van een grapjas, maar niemand wil hem geld lenen"

G

September, Herfstmaand, Fruitmaand, Pietmaand.
zo   1 "Het weer dat Egidius biedt eindigt voor vier weken niet"
ma   2 "Zelfs het liefste schooltje wordt pas leuk als je er niet heenmoet"
di   3 "Het nadeel van ons onderwijs is dat er zoveel schoolmeesters zijn"
wo   4 "Als in september de donder knalt, met kerstmis sneeuw met hopen valt"
do   5 "Sint-Laurens schoon, dan draagt de herfst een gouden kroon"
vr   6 "Hij is gelukkig die het meent te zijn"
za   7 "Hoe hoger gezworen hoe minder geloofd"
zo   8 "Maria geboren, Boer zaai uw koren"
ma   9 "De hazelnoot is rijp en dient het kind tot pijp"
di 10 "Kleine heiligen hebben ook macht"
wo 11 1944: Vier mensen sterven door één obus-inslag te Kemzeke
do 12 "Vorst in september, een zachte december"
vr 13 Feestmarkt
za 14 1944: Bevrijding van Kemzeke & Stekene
zo 15 Kermis Stekene
ma 16 "Een kermislief blijft niet"
di 17 "Sint-Lambertus mooi en klaar, brengt een zonnig voorjaar"
wo 18 "Met zwijgen kruist men de duivel"
do 19 Stekene koers, Grote Prijs Dr. Roggeman
vr 20 "Hoe nader de kerk hoe groter de geus"
za 21 "+Veel nevel in de herfst, veel sneeuw in de winter"
zo 22 Kermis Kemzeke
ma 23 "Een kermis is een geseling waart"
di 24 "Jeugd ontdek je op het moment dat je het niet meer bezit"
wo 25 "Vriest het op Sint-Kleofas, dan valt de winter in een plas"
do 26 "Hoe meer een mens zich opwindt, hoe kleiner zijn woordenschat wordt"
vr 27 "De kilte jaagt de spinnen naar binnen"
za 28 "Het is een weeld'rich backers kind, dat altijd brood ghebacken vindt"
zo 29 "Sint-Michielszomer duurt 9 dagen"
ma 30 Kiekenhaagkermis en Holkermis.

G

Oktober, Wijnmaand, Reuselmaand, Aarselmaand
di   1 1585 & 2000: Algemene klopjacht op wolven te stekene
wo   2 "Engel-Bewaarder sta me bij, en maak de winter rap voorbij"
do   3 "Verdwijnt de boer van de akker dan worden hond en jager wakker"
vr   4 "De beste jagers en hun honden doen wel eens vergeefse sprongen"
za   5 Mosselfeest in't Vossenhol.
zo   6 "Er is geen jager zo vroeg in 't veld, of de strooper is er vroeger"
ma   7 Hellestraatkermis en Kwakkelkermis.
di   8 "Een gure dag maakt nog geen herfst"
wo   9 "Goede brave Sint-Denijs, geef ons vuur en weinig ijs"
do 10 1914: Vreemde legers bezetten Stekene.
vr 11 1914: 3 Belgische soldaten worden geexecuteerd op 't Oost-Eindeken
za 12 "Pochen en blazen is het werk van dwazen"
zo 13 "Ploegen die werken blinken schone"
ma 14 Trompkermis en Eindekenkermis.
di 15 "Een schoon zomerken is Trezia's zomerken"
wo 16 "Om God te schijnen is de mens bereid tot alle kwaad"
do 17 "Een waterige zon en een bleke maan, kondigen meestal regen aan"
vr 18 "Elkeen die gezond wil wezen wordt door Lucas wel genezen"
za 19 "Netelvuur wekt liefdesvuur (zaad van de brandnetel)
zo 20 "Jan mijne man is altijd ziek, heel de week maar zondags niet"
ma 21 "Is oktober warm en fijn, 't zal een scherpe winter zijn"
di 22 "Ik spiegel mij aan U, zei koos tegen z'n pa en zij keken allebei in 't glas"
wo 23 "Op Sint-Severijn kan het al winter zijn"
do 24 "Rijcke luyden met veel goed, zelden kinderen wijs en goed"
vr 25 "Worden de bladeren geel en krom, zo zie naar de kachel om"
za 26 "Hou de zonzij, ook bij ontij"
zo 27 Winteruur.
ma 28 Drieschouwenkermis.
di 29 "Zijn Simon en Judas voorbij dan is de winter kort nabij"
wo 30 "Hoe meer de liefde, hoe minder de sprake"
do 31 Haloween; Een oud feest in nieuwe kleren.

G

 November, Smeermaand, Jachtmaand, Bloedmaand.
vr   1 "Allerheiligen koud zorg dan gans de maand voor hout"  
za   2 Allerzielen.  Oudewijvenzomer.
zo   3 Sint Hubertusbrood.
ma   4 Hamerkermis.
di   5 "November heeft op de loer gelegen en komt te voorschijn met veel regen"
wo   6 "Het weer van Leonardusdag blijft gewoonlijk tot Kerstmisdag"
do   7 "Het zout van het leven is het streven naar beter"
vr   8 "Met geld en goede woorden, kan men overal terechtkomen"
za   9 "Onderschat jezelf niet op de weegschaal"
zo 10 "Naer den arbeyd dien ghy doet, hebt ghy veel of weynigh goed"
ma 11 Sint-Maarten.  Wapenstilstand.
di 12 "Wie houdt van wind, november mint"
wo 13 "Oostenwind met regen, duurt drie dagen, zes of negen"
do 14 1673: Het zeewater komt tot aan de Brugstraat
vr 15 "Processen duyster ende lanck, zijn advocaten spijs en dranck"
za 16 "H. Margaretha waakt over de geliefden"
zo 17 "Mannen als hanen, verdienen slechts aandacht van kippen"
ma 18 MolenbergKermis.
di 19 "Sint-Elisabeth doet verstaan, hoe de winter zal vergaan"
wo 20 "Men kan niet tegelijkertijd de vane dragen en de klokken luin"
do 21 "Maria's opdracht klaar en hel, maakt de winter streng en fel"
vr 22 Sinte Cecilia.
za 23 "Lichte trouwen doet lange rouwen"
zo 24 Christus Koning; feeest bij de Chiro Kemzeke & Stekene
ma 25 Bosdorpkermis.
di 26 "Men kent de spijzen aan de smaak, de mensen aan de spraak"
wo 27 "November laatste noot, valt altijd in de sloot"
do 28 "Met onwillige honden is het kwaad hazen vangen"
vr 29 "IJs op de dag van Saturnijn maakt korte metten met 't venijn"
za 30 "Sint-Andries, patroon van Stekene, brengt de vries"

G

December, Heiligenmaand, wintermaand, Joelmaand,Kerstmaand.
zo   1 "De Advent is de bomenplanter"
ma   2 "Wanneer het spel is op zijn best, scheyd uyt en wacht niet op het lest"
di   3 "Wat geen moeite kost is meestal de moeite niet waard"
wo   4 "Sinte Barbara gaat met een wit kleed naar het bal"
do   5 De graeve komt.
vr   6 Sinterklaas.
za   7 "Wie dronken steelt, moet nuchter hangen"
zo   8 H. Ambroos.
ma   9 O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen, feest in de Broederschool
di 10 Tijd voor kerstboom en kerstkransen.
wo 11 "Wij honden vangen de hazen, zei het keffertje"
do 12 "December veranderlijk en zacht, een hele winter zonder kracht"
vr 13 "Wonderen komen soms voor, maar je moet er hard voor werken"
za 14 "Zijn geweten was zuiver, hij gebruikte het nooit"
zo 15 "Zijt ge meester zijt ge knecht, houd u handen altijd recht"
ma 16 "Zwijgen en denken kan niemand krenken"
di 17 "Donder in decembermaandbelooft veel wind in 't jaar aanstaand"
wo 18 "Scherpe messen snijden zeer; kwade tongen nog veel meer"
do 19 "De eerste en de laatste koude moet men mijden als de pest"
vr 20 "Wanneer je deworst uithangt, eindig altijd met opgegeten worden"
za 21 "H. Thomas doet het licht uit. Winter
zo 22 Kerststallen in de Kiekenhaag
ma 23 "'t Is beter vrede te houden dan vrede te maken"
di 24 Waar de ster bleef stille staan.
wo 25 "Klein broertje heeft gebeden opdat Kerstdag wit zou zien…"
do 26 "Is de wind stil met Sint-Steven, dan zal t' jaar goede oogst geven"
vr 27 "Als het kinderken is geboren, zijn de rapen hun smaak verloren"
za 28 1904: Proces Onnozele Kinderdag
zo 29 "Tevredenheid  is genn kinderspel. Wie veel heeft wil ook veel"
ma 30 "Beter een kwaad jaar dan een kwaad leven"
di 31 "'t Zij met of tegenzin, Na jaar uit komt jaar in"

G