Heemkring   Stekene                

Stekene  Kemzeke   Koewacht KL-Sinaai  Hellestraat

 

Google
 

                                                                             

www.deuzie.be © <lucdebrant@deuzie.be>

 

 

Onderzoek/historiek gemeenteweg  Korte Dweersstraat nabij Boscafé
bijzonder perceel sectie D nr. 872


AFDRUKKEN

 

 

Binnen onze vereniging d’Euzie is er steeds bijzondere aandacht geweest voor een bijzonder erfgoed, namelijk onze buurtwegen/kerkwegels .

Naar aanleiding van het volledig afsluiten van een gemeenteweg die bij ieder van onze leden al langdurig gekend is als een wandelweg- fietsweg, zelfs als doorgang voor autoverkeer zijn we zelf e.e.a. gaan opzoeken, vooral in de historische en hedendaagse cartografie.


 

 

 

Het tracé van deze  gemeenteweg is niet opgenomen in de Atlas der Buurtwegen ter hoogte van het kadastraal perceel  D 872 . Op dit betreffende kadastraal perceel  (sectie D nr. 872 ) is er weliswaar meer zuidelijk  wel een kerkwegel,  Speelhofwegel  nr.74 genoemd , ingetekend in de atlas der buurtwegen uit 1841. In de huidige situatie loopt deze zelfs dwars door een bebouwd gedeelte.

In de plannen/ documenten raadpleegbaar op de website van provincie Oost-Vlaanderen vinden wij niet direct een aanwijzing terug dat deze nr. 74 ooit is afgeschaft…….. We hebben wel in een document van  1964 gevonden dat er voor  een  deel van deze weg  een omlegging is aangevraagd en goedgekeurd. Echter niet in de zone van het betreffende perceel.

In de bouwaanvraagdocumenten van het perceel 872 moeten er zeker gegevens terug te vinden zijn omtrent de aanwezigheid van de buurtweg, en hoe deze is behandeld ????? Is er ooit een procedure opgestart om deze deels af te schaffen of om te leggen. Mogelijk is het tracé naar het noorden opgeschoven op de grens van het perceel ………… dit zou een mogelijke piste kunnen zijn…….

 

De inbezitname en het publiek gebruik van de gemeenteweg kunnen wij verder als volgt documenteren  (niet exhaustief):

1. Aanwezigheid van de weg op luchtfoto’s tot op heden .

2. Opname van de weg in volgende voor het publiek toegankelijk wandelparcours, aangeraden door de Gemeente Stekene : https://www.stekene.be/download.ashx?id=22356

3. In de periode 2009-2017 is in samenwerking en met de Provincie Oost-Vlaanderen een “wenselijkheidskaart” opgemaakt. Op deze kaart is de nu  afgesloten weg getekend onder 13a ingekleurd als bestaande weg. De eerder vermelde voetweg nr. 74 wordt als verdwenen weg benoemd.

4. Op de officiële GRB kaarten van de Vlaamse gemeenschap is een weg getekend en wordt zelfs een naam vermeld op de betreffende weg.

5. Een historiek van NGI-kaarten toont op alle kaarten van 1939 tot heden een  doorlopende weg…..

 

 

Het herwaarderen en ontsluiten van de voornoemde gemeenteweg past duidelijk in de doelstellingen en principes van het Gemeentewegendecreet van 3 mei 2019:

(art. 3, Gemeentewegendecreet)

De herwaardering en ontsluiting zal de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van gemeentewegen vrijwaren en verbeteren, in het bijzonder om aan behoeften aan zachte mobiliteit te voldoen.

(art. 4, Gemeentewegendecreet)

De herwaardering en ontsuiting zal ten dienste staat van het algemeen belang, gezien ze de toegankelijkheid garandeert.

De herwaardering zal voorts de verkeersveiligheid verbeteren, gezien wandelaars, fietsers of ander verkeer thans in gevaar worden gebracht door een afgesloten hek.

 

 

 

Deze nota is een samenvatting van de bespreking van een agendapunt op de bestuursvergadering van  d’ Euzie van  16 juni 2021. En is ten titel van getuigenis en documentatie overgemaakt aan de bevoegde schepen en ambtenaar van Stekene.

 

De voorzitter:                                                                                          de secretaris

Edy Hofman                                                                                             Jackie Thiron

 

Bijlagen :

1/ afbeelding publiek toegankelijke wandelparcours, aangeraden door de Gemeente Stekene : https://www.stekene.be/download.ashx?id=22356

2/ detail wenselijkheidskaart  2009-2017.

3/ GRB-uittreksels met ingetekende voetwegen  74 en 75 (atlas 1841).

4/ Links naar de stand van zaken opmaak trage wegen volgens de provinciale diensten;  Stekene , plannen en uitvoering klaar !

 https://dms.oost-vlaanderen.be/download/9c29a1fa-f6d3-475b-aed0-0e5cd028f9d3/Stand van zaken opmaak tragewegenplannen.pdf

 

https://dms.oost-vlaanderen.be/download/1c64fc27-8c77-4d84-a3e6-50753572f949/Stand van zaken uitvoering tragewegenplannen.pdf

5/ historiek NGI kaarten  1939-2020.

6/ foto’s.

7/info actueel https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/mobiliteit/Buurtwegen en tragewegen/wijziging-voet-enbuurtwegen.html


 

 

  A1

1/ afbeelding publiek toegankelijke wandelparcours, aangeraden door de Gemeente Stekene : https://www.stekene.be/download.ashx?id=22356

A2

2/ detail wenselijkheidskaart  2009-2017.

 

A3

3/ GRB-uittreksels met ingetekende voetwegen  74 en 75 (atlas 1841)

 

A4

5/ historiek NGI kaarten  1939-2020.

A5

NGI 2020

A6

A7

A8

A9

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

        

Soms zenden we een brief met nieuws over de kring of  andere zinvolle activiteiten.

Privacyverklaring Heemkundige Kring d' Euzie

Nieuwsbrief:  Lees hier Oude brieven

Vul je emailadres in
om onze nieuwsbrief te ontvangen!
AanmeldenAfmelden
Powered by YourMailinglistProvider.com

 

Google
 

                                                                             

www.deuzie.be © <lucdebrant@deuzie.be>