Heemkring d'Euzie

Stekene, Kemzeke, Koewacht, Klein-Sinaai, Hellestraat.

Voorstelling van een nieuw boek:

Van den Vos Reynaerde - De Feiten

Zaterdag 8 mei 2010: Gemeentehuis Stekene.

Klik op een afbeelding voor een grotere weergave.


 

Alweer,alweer een boek over die vos. Dat houdt nooit op. Waar blijven z’het halen!!

Neen, niet alweer, maar, eindelijk, eindelijk een boek dat niemand had verwacht.

 

Aan de poorte van Boudeloo, in de oude herberg “de lesten stuyver”werd dit boek geschreven door een telg uit het bekende Wase geslacht Malfliet. Dit boek werd op zaterdag voor Hemelvaart aan het publiek voorgesteld in het jaar onzes heeren 2010, En dat in de schaduw van onze Stekense kerktoren. Net op tijd om die sinxen dagen te vullen met of zonder reinaertbier.

 

 

Dat juist dit boek, over het wereldvermaarde meesterwerk van de vos, hier in dit kleine dorp het levenslicht ziet, is een bevestiging van de feiten waar niemand meer  omheen kan, maar ook dat de lekenbroeder Willem van Boudeloo het niet in Stekene geschreven heeft.

 

Feiten, zegt ons de schrijver Rudi Malfliet, het verhaal van de vos zit vol feiten, historische feiten, die moeten onderzocht worden en in hunne ware decor geplaatst worden.

Het is belangrijk in de echte wereld te dringen toen dit epos geschreven werd. Hoe leefden die ridders, die edelvrouwen, die munken, die boeren die steenbakkers. Wie was Hugelijn, met de kromme benen?

De Reinaert is een schijnwereld waar allerlei intriges, misbruiken, bedrog door een schelm naar de oppervlakte worden gebracht, en waar diezelfde schelm erin slaagt de BV’s (uit die dagen) te laten sudderen in hun eigen vet.       

 

“Het was in eenen tsinxen daghe

Dat beede bosch ende haghe

Met groenen loveren waren bevaen.”

 

En na het mooiste vers dat na zovele jaren nog even sprankelend is, en ongeëvenaard, wordt de auteur gevangene van die ene zin waarmee hij zijn zoektocht begint. 

 

 

“Diet verstaan met goede sinnen”

 

Gevangene voor ruim zes jaar, maar nu bevrijdt, en vrij  als een zwaluw, omwille van dit boek.

Wie begaan is met de Reinaert, kan er niet omheen, wie begaan is met Boudeloo, kan er niet omheen. Hij is er in geslaagd de ware indentiteit van Willem Van Boudeloo te vinden, de lekebroeder die het verhaal ooit geschreven heeft.

 

“Willem, die Madocke maecte,

Daer hi dicken omme waecte,

Hem vernoyde so haerde

Dat die avonture van Reynaerde

In dietsche onghemaket bleven”

 

Dit boek is een verrassende interpretatie, die zowel de literair als de historisch geïnteresseerde lezer vernieuwende inzichten aanreikt over deze unieke tekst, zijn tijd en zijn auteur.

Een boek van Rudi Malfliet.

Uitgeverij Garant, Antwerpen.

Wie meer informatie wenst kan terecht bij r.malfliet@scarlet.be of in de herberg “de lesten stuyver”.

 

 

Luc De Brant.

 

 

 

           

Soms zenden we een brief met nieuws over de kring of  andere zinvolle activiteiten.

Nieuwsbrief:  Lees hier Oude brieven

Vul je emailadres in
om onze nieuwsbrief te ontvangen!
AanmeldenAfmelden
Powered by YourMailinglistProvider.com

 

Google
 

                                                                             

www.deuzie.be ? Overname uit de tekst zijn toegestaan mits vermelding van Auteur en tijdschrift. Info: <lucdebrant@gmail.com>