Heemkring   Stekene                

Stekene  Kemzeke   Koewacht KL-Sinaai  Hellestraat

 

Google
 

                                                                             

www.deuzie.be © <lucdebrant@deuzie.be>

 


 

De Geheimen van de Kalender

Luc De Brant

 

26 ste Herman Heyselezing

18 februari 2018

 

 

 

Naar aanleiding van de 25 ste Stekense Volkskalender bracht de auteur een lezing over dit onderwerp.

 

De Stekense Volkskalender 2019

 

De tijd voedt zichzelf.


 

 

 

Kalender geheimen.

Niets is zo alledaags, zo gewoon dan de kalender die we dag in dag uit gebruiken, zonder er bij stil te staan hoe moeizaam die ontstaan is, en tot wat ze geworden is. Alle grote beschavingen hebben er hun sporen in nagelaten, en zelfs de digitale wereld heeft haar volledig omarmd.

Je hoeft geen wiskundige knobbel te hebben om dit te begrijpen, alleen een beetje tijd om doorheen deze merkwaardige ontwikkelingen onze hele beschavingsgeschiedenis te ontdekken die verborgen zit in onze kalender.

Voordat de mensheid kon beschikken over papier, gebruikte men  observatietekens. Stonehenge is daar een mooi voorbeeld van, net zoals de tempels, obelisken en kerken met een bepaalde oriŽntatie. In die observatoriums zochten geleerden, sjamaans, priesters, druÔden naar de toekomst van de tijd en de seizoenen. Zovele malen raakten deze geleerden, verward in hun kennis en nam het volk wraak op hun fouten als de oogst onverwacht verloren ging.

Pas 400 jaar geleden, werd de laatste aanpassing aangebracht, op vraag van Copernicus, en berekend door een geniale Jezuiet Christoforus Clavius, en dat in opdracht van Paus Gregorius. Deze Gregoriuskalender loopt nog 3000 jaar verder zonder gebreken. Toen Paus Gregorius deze kalender in voege nam, weigerde de helft van de kalender-wereld, deze aanpassing te aanvaarden. Alles wat van de Paus kwam-komt is immers kwadaardig, de Paus is een instrument van de duivel. (Ego sum papa.)

Op kousevoeten en vele generaties later, kwam de Gregorius kalender overal in de wereld in gebruik.

 

ďDe Geheimen van de kalender".

Werd een wandeling naar de oorsprong van de kalender, van de jaarwende naar de zondagsletter, van het sintjansvuur naar Stonehenge, van Lucifer naar Venus, van de middag tot de Noen, en van 't jaar nul naar de millenniumbug"

 

Waarom zeggen wij noen of noon en de mediteranen siŽsta?

 

Waarom zeggen wij de zevende maand tegen de negende en de tiende tegen de twaalfde?

 

Waarom zeggen wij klok tegen het uur of de tijd? Ja wat was er eerst?? Het uur of de klok.

 

Waarom zeggen wij hoera??

 

Waarom zijn er zeven dagen in de week? En waarom zeggen wij over 8 dagen als het er zeven zijn??

 

Waarom zijn de seizoenen opgeschoven?

 

Wat is nieuwjaarstijl?

 

Waarom zei men de vijfde kalender van januari op 28 december??

 

Wat is de eerste dag van de week??

 

Waarom hebben wij onze dagen van de week een naam gegeven.

 

Hoe hete de planeet venus?

Alles wat de mens omringde, vanuit de aarde, de zee, de ruimte en de mensen om hem heen, bepaalde zijn dag en zijn nachten, van begin tot zijn einde. Het is begrijpelijk en eenvoudig te verklaren dat ook de mens in de kalender gevangen zit.

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Soms zenden we een brief met nieuws over de kring of  andere zinvolle activiteiten.

Privacyverklaring Heemkundige Kring d' Euzie

Nieuwsbrief:  Lees hier Oude brieven

Vul je emailadres in
om onze nieuwsbrief te ontvangen!
AanmeldenAfmelden
Powered by YourMailinglistProvider.com

 

Google
 

                                                                             

www.deuzie.be © <lucdebrant@deuzie.be>